Absolventi v průměru očekávají 40 440 Kč jako nástupní mzdu. A často dostanou i víc

Do pracovního procesu míří každoročně desetitisíce absolventů vysokých škol. Pro firmy je to příležitost získat perspektivní zaměstnance. Čím dřív je oslovíte, tím větší je šance, že najdete ty pravé. Podívejte se, jaký plat jim nabídnout.

Nástupní mzdy absolventů 2023

V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku téměř 60 000 studentů. Počet absolventů oproti předchozím letům sice klesá kvůli demografickému vývoji, přesto jde o významný zdroj pro zaměstnavatele, kteří potřebují obsadit vhodné pozice. Sepsali jsme pro vás, jak oslnit kandidáty z řad absolventů i jak si z nich vybrat ty nejlepší. Zbývá podívat se na to, jaká očekávání mají mladí lidé ohledně své budoucí mzdy. Víme také, kolik pak ve skutečnosti získají.

Mzdová očekávání vs. realita

Pro představu zaměstnavatelů, jakou mzdu nabídnout absolventům vysokých škol, poslouží data získaná na základě průzkumů portálu Platy.cz. Zahrnují mladé lidi ve věku 23 až 26 let po ukončení studia a s maximálně roční pracovní zkušeností. Ukazuje se, že absolventi v průměru očekávají mzdu ve výši 40 440 Kč. Jejich skutečná mzda, kterou reálně získají u nového zaměstnavatele, je pak ještě o něco vyšší a v průměru činí 43 430 Kč.

Průměrné skutečné platy absolventů tedy odpovídají průměrné mzdě v ČR, která v posledním čtvrtletí minulého roku dosáhla výše 43 410 Kč. Mezi absolventy však nejsou výjimkou ani ti, kteří očekávají plat 50–⁠55 000 Kč měsíčně i více, a v praxi se pak dostanou na ještě vyšší částky. Najdeme i opačné příklady, kdy nováčci skončí hluboko pod svojí finanční představou. Rozpětí skutečných mezd absolventů je velmi široké, odvíjí se například od profese a lokality, pohybuje se v částkách od 22 000 až do 110 000 korun.

Ženy čekají i získají méně

V ČR je realita taková, že ženy mají stále v průměru o 16,4 % nižší mzdy než muži, a to i ve srovnání stejných pozic. Tomu odpovídají i údaje o absolventech z Platy.cz. Ženy po ukončení studií očekávaly mzdu v průměrné výši 38 310 Kč, v praxi si pak dokázaly vyjednat v průměru 39 080 korun. Oproti tomu muži hledali svou první práci s představou průměrného platu 43 100 Kč a ve skutečnosti se dostali v průměru až na 47 320 korun.

Rozdíl průměrného platu absolventek a absolventů tedy dělá celých 8 240 Kč v neprospěch žen. Velký nepoměr mezi mzdami však může být ovlivněn také tím, v jakých oblastech hledají ženy a muži uplatnění.

Technické směry jsou finančně atraktivnější

V posledních letech podle Českého statistického úřadu nejrychleji roste počet studentů oborů z oblasti přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, vzdělávání a zdravotnictví. Naopak klesá zájem o studium technických a společenskovědních oborů. V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory o něco nižší počet studentů než obory vzdělávací i zdravotnické. Z pohledu mezd se studium technických směrů rozhodně vyplatí:

Absolventi, kteří získají zařazení coby kvalifikovaní techničtí zaměstnanci, dostanou v průměru měsíční mzdu 45 640 Kč, zatímco kvalifikovaní absolventi netechnického zaměření se pohybují na částce téměř o 5 500 korun nižší.

Nováčci na pozicích v kategorii nižších a středních manažerů si pak přijdou v průměru na 45 060 Kč. Management se také umístil mezi 5 nejlukrativnějšími pracovními oblastmi pro absolventy, nicméně zde se nejedná jen o vedoucí a řídící funkce, spadají sem například event manažeři a podobně nazývané pozice.

Top 5 pracovních odvětví pro absolventy

podle výše průměrné měsíční mzdy

 • informační technologie: 56 610 Kč
 • obchod: 48 570 Kč
 • bankovnictví: 48 180 Kč
 • elektrotechnika a energetika: 48 110 Kč
 • management: 43 830 Kč
 • Zdroj dat: Platy.cz

Chcete vědět více o výši mezd v České republice? S datovými produkty od Platy.cz dostanete podrobné informace nejen o absolventských pozicích. Získejte jistotu při rozhodování o mzdách.

Průměrná mzda absolventů stoupá

Mzdy v Česku stále rostou. Platí to i pro mzdy absolventů vysokých škol, které během posledních čtyř let stouply bezmála o 7 800 Kč.

Průměrná hrubá mzda absolventů

 • 2020: 35 640 Kč
 • 2021: 37 680 Kč
 • 2022: 39 240 Kč
 • 2023: 43 430 Kč
 • Zdroj dat: Platy.cz

Ulovte svého absolventa

Vysokoškoláci po ukončení studií představují pro zaměstnavatele rybníček plný kandidátů, nebojte se mezi ně nahodit udičku. Jak ukazují data z pracovních portálů LMC, pokud firmy otevřou pozice i pro absolventy, zvyšují tak svoji šanci na obsazení pracovních míst. Na portálu Jobs.cz nabízejí zaměstnavatelé 36 % pozic vhodných pro absolventy (Datová snídaně LMC, Q1 2023). Stačí zaškrtnout tuto možnost při vystavení inzerátu a dobře nastavit mzdové a další podmínky.

Jak ukazují data portálu Platy.cz, v nastavení mzdové politiky hrají vedle oboru, pozice či genderu roli i další faktory. Dokládá to perlička na závěr: zatímco v Brně dosáhnou absolventi vysokých škol v průměru na 38 440 Kč, v Praze je to průměrně 47 090 korun.

 
Sdílejte