Datová snídaně: Evropa stárne a lidé mizí z pracovního trhu

Sdílejte

V jarní datové snídani LMC jsme se zaměřili na širší kontext, než býváme zvyklí. Věnovali jsme se situaci na pracovním trhu v celé Evropě a roli, kterou v něm hraje Česká republika. Krom toho ale samozřejmě došlo i na řadu klasických témat a dat nejen z pracovních portálů LMC.

Datový analytik Tomáš Ervín Dombrovský otevřel aktuální datovou snídani pohledem na vývoj evropské populace. Pohled to nebyl úplně optimistický. Právě se nacházíme na vrcholu demografické křivky a obyvatel Evropy je nejvíce za poslední dobu. Trendy ale hovoří nesmlouvavě: v následujících desetiletích bude lidí v produktivním věku strmě ubývat na celém kontinentu.

To má logické důsledky pro pracovní trh. Jen v České republice ubude během příštích deseti let na trhu práce několik set tisíc lidí. Zároveň bude pracující populace výrazně stárnout. Ve zbytku Evropy je situace podobná.

Máme se bát o práci?

Zároveň v tuto chvíli v důsledku souběhu dozvuků covidu a vleklé války na Ukrajině procházíme krizí, která mj. výrazně zvyšuje inflaci, a tím již rok a půl sráží reálné mzdy většiny lidí. I kdyby krize nepokračovala, dostaneme se na předválečnou úroveň příjmů až za několik let.

V České republice je tradičně extrémně nízká nezaměstnanost (aktuálně 3,7 %). Nevyužitý potenciál lidských zdrojů je u nás jednoznačně nejnižší z celé EU, máme ho jako jediní pod 5 %. Je to důsledkem tradičního nastavení našeho trhu: vysoce kvalifikovaná pracovní síla s poměrně vysokou produktivitou tu zaměstnavatele stojí výrazně méně peněz než v západní či jižní Evropě. Proto jsme pro nadnárodní firmy oblíbenou zemí se zaměstnanci, kteří jsou cenově dostupní. Náročnější je ovšem – a to pro korporace i menší domácí zaměstnavatele – je na pracovním trhu najít. Stále ale platí, že u nás ani v nejbližší budoucnosti nezaměstnanost nijak vysoko nevystoupá.

Kam zaměstnanci putují

Co se každopádně mění, je rozložení odvětví, v nichž lidé pracují. Ve zpracovatelském průmyslu, který je tradičním motorem domácí ekonomiky, zůstává počet zaměstnaných přibližně stejný jako v roce 2000. Ze zemědělství, lesnictví či těžby nerostných surovin ovšem odešla od počátku století více než polovina lidí. Naopak ve službách, v administrativě a v informačním a komunikačním průmyslu je o 60 až 90 % lidí víc než před dvaceti lety.

I tento trend probíhá podobně v celé Evropě. Zaměstnanci se přesouvají do technologického sektoru a pomalu také třeba do sociálních služeb, jejichž největší boom je teprve před námi. Starých lidí, kteří budou potřebovat péči, přibývá a bude přibývat i dál. Obecně se čím dál více lidí postupně dostává do kvalifikovanějších profesí s vyšší přidanou hodnotou. Navíc je po takových lidech stále vysoká nenaplněná poptávka, jak dokládá také aktuální přehled nejčastěji obsazovaných pozic na Jobs.cz a Prace.cz i průměrných počtů reakcí na ně.

Zajímavých informací o českém i evropském pracovním trhu je v Datové snídani LMC mnohem víc. Stáhněte si prezentaci s přesnými podkladovými údaji a daty a podívejte se na video s interpretací dat v celém kontextu.

Časový rozvrh videa:

  • 00:00 Pracovní trh v Evropě
  • 27:28 Vývoj mezd
  • 36:25 Datařův průvodce po krizích Česka: kondice firem a plánované investice/úspory pro letošek
  • 47:18 Náborová aktivita + možnosti práce na dálku z pohledu zaměstnavatelů
  • 56:56 Zaměstnávání/práce uprchlíků z Ukrajiny
  • 1:10:46 Počty pozic a reakcí na portálech LMC
  • 1:28:30 Co lidé v práci nejvíce řeší

Datová snídaně Q1, 2023 –⁠ Vývoj na pracovním trhu

Stáhnout (pdf, 15.6 MB)
 
Sdílejte