Narcisové bodují u náboru i v práci, ale mají potenciál rozbít tým. Přečtěte si, co s nimi

Jsou to sice na první pohled silní jedinci, ale často kvůli přehnanému zahledění do sebe samých dělají riskantní rozhodnutí, která neberou ohled na ostatní. Na kariérním žebříčku ale stoupají velmi rychle, a i proto se s nimi v HR dříve nebo později setkáte. Když k nim ale budete přistupovat správně a spravedlivě, dokážete je udržet na uzdě.

Narcisové v práci

Na začátek trocha teorie. Paola Rovelliová, docentka na Svobodné univerzitě v Bozen-Bolzanu, a Camilla Curnisová, doktorandka z Milánské polytechnické univerzity, provedly rozsáhlý průzkum mezi italskými vrcholovými manažery. Průzkum zahrnoval primárně test, kde respondenti volili mezi výroky, z nichž jeden byl vždy výrazně narcistický a vychloubačný, druhý spíše neutrální. Výsledky testu pak porovnávaly s životopisy manažerů a s údaji, které v nich uvádějí. V životopisech také zkoumaly, kolikrát byl manažer povýšený a v jakém časovém horizontu.

Díky originálnímu způsobu testování přišly na to, že narcisům se dařilo na pozici ředitelů vystoupat přibližně o 29 % rychleji než u průměrných, skromnějších kandidátů s obdobnou kvalifikací. Stejný trend byl patrný jak v malých rodinných podnicích, tak i ve velkých společnostech.

Je zajímavé, že vliv narcismu byl v testu spojovaný především s muži. Na vině může být shovívavější přístup společnosti k vysokým ambicím u mužů než u žen.

Čím narcisové dělají takový dojem?

  • Jsou velmi silní v sebepropagaci a dokážou své nadřízené, ale třeba i personalisty u náboru snadno přesvědčit o kvalitách, kterými nedisponují.
  • Díky svému nadsazenému pohledu na sebe sama sebeláskaři šéfům předkládají velmi ambiciózní plány, což samozřejmě dělá dojem.
  • Věří jen sobě a svým schopnostem, takže se pochlubí klidně i cizím peřím (tedy vymakanými projekty, na kterých pracovali byť jen okrajově nebo v horším případě vůbec ne).

V čem mohou být kolegové zahledění do sebe nebezpeční?

  • Rychlé povyšování na základě vychloubání může znamenat, že jim mohou chybět potřebné zkušenosti pro výkon jejich povinností. A to může ohrozit výsledky firmy.
  • Obvykle pracují bezohledně, zbrkle a velmi špatně snáší kritiku, takže se v práci vytváří toxické, nepříjemné prostředí, odkud budou prchat schopní zaměstnanci.
  • Nemají rádi feedback, tím spíš negativní, takže je možné, že rozhádají několik kolegů, v horším případě rozloží celý tým a z firmy utečou dřív, než je stihnete konfrontovat.

Obsazování důležitých pozic neuspěchejte a nebuďte na to sami. Přizvěte k pohovorům manažera týmu a nechte ho kandidáty taky ohodnotit. Snadno vám to půjde díky Teamiu, kde uvidíte všechny kandidáty, sdílené komentáře a samozřejmě i kalendář pohovorů.

Jak narcisům nenaletět

V ideálním případě začněte od náboru. Snažte se člověka s problematickými sklony identifikovat ještě předtím, než k vám nastoupí a začne páchat škody. S tímto nelehkým úkolem vám může pomoct obyčejné ověřování referencí. To velmi často pomůže odhalit narcise, i když je při pohovoru sebevíc okouzlující.

Mějte jeden metr na všechny

Jestli se vám podařilo nějaké ty sebeobdivovatele do firmy dostat, ani nevíte jak, nenechte je šplhat po kariérním žebříčku nezaslouženě. Ohlídat vám to pomůže pravidelné a především spravedlivé hodnocení zaměstnanců. Udržet pohodu ve firmě může i otevřená komunikace, důraz na feedback a nezapomeňte ani na dotazníky spokojenosti.

Není všechno jenom černé

Lidé s narcisistními sklony sice nebývají dobří týmoví hráči, pokud s nimi však umíte pracovat, mohou vám mnoho dát. Řada význačných světových lídrů či osobností totiž tak trochu narcisy byla, ať už šlo o Napoleona, Roosevelta, Henryho Forda i další. Obvykle tito lidé mají silnou vizi a dokáží prosadit třeba i nepopulární změny či novinky, protože si je vezmou opravdu za své, nebo s nimi dokonce sami přicházejí. Dokáží pak inspirovat ostatní, posouvat je k lepším výkonům či přinášet inovace. Ovšem je třeba dávat si pozor, aby jejich zájmy byly v souladu se zájmy firmy. A k tomu mohou posloužit správně nastavené mechanismy ve firmě.

 
Sdílejte