Tohle jsou zlaté límečky. Seznamte se se zaměstnanci, které chce každý

Asi znáte zavedené rozdělení pracovníků na modré límečky (manuálně pracující zaměstnance) a bílé límečky (úředníky a management). S nástupem znalostní ekonomiky se ale objevil ještě třetí typ – zlaté límečky (golden collars). Kdo to je?

Zlaté límečka

Zlaté límečky jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci s velkou přidanou hodnotou pro firmu. Na jejich znalostech nebo osobních schopnostech bývá společnost často závislá: můžou to být třeba programátoři, UX designeři a další. Seznamte se…

Co čekají od práce

Zlaté límečky mají zvláštní postavení nejen ve firemní hierarchii, ale vymykají se i postojem k firmě jako takové. Klasické motivační nástroje, jako je mzda nebo kariérní růst, u nich příliš nefungují. Ne proto, že by je považovali za nedůležité (vysoká mzda je jednou z jejich priorit), ale proto, že je díky svým schopnostem považují za samozřejmost.

Ideální pracovní prostředí vnímají jako prostor, který stimuluje jejich osobní rozvoj, mají v něm volnost a kolem sebe kolegy, od nichž se mohou učit. Především chtějí, aby se mohli aktivně podílet na firemním úspěchu a byli oceňováni.

Jak na ně

Zlaté límečky bývají většinou velmi úzce zaměření specialisté. Domnívají se, že s rostoucí specializací se zužuje už tak omezené množství nabídek práce, na které by byli ochotni přistoupit.

Když se podíváme na výsledky interního výzkumu LMC zaměřeného na názory lidí z řad zlatých límečků, ohledně možnosti změny práce se opakovaly odpovědi typu: „Nechci měnit obor. Nevím, co jiného bych mohl dělat.“ „Klidně bych i změnil obor nebo odvětví, ale nevím, jak bych tam mohl zhodnotit svoje zkušenosti.“ „Nevím, jaké to v jiných firmách je, takže počítám spíš s tím horším.“ Potíže s náborem golden collars ovšem nemůžeme házet jen na ně. Jejich skeptický postoj může občas způsobovat i přístup recruitmentu.

V případě, že se zlaté límečky ke změně zaměstnání odhodlají, považují personalisty za „nutné zlo“. Většina z nich se váže k tendenci jít po efektivitě a neztrácet čas debatami o „nepodstatných“ záležitostech: „Chci svůj čas strávit efektivně, a to i když hledám práci. Celý proces mi ale přijde zdlouhavý a odrazuje mě od toho si novou práci hledat.“ Z toho plyne i jejich tendence obcházet HR a jít „rovnou ke zdroji“, tedy za liniovým či týmovým manažerem.

Změně práce se ale nebrání, i když se to tak může zdát. Ze mzdy jsou dokonce zlaté límečky ochotny krátkodobě slevit výměnou za práci, která je bude bavit, dá jim samostatnost, zodpovědnost, ocenění a bude ve stimulujícím prostředí.

Chtějí být oslovováni, ale pouze s relevantními nabídkami, správnou formou a ve správný čas na správném místě. Jako ideální nástroj pro jejich nábor se tedy jeví dobře sestavený inzerát, který:

  • Nabízí relevantní pozice
  • Efektivně popisuje náplň práce
  • Poskytuje informace o projektu a technologiích, na kterých budou pracovat, a o firmě jako takové

Zkuste inzerát konzultovat se zlatými límečky, které u vás už pracují. Ty nejlépe vědí, co jejich potenciální kolega bude dělat a požadovat.

Inzeráty u nich vedou

Paradoxně jsou to právě inzertní portály, které jsou v procesu náboru zlatých límečků považovány spíše za okrajový nástroj. Přesvědčení, že jejich hledání prostřednictvím inzerce je marné, přejala i řada personalistů. Čísla ale mluví jinak:

Podle statistik Jobs.cz činí zlaté límečky celých 12 % návštěv a odpovědí na portálu. Jen za tři měsíce (únor–duben 2020) odpovědělo na nabídky pozice v IT 12 644 unikátních uživatelů, u designérských pozic šlo o 2989. Celkový počet zhlédnutí inzerátů IT profesí byl 1,17 milionu a u designérských 143 300. Jestli tedy hledáte zlatý límeček, nebojte se ho hledat právě tady.

A při správném používání inzertních nástrojů mohou čísla dále růst. V Jobs.cz jsme si toho vědomi a v současnosti provádíme úpravy, které by měly zlepšit uživatelské pohodlí i efektivitu cílení na specializované pozice.

„Hledáme nový způsob, jak zadávat inzeráty a označovat je profesemi. Stává se, že se nevhodný inzerát zobrazí uchazeči i kvůli tomu, že je zařazen do profesí a oborů, do kterých nepatří. Se správnou kategorizací proto chceme pomoct i personalistům při zadávání inzerátů. Stávající profese proto revidujeme a naopak rozšiřujeme číselníky pozic o konkrétní profese z IT. Např. jsme přidali samostatné profese pro UX designera, PHP programátora, JAVA programátora a další,“ popisuje produktová manažerka Jobs.cz Kateřina Mňuková.

 
Sdílejte