Tichý podivín, nebo skvělý lídr? 3 tipy, jak pracovat s introverty

Introverti potřebují být častěji o samotě a nepouští se tolik do mluvení s kolegy nebo před větším počtem lidí. Mohlo by se zdát, že tito tiší a přemýšliví lidé nejsou dobrými šéfy a že nemají zájem o kariérní postup. Opak je pravdou, vysvětluje mentorka a terapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová, která se zabývá vztahy na pracovišti a leadershipem.

Jak ve firmě pracovat s introverty

Introvertní nastavení s sebou nese jistá specifika. Interakce s druhými lidmi může introverty vyčerpávat, proto potřebují do svého programu začleňovat dostatek chvil o samotě. Pokud se však naučí se svým „energetickým“ tokem pracovat a jejich kolegové to budou respektovat, můžete naplno využít jejich potenciál.

„Máte při náboru pochybnosti, jestli introvertní povaha daného pracovníka nebude na škodu? Nebude, právě naopak, pokud s ní umíte vhodně pracovat.“

Jana Neuwerthová Šmýdová

mentorka a terapeutka

Jak jako HR můžete pracovat s introverty

Jestliže máte v organizaci introverty, kteří se neradi zapojují do kolektivu, věřte, že je hodně z nich, kteří by se rádi tohoto svého „odstupu“ od druhých zbavili.

Existuje velká část introvertů, kteří bariéry v komunikaci s druhými chtějí změnit, ale nevědí, jak na to. Při správném nasměrování můžou odbourání komunikačních bloků dosáhnout. Na druhou stranu jsou introverti, kteří jsou se svým „odstupem“ od ostatních spokojení a chtějí to tak ponechat.

Proto je potřeba se upřímně zajímat, jak to daný člověk má, a vytvořit bezpečný prostor, kde bude mít možnost se se svým záměrem svěřit.

Introverti jsou skvělými lídry

Introverti jsou pro vedoucí pozice stvoření. Tohle jsou jejich silné stránky:

  • Jistota a opatrnost (která se může firmám extra vyplatit) a jejich zodpovědný přístup jsou sázka na jistotu.
  • Introverti mají také skvělé strategické myšlení – vždy zvažují pro a proti.
  • Přemýšlení a domýšlení věcí a projektů „do konce“ je doménou introvertů. Chtějí znát plán A, B a občas i C.

Zároveň je pro introverty vedoucí pozice vykročením z komfortní zóny. Jsou nuceni často komunikovat (a to je vyčerpává), občas řešit vypjaté situace, mluvit o nepříjemných věcech, prezentovat sebe, firmu či tým a jejich výsledky. Toto jsou obvykle dovednosti, které v roli vedoucího teprve získávají, a pokud máte možnost jim tento vstup do pozice usnadnit, zajistit podporu, vzdělávání atp., budou vám vděční.

Stává se ale, že se vedoucí pracovníci stanou šéfy bez příslušných znalostí, jak se vlastně lidé vedou. Najdou si k vedení svoji cestu, a když jsou pak nuceni řešit náročnější situace – rozhodovat, řešit konflikty atp., pak tápou a potřebují se ujistit, jestli svoji práci dělají správně.

Někdo může být skvělý lídr, ale neví o tom, nebo si není jistý, jak na to. Nasměrujte své kolegy na kurzy leadershipu, kde se naučí, jak se stát dobrým šéfem a vést úspěšně tým.

Dalším náročnějším úkolem je pro introverty zadávání práce druhým. Často je jim to směrem k některým pracovníkům nepříjemné, protože situace vyžaduje dialog, kterému se raději vyhnou. Mají tudíž tendence dělat práci, kterou by dělat neměli. Tady pomáhá mít jasně definované popisy pracovních pozic, aby měl introvertnější vedoucí jistotu, že má „nárok“ od svých kolegů dané úkoly chtít.

Také se může stát, že někteří introvertní kolegové budou hůře prosazovat změny – s ohledem na jejich přirozenost, kterou je nechuť jít do konfliktů. Ovšem i v této rovině se mohou výrazně zlepšit, pokud jim dáte podporu a vhodné nástroje. K těm patří jasně definovaný záměr, kterého se má dosáhnout, a popis kroků, které k záměru povedou.

Umožněte introvertům kariérní postup

Introvertní povaha by rozhodně neměla nikomu bránit v kariérním postupu. Pro introverty je však těžší mluvit o svých potřebách, obhájit své zájmy, říct si o vyšší pozici nebo plat. Představa takového vyjednávání je pro ně často zdrojem velkých úzkostí, týdny a měsíce to „řeší“ – a občas raději vyřeší tak, že si najdou jinou práci.

Pokud ve firmě máte pravidelné hodnoticí pohovory (tady najdete návod, jak na to) a podaří se vám s kolegy vybudovat důvěrný profesní vztah, je pravděpodobné, že se o jejich potřebách dozvíte a nebudou z vaší organizace utíkat jinam.

Jak podporovat introverty v práci

Pokud tedy znáte specifika introvertních povah svých kolegů, nebude už tak těžké vše vyřešit k všeobecnému prospěchu. Co byste měli udělat:

1. Vytvořte bezpečný prostor, kde budou moct (nejen) vedoucí týmů vyzkoušet komunikačně a mezilidsky náročné situace natrénovat. Také pomůže, pokud jim dáte možnost sdílet s druhými kolegy na obdobné pozici své zkušenosti a získávat od nich zpětnou vazbu.

2. Dejte jim dostatek času na přípravu prezentací, vedení porad, veřejných vystoupení. Zajistěte prostor, kde si taková vystoupení můžou předem natrénovat, a dělejte to s nimi hlavně nahlas. Jen tak se jim prezentování dostane víc „do krve“ a v danou chvíli to zvládnou bez větších úzkostí.

3. Přijímejte a dávejte zpětnou vazbu. Pro introverty je naprosto zásadní ujistit se, že danou věc dělají správně. Jsou zvyklí nad věcmi přemýšlet do hloubky a mít jistotu je jedna z jejich základních potřeb. Takže ujišťování, jak si stojí, je pro ně opravdu důležité. Pokud tedy máte signály, že někteří pracovníci se trápí nejistotou, zkuste se zaměřit na to, jak je podporovat a zvyšovat jejich sebevědomí.

 
Sdílejte