Proč se investice do vzdělání vyplatí a jak ho ve firmě nastavit očima top manažerů

Chcete něco nabídnout svým lidem a současně posílit firmu? Investujte do vzdělávání. Jak to funguje v českých firmách, jsme se ptali i dvou manažerů, kteří ho k rozvoji vlastního týmu pravidelně využívají v kombinované formě. Inspirujte se u nich.

Investice do firemního vzdělávání

Nejpřínosnější investice. Tak mluví o podpoře vzdělávání manažeři velkých společností. Jakub Trnka, CEO v logistické společnosti Raben, a Petr Procházka, obchodní ředitel LMC. V čem vidí hlavní hodnotu rozvoje zaměstnanců z pohledu firem? Kdy volí online, či offline formu? Pro inspiraci při nastavování vzdělávání ve firmě jsme dali jejich zkušenosti dohromady.

Proč dávat svým lidem možnost vzdělávání

Jednoduše vydělají všichni. „Zaměstnanci, kteří jsou motivováni a mají ochotu se průběžně vzdělávat a učit novým znalostem, mají pro firmu veliký přínos. Současně přinášejí obrovské benefity sami sobě. Seberozvoj každého z nás posouvá dál a umožňuje nám lépe se orientovat v dnešním světě,“ říká Jakub Trnka.

Hlavní benefity pro firmy pak podle obou manažerů jsou:

  • Kvalitní lidé. Svět, technologie i způsob práce se stále mění a vyvíjejí. A mít ve firmě zaměstnance, kteří drží krok s dobou, nebo jsou dokonce o krůček napřed, se zkrátka vyplatí.
  • Konkurenční výhoda. Stálým vzděláváním se vaši lidé rychleji a snáze adaptují na změny, čímž dokážete získat a udržet náskok oproti konkurenci. Co platilo před pár lety, dnes může být přežitkem a mnoho let praxe ani zkušeností nenahradí kontinuální rozvoj.
  • Lákadlo pro nové i stávající zaměstnance. Lidé ocení firmu, která jim dá možnost zdarma získávat nové znalosti a dovednosti. Díky podpoře vzdělávání dáváte lidem najevo, že vám na nich záleží.
  • Motivace k růstu a výkonům. Zaměstnanci vnímají, když jejich kolegové a nadřízení, kteří pracují na svém rozvoji, dokáží ve firmě růst výš a výš. Vzdělávání tedy mimo jiné „nakopává“ i k lepším a efektivnějším pracovním výkonům.
  • Pochopení potřeb. Díky seberozvoji budou zaměstnanci schopni vnímat aktuální trendy a potřeby vašich klientů a zákazníků.

Online, nebo offline vzdělávání? A) i B) je správně

Možností vzdělávání zaměstnanců je celá řada. Jak vybrat vhodný typ a formu? Manažeři popisují, že je volí podle cílů, kterých chtějí dosáhnout, a aktuální situace. „Dívám se na to, co bude mít největší dopad s ohledem na čas. Je hodně oblastí, které lze pokrýt online kurzy, podcasty a různými webináři. Můžeme tak využít volného času, třeba během cestování do práce,“ uvádí jeden z příkladů Petr Procházka. Nespočet možností, kde si každý zaměstnanec najde to své, nabízí vzdělávací online platforma Seduo.cz, kterou již s úspěchem využívají stovky firem.

To však neznamená, že online vzdělávání dokáže vše a je ideální pro každou příležitost. „Preferuji například osobní setkání s koučem a jsou i programy, které online neuděláte. Jednou ročně máme rozvojové schůzky s manažery a členy týmu, kde probíráme, v jakých oblastech je potřeba pomoci,“ líčí obchodní ředitel LMC.

„Nesmírně důležitou roli ve vzdělávání našich zaměstnanců pro nás hraje online vzdělávání Seduo díky tomu, jak bohatá je nabídka kurzů. Opravdu každý tu najde to, co mu může pomoci. Díky této platformě jsme schopni dát zaměstnancům kurzy přizpůsobené pro vývoj na jejich pozici i vývoj kariérního růstu.“

Jakub Trnka

Raben

Klíčové je vybrat si relevantní kurzy

Základ je zvolit vzdělávání na míru – ostatně jen tak lze dosáhnout toho, aby firemní vzdělávání bylo v souladu s rozvojovými cíli společnosti, které můžou být pro každou pozici různé. „V současné chvíli se v naší firmě vzdělává téměř 400 zaměstnanců, což je úžasné číslo. Online kurzy jsou dostupné napříč pozicemi – jedná se tedy o administrativu, zákaznický servis, koordinátory, asistenty, účetní, IT, dopravu, management a další,“ vyjmenovává Jakub Trnka. Individuálně pro zaměstnance vybírají také osobní kurzy za přítomnosti externích i interních školitelů.

„V rámci celé Raben Group rozvíjíme manažery v rámci programu Manager of Choice a nově též prostřednictvím programu Raben akademie. Ta cílí na zaměstnance, kteří se připravují na převzetí role zástupců či nástupců kolegů na klíčových pozicích, případně se chystají na dlouhodobější pracovní pobyt v jiné zemi v rámci Raben Group,“ popisuje ředitel.

„Online vzdělávání a Seduo mají zásadní význam pro vzdělávání v našem oddělení. Máme tak například možnost čerpat znalosti od lidí, se kterými bychom neměli šanci se osobně potkat.“

Petr Procházka

LMC

Vzdělávání obchodníků v kostce

I v LMC používají vytipované videokurzy Seduo.cz v kombinaci s prezenčním vzděláváním s ohledem na daného člověka. „Online rozvoj pokrývá skoro všechny oblasti a v Sales se zaměřujeme hlavně na obchodní dovednosti a leadership. Každý account manager by měl být pro klienty leaderem, který jim pomůže dosáhnout jejich cílů, proto jsme leadership zavedli do rozvoje obchodníka,“ přibližuje Petr Procházka.

„Například jsme měli dvoudenní rozvojový program s manažery na téma zvládnutí změny, energy management a jak eliminovat syndrom vyhoření. Vytipovali jsme s HR partnerem vhodné kurzy na Seduo.cz a všichni jsme jimi prošli,“ pokračuje. Na následný workshop pak pozvali lektory těchto kurzů, s nimiž šli více do hloubky problému.

„Také jsme zavedli Seduo do adaptace nováčků. Vybrali jsme kurzy, které jsou nezbytné pro naplnění naší sales strategie. Díky tomu se nám podařilo rychleji získat obchodní senioritu, kterou potvrdili naši zákazníci v průzkumech. Také zavádíme LMC Sales Academy zaměřenou na znalost produktů. Začínáme kvízem, který vyhodnotí úroveň znalostí a následně doporučí obchodníkovi videokurzy k nastudování. Celý obsah kurzů natáčíme s lidmi ze Sales týmu tak, aby kolega učil kolegu excelentnosti.“

Manažeři týmů by měli jít příkladem

„Pokud sám věnuji alespoň dvě hodiny týdně vlastnímu rozvoji, je to pro ostatní inspirace. Nejdůležitější je dát lidem vědět, že samostudium a rozvoj v pracovní době jsou žádané, nikoliv trestané,“ popisuje Petr Procházka jednu z účinných taktik, jak lidi pobídnout ke studiu. Nejlepším motivátorem je prostředí, ve kterém zaměstnanci mají chuť a možnost učit se. Vedle osobního příkladu managementu vytváří pocit sociálního bezpečí a projevované ocenění toho, že zaměstnanec něco umí a pracuje na sobě. Další podmínkou úspěchu je možnost samostatného rozhodování, mimo jiné právě o tom, co se učit, od koho a jak. Lidé také musí cítit, že se jim snaha o seberozvoj vyplatí.

Bez správně nastavených cílů to nepůjde

„Samozřejmostí, bez které by proces vzdělávání ztrácel smysl, je přenos teorie do praxe. Tam už musí každý čerpat ze svých nabytých znalostí, i tady by ho ale firma měla podpořit a umožnit využití získaných dovedností,“ doplňuje výčet Jakub Trnka. Návaznost studia a praxe řeší firmy tak, že si již předem stanoví jasný cíl, co se od školení očekává. Zaměřují se tedy nejen na absolvování kurzu, ale i nastavení kroků, jak lidé nabyté znalosti uvedou do praxe.

Každá firma má sice jiné možnosti a potřeby, ze zkušeností manažerů si lze odnést obecně platná doporučení:

  1. Pečlivě zvažte, kdo ze zaměstnanců jaký kurz využije, a vyberte i vhodnou formu na míru. Manažer bude potřebovat trochu jinou trajektorii osobního rozvoje než úzce zaměřený specialista.
  2. Nebojte se i kombinace online vzdělávání, v případě potřeby následně doplněného o prezenční formu s lektorem, kdy se jde více do detailů.
  3. Snažte se vytvářet takové pracovní prostředí, které zaměstnance ke studiu motivuje. Ideálně jděte příkladem a ukažte lidem, že se sami pravidelně vzděláváte a co vám to přináší.
  4. Vzdělávání zaměstnanců má jednoznačně smysl pro ně samé, ale aby měl smysl i pro zaměstnavatele, nastavte si konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout.

 
Sdílejte