Odpovědi na inzeráty rostou, ale kandidátů je pořád málo. Co byste měli vědět o trhu práce, pokud zrovna nabíráte?

Trh práce se pomalu vrací na úroveň před pandemií. Nezaměstnanost klesá, kandidáti více reagují, ale poptávka po nich stále výrazně převyšuje nabídku. Navíc řada z nich nechce zaměstnání měnit, protože je v práci spokojenější než dřív. Shrnujeme pro vás to nejdůležitější, co byste měli vědět, pokud aktuálně chcete nabírat.

Trh práce

1. Poptávka po kandidátech láme rekordy

Za poslední rok a půl prošel trh práce dramatickou změnou. Se začátkem pandemie poptávka po kandidátech ze strany firem výrazně propadla, byly podstatně omezené některé provozy a někde se i propouštělo, což znamenalo rekordní příliv uchazečů. Poptávka se však postupně začala narovnávat a v průběhu letošního května již počty obsazovaných pozic překonaly čísla z roku 2019, zatímco počet dostupných zájemců o práci již klesal. A nyní mají firmy na portálech LMC dokonce historicky rekordní počty vypsaných pozic, takže si kandidáti mohou opět dost vybírat. I proto se noví zaměstnanci shánějí výrazně hůře než dřív.

2. Mzdy jdou nahoru

Hlad po lidech se projevuje mimo jiné tím, že mzdy oproti předchozímu roku vystřelily o 11,3 % na aktuální průměr 38 275 korun. V kontextu předchozí stagnace, která byla pro loňský rok typická, je třeba hodnocení nárůstu trochu zmírnit. Kdyby však loni takový výkyv nebyl, i tak by růst mezd byl zhruba pětiprocentní napříč obory.

3. Lidé chtějí lepší podmínky než před pandemií

Skvěle o tom vypovídá třeba stav v pohostinství, které bylo pandemií postiženo vůbec nejvíc. Už v minulosti byl tento obor finančně podhodnocený a lidé, kteří se do něj aktuálně vracejí, si žádají lepší podmínky – průměrné mzdy tak vyrostly o celých 17 procent. Výrazně pak také vyskočily mzdy i v oblasti činností souvisejících s nemovitostmi, v administrativních a podpůrných pracích nebo v průmyslu obecně.

Speciálním případem bylo zdravotnictví a v sociální péči, kde mzdy šly nahoru o celých 43 procent. Tady však situaci způsobila především nutnost přesčasů v důsledku pandemie nebo různé bonusy či dodatečné odměny za speciální nasazení. Naopak třeba v oboru IT šly platy nahoru relativně pomalým tempem – konkrétně o 4 % – tyto pozice však byly velmi dobře zaplacené i po dobu pandemie a na svých výplatních páskách tak vesměs žádné negativní změny v průběhu let nepociťují.

Zajímají vás přesná data o trhu práce? Podívejte se na aktuální Datovou snídani LMC, kde náš analytik Tomáš Ervín Dombrovský dopodrobna prochází situaci na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců.

4. Lidé jsou v práci spokojenější

A přesně to je jeden z hlavních důvodů, proč lidé momentálně změnit práci nechtějí. V jarní vlně reprezentativního průzkumu mezi zaměstnanci LMC JobsIndex jsme u lidí ověřovali mimo jiné spokojenost a motivovanost v zaměstnání a oproti předchozím letům se situace výrazně proměnila.

Celých 45 % lidí (o dvanáct procentních bodů více než v roce 2019) bylo po dosud posledním lockdownu v práci spokojených a motivovaných.

Firmy se v náročném období očividně o své zaměstnance snažily lépe starat a vycházet jim vstříc. A lidé jim to vraceli tím, že se ke svému stávajícímu zaměstnání více přimknuli a věnovali se mu s větším nasazením. I když spokojenost po létě mírně klesla, stále zůstává vyšší než v roce 2019. Ukazuje se, že v turbulentních dobách je pro řadu lidí dobrá práce jednou z hlavních kotev.

5. Firmy už nejsou tak silně ohrožené, plánují růst

Zatímco ještě loni před létem podle velkého průzkumu mezi českými firmami „Datařův průvodce po pandemii“ třetina společností očekávala nebo deklarovala finanční potíže, aktuálně je takto ohroženo jen 14 % firem – a naléhavé finanční potíže aktuálně řeší pouze 1 % z nich. Ve třetí vlně tohoto průzkumu z června letošního roku také jasně vyšlo, že téměř polovina firem věří tomu, že z turbulentní doby vyjdou silnější, a bezmála 60 % společností plánuje dále zvyšovat počty zaměstnanců i jejich mzdy.

6. Hybridní režim provází velké vytížení zaměstnanců

Podstatná část lidí pracuje alespoň částečně z domova, v jarním lockdownu jich bylo celých 41 %, po létě se podíl pohybuje kolem 30 %. Nový hybridní režim má však za následek i poměrně velké vytížení zaměstnanců, které se firmy momentálně snaží vyřešit. Proto přemýšlí, jak procesy nově nastavit a jak sladit osobní a pracovní život zaměstnanců.

7. Pozice HR by měla posílit

Drtivá většina firem chce nabírat, celkově se tedy počítá s většími investicemi do lidí a spolu s tím by měla posilovat i pozice HR. Pravděpodobně tedy bude v budoucnu snazší zavádět novinky – ať už při náboru, v organizaci práce, nebo ve způsobu vedení.

Kde jsou na pracovním trhu rezervy?

Na trhu je téměř půl milionu lidí k dispozici. 260 tisíc jich je v evidenci ÚP coby nezaměstnaných a dalších více než 200 tisíc lidí je ekonomicky neaktivních, přestože by rádi za určitých podmínek pracovali. Jaké jsou hlavní bariéry pro jejich zapojení a jak si je můžete získat?

1) Nehledejte jen ideální kandidáty. V inzerátech to nepřehánějte s detailními požadavky na přesný profil zájemců, uvádějte spíše nezbytné minimum pro výkon dané práce a uvažujte i nad investicemi do zvýšení kvalifikace a dovedností zájemců. Většina věcí se dá během poměrně krátké doby za pochodu v práci doučit.

2) Nenabírejte jen do kanceláře. Většina lidí nezvládá či nechce do práce dojíždět déle než 45 minut na jednu cestu – a opravdu nejde primárně o bariéru finanční, ale časovou. Řešením u rostoucí části pozic může být vyšší flexibilita a možnost častější práce na dálku / z domova.

3) Nabídněte částečné úvazky. Z pracovního trhu je nyní doslova vytěsněná spousta lidí, kteří se nemohou práci věnovat na plný úvazek – třeba proto, že aktuálně pečují o malé děti, ještě studují, nebo mají jiná časová omezení například ve vyšším produktivním věku. Nabídněte jim nejen flexibilitu, ale i možnost zkráceného úvazku. Tyto příležitosti na českém trhu stále extrémně scházejí a počet lidí, kteří hledají právě pozice na částečný úvazek, je opravdu vysoký.

4) Nastavte správně očekávání. Nepište do inzerátů dopodrobna jen to, co požadujete, ale popište pokud možno konkrétně i to, co nabízíte. A to ideálně včetně finančního rozmezí, které na danou pozici máte.

5) Nesázejte jen na mladé a zkušené. Nejrůznější předsudky vůči starším lidem či ženám s malými dětmi stále mají za následek to, že je na řadu pozic manažeři dopředu odmítají. Když ale dáte od začátku stejnou šanci všem, pravděpodobně vhodné kandidáty najdete mnohem snáz. A spousta lidí, do kterých byste to neřekli, vás velmi příjemně překvapí.

Dočetli jste až sem? Znamení…

Rozhodli jsme se rozhýbat pracovní trh a vypustili jsme do světa novou kampaň Jobs.cz. Běží od 29. 8. a bude pokračovat až do konce roku. V televizi, na billboardech, v metru i na internetu ji uvidí většina pracujících lidí. Vybrali jsme vtipné, zajímavé i banální okamžiky a říkáme, že každý z nich může být znamením, proč právě teď změnit zaměstnání.

 
Sdílejte