Zkrácené úvazky budou výhodnější. Co se chystá v novém zákoně?

Čeští zaměstnavatelé zkrácené úvazky moc nenabízí. Pracuje na ně jen 6 % zaměstnanců, od příštího roku by se však situace mohla změnit k lepšímu. Chystaný zákon totiž má zaměstnavatelům umožnit slevu na pojistném, která může znamenat až o pětinu nižší odvody.

Výhodnější zkrácené úvazky

Senát na konci června schválil návrh zákona, který zavádí zvýhodněné pojistné u zkrácených úvazků. Snaží se tím motivovat zaměstnavatele k tomu, aby takové pozice vytvářeli častěji a aby některým znevýhodněným skupinám dali více příležitostí. Pokud vše půjde podle plánu, měl by zákon vejít v účinnost v prvních měsících roku 2023. Co od něj čekat?

Až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele

Pro zkrácené úvazky v délce 8–30 hodin týdně bude zavedena sleva na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů u stanovených skupin zaměstnanců. Zákon tedy nezavádí plošnou slevu, ale vymezuje skupiny zaměstnanců, u kterých bude možné slevu uplatnit. Jde o zaměstnance, pro které je práce v běžném rozsahu pracovní doby jen velmi obtížná a zkrácený úvazek je pro ně řešením.

Konkrétně se má jednat o tyto zaměstnance:

  • osoby starší 55 let,
  • rodiče pečující o dítě mladší 10 let,
  • osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II–IV,
  • osoby připravující se na budoucí povolání studiem,
  • osoby, které v posledních 12 měsících nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • osoby se zdravotním postižením.

„Zaměstnavatelé budou konečně motivováni nabírat i lidi, které dnes dost přehlížejí. Typicky ženy, které o někoho pečují – ať už o malé děti, nebo nemocné blízké. Případně studenty, absolventy rekvalifikací nebo lidi ve vyšším produktivním věku. Odhadem až čtvrt milionu z nich je nyní v podstatě vytlačeno z pracovního trhu.“

Tomáš Ervín Dombrovský

datový analytik LMC

Uvedená sleva by se měla aplikovat také na zaměstnance mladší 21 let, a to navíc bez podmínky zkráceného úvazku. Stát chce u této skupiny zaměstnanců podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří teprve vstupují na trh práce, a umožnit jim načerpání důležitých zkušeností.

Co musí zaměstnanec splňovat?

  • Novela zákona vyjmenovává řadu podmínek, které je pro uplatnění slevy nutné dodržet. Nejdůležitější z nich však jsou následující:
  • Slevu může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnání se zkráceným úvazkem.
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy.
  • Odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli nesmí překročit 138 hodin za měsíc.

Jaká pravidla se vztahují na zaměstnavatele?

Slevu nemůže uplatnit zaměstnavatel uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce atd. Pro uplatnění slevy je nutné oznámit zájem o její čerpání České správě sociálního zabezpečení, a to nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude sleva na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňována.

V případě zaměstnance s více zkrácenými úvazky dohlíží ČSSZ na dodržování pravidla čerpání slevy pouze u jednoho ze zaměstnavatelů a pro tyto situace zároveň platí, že přednost na poskytnutí slevy má ten zaměstnavatel, jehož oznámení obdržela ČSSZ jako první.

Potřebujete základní přehled o právu v HR? Nachytřete se s našimi videokurzy Pracovního práva pro manažery na Seduo.cz.

Zákon jde zaměstnancům naproti

Dojde-li k přijetí zákona, bude se jednat o další krok směřující k podpoře work-life balance, který je v současné době často zmiňovaný a zaměstnanci vítaný. Pokud tedy zaměstnáváte či plánujete zaměstnávat osoby na zkrácený úvazek, doporučujeme informovat se o možnosti využití uvedené slevy na pojistném.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS a data v něm jsou aktuální ke konci května 2022. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

 
Sdílejte