Zaměstnávání Ukrajinců prakticky. Co musíte udělat a co zjednodušil Lex Ukrajina?

Od tohoto týdne vchází v platnost legislativní změny, které usnadňují mimo jiné zaměstnávání Ukrajinců utíkajících před válkou. To nejdůležitější pro zaměstnavatele jsme shrnuli ve webináři Seduo s odborníkem na pracovní právo Jakubem Olivou, nyní z něj přinášíme shrnutí i pro vás.

Zaměstnávání Ukrajinců

Aktuálně už v Česku bylo uděleno více než 200 tisíc víz ke strpění. Díky němu mají příchozí Ukrajinci stejné postavení na trhu práce jako jiní přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. Co to ale prakticky znamená? I to jsme probírali na webináři Seduo.cz s odborníkem na pracovní právo Jakubem Olivou a nyní vám z něj vytahujeme to nejdůležitější s ohledem na aktuální schválení nové legislativy.

Ukrajincům se otevřel pracovní trh

Vydané speciální vízum ke strpění Ukrajincům umožňuje volný vstup na pracovní trh, čímž odpadá složitý administrativní proces při jejich zaměstnávání. Před schválením této legislativy bylo třeba ve spolupráci s úřadem práce získat pracovní povolení, jehož vyřízení mohlo trvat řádově jeden až dva měsíce. Toto však nyní odpadá a Ukrajinci si mohou práci hledat napřímo.

Po přijetí stačí zaměstnání ohlásit

Zaměstnavatelé stále mají několik povinností, ale prakticky jde o ty samé, jako kdybyste zaměstnávali jakékoliv jiné cizince včetně občanů EU. Nejdůležitější z nich je přitom ohlašovací povinnost, konkrétně:

 • Ohlášení nástupu – a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Příslušný formulář k ohlášení práce je k dispozici na webu MPSV.
 • Ohlášení předčasného ukončení – do 10 dní od ukončení pracovního poměru. Znovu využijte příslušný formulář na webu MPSV.

Mějte přitom na paměti, že zaměstnat člověka z Ukrajiny, stejně jako další cizince, bez spolupráce s příslušnými orgány je přestupek, za který můžete být pokutováni. Pokud tedy chcete pomoci, udělejte to vždy za dodržování legálního zaměstnávání.

Chcete sebe nebo kolegy nachytřit v oblasti pracovního práva? Podívejte se i na videokurzy Jakuba Olivy na Seduo.cz, kde vysvětluje vše potřebné pro manažery nejen v souvislosti s náborem, ale třeba i s propouštěním.

Platí také evidenční povinnost

Krom ohlašování musíte ještě evidovat příslušné údaje o cizincích, které vyžaduje zákon. Je to poměrně dost věcí a konkrétně jde o tyto údaje:

 • identifikační údaje cizince
 • adresa v zemi trvalého pobytu
 • adresa pro doručování
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal
 • druh práce, místo výkonu práce a doba, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno
 • pohlaví cizince
 • zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností
 • nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání
 • den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem

FAQ k zaměstnávání Ukrajinců

Na webináři s Jakubem Olivou jsme také probírali klíčové otázky, ve kterých personalisté nemusejí mít vždy jasno. Výběr z odpovědí odborníka najdete i zde.

Jak je to s lékařskými prohlídkami?

Platí, že každý, kdo uzavírá pracovní smlouvu, musí mít vstupní lékařskou prohlídku. Tito lidé u sebe nebudou mít žádnou zdravotní dokumentaci, ale vyhláška říká, že je možné provést podrobnější vstupní lékařskou prohlídku. Jen je třeba, aby lékař věnoval uprchlíkovi více času. Zaměstnavatele to pravděpodobně bude stát o něco víc. Zákon ale říká, že vstupní prohlídku je třeba udělat přede dnem nástupu do práce. Pokud tedy chcete, aby v pátek uprchlík nastoupil, je třeba, aby ve čtvrtek šel na lékařskou prohlídku. Nemůže na ni jít v pátek, jinak by došlo k porušení zákona.

Je nutné podepisovat smlouvy v češtině?

Toto není zákonem explicitně upraveno. Ale uprchlík musí smlouvě rozumět, jinak by nebyla platná. Optimální řešení je proto mít smlouvu dvojjazyčně (druhý jazyk, kterému cizinec rozumí), a když už tomu tak není, je dobré, aby člověk aspoň ukrajinsky nebo česky napsal, že rozumí, co se od něj očekává.

Jak dlouho bude daná legislativa platit, a na jak dlouho lze tedy Ukrajince zaměstnat?

Doporučení je dát do smlouvy čas na dobu určitou, není totiž problém pak kdykoliv smlouvu prodloužit. I tak ale, pokud by se dala na dobu neurčitou, dle zákoníku práce smlouva končí ve chvíli, kdy by jim padlo povolení k pobytu. Zákon to tedy řeší automaticky.

Jak probíhá přihlášení k VZP?

Každý uprchlík, který požádá o speciální vízum, je automaticky zařazen do systému pojištění jako státní pojištěnec (malé děti, studenti, penzisté atd.) a za ně platí pojištění stát. V momentu zaměstnání je však už účasten na systému pojištění sám odvodem ze své mzdy.

Je možné uzavřít smlouvu na dohodu o provedení práce?

Do přijetí Lex Ukrajina bylo možné mít uzavřenou jen pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, nikoliv o provedení práce. Po přijetí legislativy už je možná i DPP.

Jak provést BOZP a různá další školení?

Je třeba, aby zaměstnanci rozuměli a byli seznámeni s bezpečností práce. Je dobré text aspoň strojově přeložit, je nutné, aby lidé věděli, o co se jedná. Cílem je předcházet pracovním úrazům a rozumět rizikům, která mohou nastat.

Jak získat výpis trestního rejstříku?

Spousta firem vyžaduje čistý trestní rejstřík, aniž by to bylo právně obhajitelné. Což je především v situacích, kdy daná osoba bude nakládat s finančním majetkem společnosti. Na dělnickou pozici ale toto zpravidla vyžadovat nelze a doporučuji z tohoto požadavku slevit. Můžete to totiž po uchazečích vyžadovat v rozporu se zákonem.

Sledujte i další webináře Seduo #naživo. Pravidelně je pořádáme pro naše klienty a rozšiřujeme jimi obsah videokurzů, navíc na nich máte možnost doptat se na věci, které vás k tématu zajímají.

 
Sdílejte