Zpětná vazba: Jak postavit efektivní zaměstnanecký průzkum?

Online
22. března 2023
1 hr

Zpětná vazba: Jak postavit efektivní zaměstnanecký průzkum?

Online
22. března 2023
1 hr

Zaměstnanecké průzkumy jsou pro vedení a HR efektivní cestou, jak získat přehled o potřebách a spokojenosti lidí. Pro manažery je to zase možnost, jak lépe porozumět týmu a jeho fungování v rámci společnosti.

Bohužel, průzkumy mezi zaměstnanci jsou často vnímány jako těžkopádné, zdlouhavé dotazníky plné nesrozumitelných otázek a škál, které lidi nebaví a vedení nepřinese nic nového.

Přijďte si poslechnout, jaké jsou hlavní věci, na které se zaměřit, aby průzkumy ve firmě fungovaly dobře a zaměstnanci je vyplňovali rádi, a přinesli tak využitelnou zpětnou vazbu vedení i manažerům. Efektivní zaměstnanecké průzkumy mohou upozornit na problémy, které vedou k odchodu lidí.

  • Čemu věnovat pozornost při nastavení zaměstnaneckých průzkumů?
  • Jak zapojit lidi a zvýšit jejich důvěru v průzkumy?
  • V čem mohou pomoci netradiční formy sběru dat (chatbot atd.)?
  • Proč je klíčové v rámci zaměstnaneckých průzkumů pracovat s manažery i nejvyšším vedením?
  • Jak zapojit manažery do práce s výsledky průzkumů?

Řečníci

Milada Osuská

Vystudovala mezikulturní komunikaci a v Arnoldovi má na starosti mezinárodní klienty a tvorbu konverzací. Stojí také za Arnoldovým „Tone of voice“ a mimo jiné se stará o to, aby působil a mluvil napříč jazyky stejně. V minulosti se věnovala tlumočení a mezinárodnímu obchodu. Na Arnoldovi spolupracuje od samého počátku v roce 2018.

Michal Musil

Posledních 10 let se pohybuje v HR a vzdělávání. Podílel se na dlouhodobých strukturálnějších změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé. Od roku 2020 spolupracuje se společností LMC na mezinárodním produktu Arnold, kde má na starosti Customer Success a podporu partnerů v zahraničí.

Arnold je povídací chatbot, který vede se zaměstnanci pravidelný dialog formou krátkých a interaktivních konverzací. Manažerům a personalistům poskytuje přehledné reporty, nové vhledy a doporučení pro vedení zaměstnanců a týmů.

Online
22. března 2023
1 hr

Již proběhlo