Jak zatraktivnit zaměstnanecké průzkumy pomocí chatbota

Online
1. června 2022
1 hr.

Jak zatraktivnit zaměstnanecké průzkumy pomocí chatbota

Online
1. června 2022
1 hr.

Zaměstnanecké průzkumy jsou hojně využívaným, byť málokdy oblíbeným nástrojem na získávání zpětné vazby od zaměstnanců. Bývá to těžkopádný, zdlouhavý dotazník, plný nesrozumitelných či špatně položených otázek, který zaměstnance nudí a manažerům nic nepřinese.

Přijďte si poslechnout, jaké jsou hlavní věci, na které se zaměřit, aby průzkumy ve firmě fungovaly lépe a zaměstnanci je měli radši.

  • Jak zapojit lidi a zvýšit jejich důvěru v průzkumy?
  • Jak vytvořit průzkum, který bude zaměstnance bavit?
  • V čem mohou pomoci netradiční formy sběru dat (chatbot atd.)?
  • Proč je klíčové v rámci zaměstnaneckých průzkumů pracovat s manažery i nejvyšším vedením?
  • Jak získávat akceschopné výstupy jako podklad pro další rozhodnutí?

Michal Musil

Posledních 10 let se pohybuje v HR a vzdělávání. Podílel se na dlouhodobých strukturálních změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé. Od roku 2020 spolupracuje se společností LMC na mezinárodním produktu Arnold, kde má na starosti Customer Success a podporu partnerů v zahraničí.

Arnold je povídací chatbot, který vede se zaměstnanci pravidelný dialog formou krátkých a interaktivních konverzací. Manažerům a personalistům poskytuje přehledné reporty, nové vhledy a doporučení pro vedení zaměstnanců a týmů.

Online
1. června 2022
1 hr.

Již proběhlo