Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci nováčků

26. října 2023

Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci nováčků

26. října 2023

V průměru 31 % zaměstnanců opouští práci během prvních šesti měsíců především z důvodu špatné zkušenosti s nástupem. Společnosti s dobře nastaveným onboardingem mají více spokojených nových zaměstnanců i vyšší procento pracovníků, kteří dokáží splnit své roční cíle.

Noví kolegové potřebují zvláštní péči a pozornost. Arnold má speciální sérii konverzací, které se zaměřují na jednotlivé fáze adaptačního procesu. Krátké, přesně cílené rozhovory v průběhu zkušební doby a dalších měsíců pomáhají včas rozpoznat a vyřešit problémy již v zárodku. Nově je Arnold napojen přímo na Teamio.

Připravili jsme si pro vás nový webinář s firmou Démos trade a.s., největším dodavatelem materiálů pro výrobu nábytku v České republice s více než dvacetiletou historií. Paní Pavla Liszok, HR Director společnosti Démos vám představí jejich onboardingový proces a Michal Musil, Customer Success Arnolda představí, jak může Arnold pomoci HR a manažerům zlepšit úspěšnost adaptace.

Pro koho je webinář určen?

Pro personalisty a manažery nováčků, kteří se chtějí seznámit s novinkami v onboardingu zaměstnanců.

Co se na webináři dozvíte?

  • Jak mít přehled o onboardingu a jak zpětnou vazbu na adaptaci automatizovat.
  • Jak může Arnold pomoci HR a manažerům zlepšit úspěšnost adaptace.
  • Jak vypadá struktura konverzací a plán pro nováčky.
  • Jak může Arnold zatraktivnit zpětnou vazbu.
  • Jak může Teamio plně automatizovat spuštění onboardingových průzkumů na nováčky.
  • Jak vypadá názorná ukázka reportů a jak s nimi pracovat.

Arnold je povídací chatbot, který vede se zaměstnanci pravidelný dialog formou krátkých a interaktivních konverzací. Manažerům a personalistům poskytuje přehledné reporty, nové vhledy a doporučení pro vedení zaměstnanců a týmů.

Pavla Liszok

Již více než 16 let se pohybuje v oblasti HR, a z toho 10 let na pozici HR ředitelky ve společnosti Démos tade a.s. Podílela se na přerodu společnosti Démos trade z firmy středně velké na velkou firmu s pobočkami ve 4 zemích a s více než 900 zaměstnanci. Jako klíčové vidí nejen fungující procesní nastavení, a to zejména vzhledem k velikosti firmy, ale klade důraz také na rozvoj zaměstnanců především v rámci adaptace a následně jejich dalšího vzdělávání a kariérního růstu. Energii ji dobíjí rodina, přátele, procházky a cvičení jógy.

Michal Musil

Posledních 10 let se pohybuje v HR a vzdělávání. Podílel se na dlouhodobých strukturálních změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé. Od roku 2020 spolupracuje se společností LMC na mezinárodním produktu Arnold, kde má na starosti Customer Success a podporu partnerů v zahraničí.

Démos Trade

Démos je největším dodavatelem materiálů pro výrobu nábytku v ČR. Jsou na trhu přes 30 let a zaměstnávají více než 900 zaměstnanců ve 4 zemích – CZ, SK, PL, HU. Konkrétně mají 13 poboček v ČR, 8 poboček v SK, 1 pobočku v PL a obchodní zastoupení v HU.

Arnold

Arnold je povídací chatbot, který vede se zaměstnanci pravidelný dialog formou krátkých a interaktivních konverzací. Manažerům a personalistům poskytuje přehledné reporty, nové vhledy a doporučení pro vedení zaměstnanců a týmů.

26. října 2023

Již proběhlo