Studujte online, a přitom naživo. Z obýváku, a přece s lektorem

Online vzdělávání už nabízí víc než předtočené videokurzy. Lidé mají zájem rozvíjet se sice na dálku, ale s možností komunikace. Seduo proto rozšiřuje nové interaktivní formáty, kterými tak doplňuje současnou nabídku videokurzů.

Online vzdělávání na Seduo.cz 2023

Během období pandemie covidu se výrazně „rozjela“ online forma vzdělávání. Firmy zjistily, že je možné poskytnout zaměstnancům kurzy a školení i jinde než v zasedačce. A online postupně dotáhl i offline vzdělávání, jak ukázaly také průzkumy naší vzdělávací platformy Seduo. Obě formy se přitom mohou vhodně doplňovat a kombinovat vzájemně své výhody. Jak?

Online kurzy – interaktivní, živé a zábavné

Průzkumy ukazují, že lidé oceňují online vzdělávání kvůli jeho dostupnosti, ale tím jeho benefity nekončí. Když se navíc předtočené videokurzy doplní o interaktivní prvky, jako to nyní děláme na Seduu, formáty se perfektně doplňují:

Výhody online vzdělávání:

 • možnost vzdělávat se odkudkoli a kdykoli,
 • studenti se snadno ke všemu vrátí, mohou zastavovat, dělat si poznámky atp.,
 • každý se může vzdělávat vlastním tempem,
 • úspory za školicí prostory, např. energie, pronájmy apod.,
 • atraktivní lektoři, významné osobnosti, k nimž byste se jinak nedostali.

Plus výhody interaktivního online vzdělávání:

 • možnost zapojení více účastníků,
 • živá interakce s lektorem, případně dalšími studenty,
 • aktivní zapojení účastníků, možnost reagovat, okamžitá zpětná vazba,
 • propojení a návaznost s předtočenými videokurzy na související téma nebo se stejným lektorem.

Tímto směrem rozšiřuje svoji nabídku také Seduo, je dostupná pro všechny, kdo využívají tuto vzdělávací platformu.

„S každým lektorem se snažíme najít ten nejvhodnější formát jeho kurzu. Kurzy často doplňujeme o modelové situace, screencasty, otázky na studenty nebo follow up aktivity, aby hned mohli zkusit využít poznatky v praxi.”

Marek Mičienka

Seduo

Webináře #naživo: poznejte svého lektora

Kromě klasických online videokurzů Seduo nabízí webináře nazvané #naživo. Co to znamená? Jde o online setkání s oblíbenými lektory. Studenti si na nich prohloubí znalosti z videokurzů, poznají jejich názory, mohou se zapojit svými dotazy. Na webinářích lektoři obvykle navazují na obsah svých videokurzů, je proto vhodné je nejprve vystudovat a pak teprve pokračovat #naživo. „Na těchto webinářích mají studenti přímý kontakt s lektorem, setkávají se sice na dálku, ale v danou chvíli. Mají možnost doptat se na to, co je v kurzu zaujalo,“ popisuje Marek Mičienka, content manager vzdělávacího portálu Seduo.cz.

Více o tom, jak se staví koncept vzdělávání Sedua a jak hledají ty nejlepší a nadšené lektory, se dozvíte v podcastu naHRávky nebo z videozáznamu rozhovoru.

Seduo Akademie: ideální kombinace samostudia a setkávání

Firemní zákazníci Sedua mohou využít zcela zdarma také účast v některém z programů v naší Akademii. Zde se v dlouhodobých ucelených programech kombinují videokurzy, online setkání s lektorem i praktické úkoly pro samostudium. Loni jsme takto připravili velmi úspěšnou Akademii angličtiny s Bronislavem Sobotkou – v šestitýdenním intenzivním programu účastníci kromě videokurzů absolvovali i online webináře, několik testů a plnili pravidelné domácí úkoly. Koncem ledna pak začíná pětitýdenní Akademie s Pavlem Wieserem, zaměřená na prezentační dovednosti. Už teď se připravují Akademie věnované leadershipu s Filipem Kahounem a osobní produktivitě s Danem Gamrotem a plánujeme další.

Přestože část Akademie probíhá v reálném čase, mohou si účastníci vše naplánovat podle svých možností. Interaktivních webinářů je vhodné účastnit se online, ale studenti mají k dispozici i záznamy pro případ, že se nemohou v daný čas připojit nebo si chtějí něco připomenout zpětně.

Součástí Seduo Akademie jsou:

 • videokurzy – předtočené lekce k samostudiu,
 • webináře – online setkání s lektorem, k dispozici i ze záznamu,
 • doporučené tréninkové úkoly,
 • doplňkové materiály pro další studium.

Informace o připravovaných Akademiích a webinářích najdete vždy aktuálně na webu Sedua, upozorňujeme na ně také v našich newsletterech.

 
Sdílejte