Prodavač, prodavač/ka, prodavač(ka), nebo prodávající? Jak správně napsat pozici a inzerát z hlediska genderu

Lomítkujete, závorkujete, přechylujete, nebo neutrálně opisujete? Napsat správně pracovní inzerát tak, aby byla zachována genderová korektnost a text byl k učtení, není úplně jednoduché. Personalista se může dopustit přešlapů, aniž by měl v úmyslu někoho znevýhodnit. Pokud se to stane, pak většinou zcela nechtěně. Máme pro vás základní pravidla, se kterými už si příště budete vědět rady.

Jak psát inzerát z hlediska genderu

Vytvoření kvalitního náborového inzerátu je umění a rozhodně to není věc, kterou by měli personalisté brát na lehkou váhu. Právě na něm totiž záleží, jak kvalitní uchazeči se na nabízenou pozici přihlásí. A napsat inzerát tak, aby byl v pořádku, i co se týká genderově korektního vyjadřování, je ještě složitější. Vše přitom začíná už volbou názvu dané pracovní pozice, což je klíčové místo celého inzerátu.

Jak uchazečům zdůraznit rovné šance

Jak se tedy vyvarovat chyb a předejít problémům, které by s nimi mohly souviset? Problémy rozumíme nejenom možnou pokutu ze strany kontrolních orgánů, ale také fakt, že špatně napsaný název pozice i některé nežádoucí prvky v textu inzerátu mohou společnost připravit o řadu vhodných kandidátů. Ti nezareagují, protože budou mít pocit, že nevyhovují požadavkům, které by měl ideální uchazeč splňovat, a personalista pak bude mít při výběru potenciálních nových kolegů značně omezené možnosti. Aby se nic z toho nestalo, stačí se držet několika zásad:

1. Použití pouze ženského rodu není přípustné

Z legislativních důvodů nelze používat pouze ženský rod, tedy například „prodavačka“ nebo „asistentka“, a to nejenom v názvu pozice, ale ani v dalším textu inzerátu. Znamenalo by to, že žádný muž nemá šanci na přijetí, ani kdyby měl potřebné schopnosti a pracovní zkušenosti, což znamená diskriminaci. Ženský rod můžete použít pouze v případě, že se jedná o oficiální název pracovní pozice, například o sestru (všeobecnou, staniční, vrchní apod.), chůvu nebo třeba švadlenu.

2. Mužský rod v názvu pozice být může

Je však povoleno použití takzvaného generického maskulina, tedy podstatného jména mužského rodu, které se užívá pro souhrnné označení žen i mužů. V Novém encyklopedickém slovníku češtiny je vysvětleno, že „se používá zvláště při přičleňování ženy či muže nebo skupiny osob k určité profesní, statusové, funkční nebo jiné skupině“. Chybou tedy není označit název pozice například jen „prodavač“ nebo „asistent“ či „referent“, protože jsou do něj zahrnuta obě pohlaví. Nicméně výslovně dále uveďte, že hlásit se mohou ženy i muži.

3. Vyplatí se uvést oba rody nebo neutrální název pozice

V současné době se ale většinou používá genderově vyvážené označení pracovních pozic, kdy je možné uvést jak ženský, tak mužský rod. Pak bude jasné, že hledáte kandidáty obou pohlaví. V praxi to vypadá například takto: „prodavač/ka“, „manažer/manažerka“, „asistent(ka)“ a podobně. Vše se dá vyřešit také za pomoci použití neutrálního názvu pozice, třeba „vyučující“, „prodávající“, „obsluha recepce“ a další. Takový výraz ale nevymyslíte vždy a neměl by tahat za uši.

To je úskalí také v případě pozic, které nejsme zvyklí používat přechýleně v ženském rodě a zní nám trochu divně, i když jsou gramaticky správně. Pravidla českého pravopisu znají třeba stratéžku, chiruržku či chirurgyni nebo mechaničku. Možná si jednou i na tyto výrazy zvykneme a zařadí se do našeho běžného slovníku i do inzerátů na pracovních portálech.

Jak napsat, že hledáte prodavače nebo prodavačku?

„Hledáme prodavačku“ –⁠ takhle ne

„Hledáme prodavače“ –⁠ může být, ale nezapomeňte upřesnit, že hlásit se mohou muži i ženy

„Hledáme prodavače/prodavačku“ –⁠ v pořádku, stejně jako další varianty, kde uvedete oba rody

„Hledá se prodávající“ –⁠ OK, ale jen někdy se dá pozice popsat podobně neutrálně

„Hledáme posilu do prodejny“ –⁠ taky možnost, jak se vyhnout genderovému označení

Pokud chcete inzerátem oslovit i nebinární pohlaví, můžete případně zvolit psaní s hvězdičkou (prodavač*ka), které se u nás v poslední době prosazuje po vzoru zahraničí, i když jazykové příručky tuto variantu zatím nezachycují.

4. Používejte genderově neutrální jazyk v celém inzerátu

Neomezujte se na genderově korektní formulaci pouze v názvu pozice, je třeba se jí držet v celém textu inzerátu. Snažte se tedy vyhýbat slovům, která by mohla v uchazečích vzbudit dojem, že se práce hodí spíše pro muže nebo pro ženy, přestože nabídka je určena oběma pohlavím. Jde například o požadavek na reprezentativní vzhled, fyzickou sílu, ale i „milé vystupování“. Některé studie totiž ukazují, že uchazeči mohou jisté požadavky interpretovat jako zakódované sdělení, že jde o pozici vhodnou spíše pro určité pohlaví. Ženy podle výzkumů mohou odradit třeba slova jako „akční“, „dravý“ či „odhodlaný“. Muži budou podle studií naopak podvědomě váhat s odpovědí na inzerát, kde se vyžaduje empatie, kolegialita nebo (kupodivu) také trpělivost a pečlivost.

Statistiky říkají, že ženy se ucházejí o zaměstnání tehdy, když splňují většinu požadavků, zatímco muži i v případě, že splňují pouze 60 procent. Namísto dlouhého seznamu požadavků je pro personalisty lepší kriticky přehodnotit, které dovednosti a kvality jsou pro danou pozici skutečně nezbytné, a zbytek jednoduše vypustit. Vše je pak možné probrat a dořešit při osobním pohovoru.

Výkon různě napsaných inzerátů můžete sledovat pomocí Teamia. Ve statistikách vidíte počty zobrazení i odpovědí v přehledných grafech. Pořiďte si moderní ATSko, aby vaše nábory frčely rychle a efektivně.

Výjimky, kdy lze hledat jen muže nebo ženu

Ve většině případů je třeba nabídnout stejnou šanci mužům i ženám a patřičně to zdůraznit nejenom v názvu, ale v celém inzerátu. Uchazeče konkrétního pohlaví je možné oslovit pouze výjimečně, a sice v případech, kdy to opačné nemůže danou práci vykonávat. Jde třeba o herce/herečky, zpěváky/zpěvačky nebo modely/modelky. Například může jít o představitelku hlavní ženské role, člena mužského pěveckého sboru nebo modelku pro novou řadu podprsenek.

 
Sdílejte