Příliš silné ego je v práci problém. Jak ho ovládnout u kolegů. A nemáte ho taky?

Potopilo kariéru nejednoho nadějného manažera a rozložilo řadu pracovních kolektivů. V čem je silné ego zlé? Řekneme si také, jaké techniky jsou pro zvládnutí ega účinné a jak postupovat u kolegů.

Silné ego v práci

Ego je náš vlastní sebeobraz, odráží, jak vnímáme sami sebe. Příliš silné či nezralé ego se projevuje sebestředností a nepřináší nic dobrého ani danému člověku, ani jeho kolegům. Pokud u manažera či člena týmu nekriticky roste sebevědomí, je užitečné s tím něco udělat. Psycholog Lukáš Bakoš radí, jak zvládnout ego vlastní i jak pomoci druhým, u kterých tento problém narůstá.

„Každý z nás potřebuje mít pozitivní sebeobraz, vnímat, že je v pořádku. Důležitá je vyrovnanost. Člověk se zdravým egem je sebevědomý, nepodceňuje se, ale ani nepřeceňuje své schopnosti.“

Lukáš Bakoš

lektor, psycholog, pedagog

Naučte se poznat škodlivé ego

Velké ego škodí nadvakrát. Z pohledu daného člověka brání seberozvoji a postupnému zlepšování. Z pohledu druhých ničí spolupráci, demotivuje a kazí vztahy. Vedoucímu, který své podřízené nazývá blahosklonně „ovečky“ a chová se k nim nadřazeně, všichni utečou z týmu. S manažerkou, která vždy rychle najde viníka nezdaru a nikdy na něm nepřizná sebemenší podíl, nechce nikdo spolupracovat. Jak poznat příliš silné ego u sebe nebo člověka ve svém okolí? Chová se tak, jako by na něj platila následující tvrzení:

 • Mé názory jsou vždy lepší než názory druhých lidí.
 • Mám špičkové nápady.
 • Nikdo mi nemá co radit.
 • Nepotřebuji zpětnou vazbu.
 • Úspěchy jsou moje zásluha, za neúspěchy mohou druzí.
 • Nedělám chyby, neznám slabost.

Tito lidé o sobě vědí, že rozumí marketingu, přestože se mu nikdy nevěnovali. Znají nejlepší taktiku pro národní hokejový tým, ačkoli nikdy netrénovali, a je jim jasné, jaká ekonomická opatření jsou v současné turbulentní době nejvhodnější, i když nejsou ekonomové. Co když tato „choroba přebujelého ega“ postihne někoho v týmu nebo jeho manažera?

Jak se chovat k velkému egu v práci

S egoistickým chováním v pracovním kolektivu je potřeba něco udělat. A dobrá zpráva je, že lidé jsou schopni dostat svoji sebestřednost pod kontrolu. Odborníci tedy zaměstnancům radí nesnášet mlčky situaci, ale řešit vše s managementem nebo HR oddělením. Ti pak mohou dát dotyčnému tzv. zpětnou vazbu, tedy upozornit ho na problematické chování. Je ale potřeba počítat s počáteční odmítavou reakcí. Jakmile totiž u někoho se silným egem zpochybníte jeho domnělé přednosti, automaticky se u něj spustí „ego obranné“ mechanismy. Vytěsní, co mu chcete sdělit, nebo přejde do útoku. Je to proto, že když se kdokoli dotkne našeho ega, intuice radí neposlouchat, bránit se, popírat.

Připravili jsme pro vás 5 zásad, které pomohou personalistům či manažerům dát kolegovi se silným egem negativní zpětnou vazbu vhodnou formou a postupně mohou vést k upravení stavu:

 1. O problému mluvte, ale dejte člověku čas, aby mohl o svém chování a vašich postřezích přemýšlet.
 2. Připravte si konkrétní připomínky. Vysvětlete na příkladech, kde dochází k problematické komunikaci a jak by to mohlo probíhat vhodnějším způsobem.
 3. Nevnucujte. Počítejte s tím, že se u druhé strany spustí obranné mechanismy. Netlačte a nesnažte se hned přesvědčit za každou cenu o své pravdě.
 4. Neberte to osobně. Je lidské, pokud na vás druhý člověk po negativní zpětné vazbě slovně zaútočí, jde o přirozenou reakci.
 5. Vytrvejte. Už jen to, že se kolega nad problémem zamyslí, je prvním krokem ke zlepšení.

Chcete vědět, jak se cítí zaměstnanci u vás v práci? Snadno to zjistí chatbot Arnold, který pomáhá vyladit fungování firem a týmů tak, aby v nich bylo lidem spolu dobře.

Aby silné ego ve vaší firmě nebujelo

Co dělat dál, co doporučit ve vaší firmě? Prevencí je zavést pravidelné podávání zpětné vazby, a to i když je to ve vztahu podřízený vůči vedoucímu. Dávat a dostávat pravidelný „feedback“ je užitečné pro všechny, i když to někdy bolí. Odpovědi „vše je v pořádku“ vycházejí většinou ze slušnosti či obav a neříkají pravdu. S kolegy je vhodné promluvit si o důležitých „zlatých pravidlech“ egomanagementu, díky kterým každý vyladí své ego tak akorát:

 • Vyjadřujte vděčnost a uznání druhým lidem. Znamená to všímat si ostatních, aktivně sledovat, co dělají dobře, cvičit si vnímavost vůči druhým.
 • A když už si všimnete, pochvalte, poděkujte, oceňte.
 • Další bod je těžký pro každé silné ego – je jím naučit se přiznat vlastní chybu. A ještě se omluvit.
 • Umět se omluvit je jedním z projevů zralého, vyrovnaného ega. Ochota říct nahlas „Udělal jsem chybu, omlouvám se, promiň“ člověka posune zas o kousek dál.
 • Důležitá je i schopnost přiznat, že něco nevím, neznám, potřebuji pomoc. Vrcholem umění v krocení ega je požádat o radu podřízené. Mýlí se manažer, který si myslí, že tak snižuje svoji autoritu; je to přesně naopak.
 • A rada na závěr – nechte lidi kolem sebe užívat si uznání a obdivu. A to i tehdy, když na jejich úspěchu máte i vy velkou zásluhu.

Počítejte s tím, že stejně jako se naše kondice nezlepší po dvou návštěvách fitness centra, ani nový vzorec chování nezabere okamžitě – u jednotlivce ani v rámci kolektivu na pracovišti. Odměnou budou lepší vztahy a efektivnější spolupráce.

Poslechněte si více o zvládání silného ega. Lektor Lukáš Bakoš poznal bezpočet lidí, kterým pokazilo kariéry nebo vztahy. Ve videokurzu na Seduo.cz nabízí řadu tipů i praktických příkladů. Pomohou lépe se vypořádat s chybami v myšlení a jednání, ke kterým nás vede ego.

 
Sdílejte