Přijdou recruiteři o práci? Zeptali jsme se zkušených, jak se teď změní HR

Jak současná koronakrize zamává naším oborem? Změní se jeho role? Jaká bude běžná náplň práce personalistů a jejich postavení ve firmách? Zeptali jsme se profesionálů.

Lidi se budou hledat pořád, jen mnohem víc online

Jana Koblížková, která jako HR pracuje ve společnosti Sanmina a je aktivní v profesní platformě #suHR, se zamýšlí nad budoucností svého oboru. Co předpovídá?

1. Srosteme s internetem

Jednotlivé HR činnosti se budou ještě více přesouvat do online prostředí, než bylo doteď zvykem. „To jsme si díky pandemii zkusili a zjistili jsme, že to není problém. Pohovory se skoro okamžitě začaly dělat online pomocí videokonferencí, firmy přešly na online nástupy nových zaměstnanců a jen podpisy smluv řeší fyzicky nebo je pošlou poštou,“ popisuje Jana.

2. Setkávání bude svátek

„Díky pandemii jsme si uvědomili, že zvládneme nezvyklé a kritické situace, ale stále je klíčový osobní dojem, interakce mezi lidmi, vzájemné setkávání a společné diskuze,“ říká s tím, že některé meetingy nebo každodenní operativní komunikace se dají dělat online, ale pro strategické plánování a diskuze o dlouhodobých cílech je pořád vhodnější potkávat se osobně.

3. Vzdělávání na dálku firmám ušetří

Do onlinu se výrazněji přesunulo i firemní vzdělávání. Zaměstnanci se mohou tréninku účastnit v době, kdy se jim to hodí, nemusí nikam cestovat a zaměstnavatelům nevznikají další náklady.

Užívejte si výhod online vzdělávání i vy a vaši lidé. Na Seduo.cz najdete desítky praktických kurzů.

4. Interní komunikace posílí

Velkým tématem se nyní stala interní komunikace, podtrhává Jana další oblast, kterou pandemie posílila. Včasné, jasné, otevřené a průběžné sdílení ověřených informací a instrukcí, jak se v určitých situacích chovat, se tak podle ní stalo denním chlebem HR: „Tohle bude role HR i do budoucna. Pokud se bude podobná situace opakovat, zcela přirozeně se bude čekat, že se HR opět ujme role hlavního komunikačního partnera.“

5. HR bude mít jako průvodce transformací důležitější roli

Podle Jany bude mít HR za úkol provést firmu transformací procesů a být partnerem při transformaci byznys modelů. Schopnost připravit se na podobné situace, jako nastala teď, vidí do budoucna jako jednu z klíčových rolí HR: „Role HR bude připravit a rozvíjet firmy a týmy na práci z domova tak, aby se eliminovala například možná rizika spojená s vedením distančních týmů, aby se zaměstnanci naučili být při práci z domova efektivní, ale také dbali na psychohygienu.“

6. Spojíme lidi v potížích

Ne všechny firmy pandemií projdou „jen s malou ztrátou kytičky“. Mnohé musí propouštět, nebo se jejich negativní hospodářský výsledek odráží na mzdách. „V takových chvílích se HR staví do role jakéhosi finančního poradce a může pomoci při získávání podpory od státu v případech, kdy na ni zaměstnanci mají nárok, ale neví, jak na to. Může taky šířit finanční osvětu, poskytovat školení a podobně,“ zmiňuje Jana.

7. Nad recruitery se nesmráká

V důsledku současné situace se nestahují mraky nad recruitery, jak si někteří myslí. „I když se názory ekonomů liší a prognózy jsou různé, nevěřím, že by se pandemie projevila na trhu práce v takové míře, že by nebylo třeba přijímat nové zaměstnance. Recruiteři budou třeba, protože opravdu schopných zaměstnanců, kteří jsou motivovaní, flexibilní, umějí pružně reagovat, chtějí se kontinuálně učit a jejich obor je baví, je málo,“ uvádí Jana. Takové lidi je stále třeba vyhledat, oslovit, zaujmout a umět jim prezentovat firmu a pozici. „Najít toho pravého kandidáta a zjistit, jestli je vhodný pro naši firmu a firma pro něj, je a nadále bude role recruiterů, která je pro firmu klíčová,“ dodává.

Tři výzvy z Deloitte

Ondřej Přerovský, HR Cloud Senior Manažer Deloitte v oblasti Personální poradenství, říká, že, jejich firma už deset let sleduje nové trendy v oblasti lidského kapitálu po celém světě. „Za posledních několik měsíců, v souvislosti s opatřeními během pandemie koronaviru, došlo k zásadní proměně pracovního prostředí s nebývalou intenzitou a rychlostí,“ upozorňuje.

Příští stanice: Exponenciální HR

Jak ukazuje čerstvý výzkum Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020, podle 63 % firem, které Deloitte ve studii oslovil, projde v příštích pěti letech HR zásadní proměnou. A 10 % respondentů si dokonce myslí, že HR nezůstane v takové podobě, v jaké ho známe dnes. „Předpokládáme, že dojde k přerodu v takzvané exponenciální HR, tedy, že se změní nejen oblast jeho zaměření, ale také rozsah vlivu. V důsledku toho by pak novým úkolem HR mělo být řízení veškerých procesů souvisejících s celkovým ekosystémem pracovní síly,“ objasňuje Ondřej.

Společnosti teď podle něj také byly nuceny zareagovat na nově vzniklou situaci během několika málo dní a došlo k neuvěřitelně rychlému vývoji virtualizace pracovního prostředí. „Ta by za běžných okolností pravděpodobně probíhala mnohem pomaleji. Spolu s tím pozorujeme akceleraci rozvoje role HR ve společnostech, které spoluutváří podmínky a prostředí pro tuto novou realitu,“ dodává.

3 klíčové výzvy

Současná situace vnáší do HR nové výzvy. Co tedy bude v budoucnu klíčové? Ondřej Přerovský to shrnuje do několika bodů:

  1. Zaměření firem na vzdělávání a rozvoj leadershipu tak, aby zaměstnanci ve vedoucích pozicích byli schopni adekvátně reagovat na neočekávané situace.
  2. Je nutné vytvořit efektivní strategii vzdělávání zaměřenou na široké kompetence, které běžným zaměstnancům umožní přizpůsobit se měnícím se pracovním podmínkám.
  3. Zásadní bude rozvoj schopností souvisejících zejména s digitální gramotností či analytickými nástroji. Právě ty by progresivní HR týmy měly v budoucnu více využívat k vyhodnocování zaměstnaneckých dat. Analýza dat (například míra zapojení pracovníků, návratnost investic do vzdělání nebo identifikace klíčových rolí pro budoucnost) umožní HR leaderům lépe vyhodnocovat rizika, vytvářet strategie a přijímat rozhodnutí v podobných kritických situacích, jakým čelíme teď. Napomůže i nastavení individualizovaného přístupu k jednotlivým zaměstnancům, pokud jde o jejich kariérní i osobní rozvoj.

Pokud jde o lidi, co je pro české firmy letos priorita?

Studie Deloitte zkoumala i to, co české firmy vnímají ve vztahu k lidem jako svou letošní prioritu. Přišla na to, že jsou to tři věci:

1. Sounáležitost zaměstnanců a smysluplnost práce

2. Management znalostí

3. Well-being

Podobně je to pro srovnání i ve světě, jenom v jiném pořadí: vede well-being, za ním je potřeba sounáležitosti zaměstnance s firmou a na třetím místě jsou ve stejné míře témata jako management znalostí, etika ve firemní praxi a rozvoj role HR v organizaci. Etika a rozvoj role HR jsou přitom pro domácí firmy na 5. a 6. místě.

Se všemi těmito body souzní i Forbes, který navíc upozorňuje na to, že CEO firem budou odvážnější v investicích do vlastních lidí a v jejich ochraně. Na měnící se roli ředitelů firem upozorňuje i miliardář a podnikatel Mark Cuban: „CEO dnes není důležitější než uklízeč, který vytírá podlahu. Nastala doba, kdy musíme přehodnotit, jak se chováme k zaměstnancům, kolik jim platíme, a vyřešit, jak jim zajistit rovnost. Aby nežili od výplaty k výplatě, ale měli i něco, z čeho se můžou radovat. To všechno je pro byznysový restart důležité.“

Další úvahy ukazují, že se zaměstnavatelé více zaměří na mentální zdraví svých lidí a budou klást mnohem větší důraz na leadership a firemní kulturu. Firmy budou více spolupracovat a omezí zbytečnou byrokracii. Zní to jako pohádka, že? Uvidíme.

 
Sdílejte
Řešíte spory zaměstnanců?
0