Přehledný průvodce úlev pro menší firmy a živnostníky, aby přečkali dobu koronavirovou

Kvůli šíření koronaviru se situace v ekonomice prudce a rychle mění. A to i pro malé a střední firmy nebo OSVČ. Kde hledat aktuální informace o nařízeních a krocích vlády, o podpoře podnikání a všem, co s tím souvisí? Pokusili jsme se pro vás dát dohromady jednoduchý přehled.

Nižší mzda zaměstnanců při karanténě

Pokud je zaměstnanci nařízena jeho praktickým lékařem ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí karanténa, náleží mu náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních 14 dní karantény, a to ve výši 60 % průměrného výdělku (stejně jako při klasické pracovní neschopnosti z důvodu nemoci). Kdyby karanténa trvala déle, bude mu od 15. kalendářního dne vypláceno nemocenské Českou správou sociálního zabezpečení. Skvělý přehled najdete v téhle tabulce.

Nižší mzda zaměstnanců při přerušení nebo uzavření provozu

Někdy má ale zaměstnanec nárok i na 80 nebo 100 % výdělku. 80 % je to v případě, kdy byl zaměstnavatel nucen přerušit provoz z důvodu nedostatku zdravých pracovníků, dodávek materiálu, energie, pohonných hmot apod. Stoprocentní výdělek musí zaměstnanci dát v případě, kdy uzavřel svůj provoz jako preventivní opatření a chtěl chránit zdraví svých práceschopných zaměstnanců. Okolnosti a konkrétní situace najdete zde.

V obou případech platí, že stát se chce za podnikatele postavit a v rámci programu Antivirus poskytne firmám peníze i na to, aby mohly svým lidem platit mzdy po dobu, kdy nepracují. Program se člení do dvou režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele. V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy. Pročtěte si detailní podmínky. Žádost o pomoc v programu Antivirus můžete podávat od 6. 4. 2020. Návod, jak na to, najdete v tomto videu.

Zapomeňte na zdravotní průkazy

Jak upozorňuje Deloitte, po dobu trvání nouzového stavu můžete nahradit posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče i požadované zdravotní průkazy jen čestným prohlášením zaměstnance. Ani nemusíte provádět periodické lékařské prohlídky.

Odklad splátek a hypoték

V případě potíží se splácením vaší zápůjčky, úvěru nebo hypotéky, kterou máte např. na provozovnu, můžete svou banku nebo věřitele požádat o odklad. Vláda totiž schválila moratorium, které až na půl roku zastaví splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Odložení můžete doporučit také svým zaměstnancům, aby se nedostali do finančních problémů, pokud se jim z nějakého důvodu snížil plat.

Senát také schválil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro OSVČ. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku.

A pokud platíte nájemné, i vás se úlevy týkají. Firmám, které musely zavřít, se nově odkládá nájemné o tři měsíce.

Pokud nejste schopni dostát svým smluvním závazkům, řešíte, co se zaměstnanci, nebo chcete uplatnit náhradu škody, můžete si u Práva v roušce zdarma stáhnout vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné krizi i potom, co pomine.

Pozdější podání daňového přiznání

Díky tzv. liberalizačnímu balíčku mají živnostníci nárok na to podat daňové přiznání za rok 2019 až o tři měsíce později. Tato úleva je automatická a není potřeba o ni žádat. Stejně tak bude stačit podat Vyúčtování srážkové daně do 1.7.2020. A to není zdaleka všechno. Nárok na daňové úlevy mají i firmy, stačí se podívat sem.

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy ale nedochází k prominutí samotné daně. Další informace najdete na webu Finanční správy.

Náhrada škody podnikatelům

Ministerstvo financí také oznámilo, že po splnění určitých podmínek dá vláda OSVČ jednorázově 25 tisíc korun. Přečtěte si, co musíte splňovat za kritéria, abyste na tyto peníze měli nárok. OSVČ si budou moct zažádat o další finanční podporu. A vedle jednorázového příspěvku 25 tisíc, si budou podle záměru premiéra OSVČ moci od května do konce trvání opatření říct také o 500 korun denně.

Odpuštění plateb na zdravotní a důchodové pojištění

Stát na půl roku také odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.

Změny by ale mohly proběhnout i v rámci sociálního pojištění. Ministryně Maláčová ho chce firmám odpustit až na půl roku.

Ošetřovné

Zaměstnancům je propláceno ošetřovné po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšířil se i nárok na ošetřovné pro všechny děti mladší 13 let. Nově se navíc ošetřovné se pro zaměstnance zvýší ze současných 60 na 80 procent, a to zpětně od 1. dubna. Sněmovna navíc podpořila návrh ministryně Maláčové na zvýšení ošetřovného na 80 %. Nárok na něj budou mít i DPP a DPČ. A o „ošetřovné“ mohou žádat i OSVČ.

Investiční a provozní financování

Rodinné firmy mohou od začátku dubna žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky o zvýhodněné financování na svůj další rozvoj nebo o záruku, jež jim usnadní prodej či převod svých podniků novým vlastníkům.

Na portálu Zákony pro lidi společnosti Aion CS, který se dlouhodobě snaží tlumočit řeč paragrafů, vznikl chronologický přehled všech vládních opatření souvisejících s šířením koronaviru. Zároveň tu najdete ke stažení všechny předpisy v PDF dokumentu. Stručný přehled najdete i přímo u ministerstva nebo v této právní poradně.

A protože se v téhle turbulentní době všechno rychle a nečekaně mění, budeme článek aktualizovat, abyste se dočetli jen to, co skutečně platí.

 
Sdílejte
Řešíte spory zaměstnanců?
0