Přehledné PDF: Přečtěte si, proč zkusit 360° zpětnou vazbu. A stáhněte si i její vzor

Metoda 360° zpětné vazby je výjimečná tím, že se na ní podílí nadřízený, podřízený, kolega na stejné úrovni i hodnocený sám. Poskytuje tak ucelený pohled na schopnosti, pokrok, silné i slabé stránky zaměstnance. Přečtěte si, kdy ji využít, a rovnou si stáhněte vzor, jak metodu vyzkoušet v praxi.

360° zpětná vazba

Jak 360° zpětná vazba funguje?

Tato metoda patří mezi nejkomplexnější formy zpětné vazby. Zahrnuje anonymní komentář hned několika lidí, kteří s hodnoceným nějakým způsobem spolupracují. Nejčastěji jde o nadřízeného, podřízeného (pokud nějaký je), dále o kolegu na stejné úrovni a dotazník vyplňuje i hodnocený sám. Tím se 360° zpětná vazba odlišuje od standardního způsobu, kdy zaměstnance hodnotí nadřízení nebo naopak.

K čemu slouží?

Může například podnítit růst a zlepšení zaměstnanců. Ti si uvědomí své silné i slabé stránky a budou přesně vědět, na čem do budoucna můžou pracovat. Když lidem poskytnete takový pohled, dáte jim zároveň podnět k dalšímu kariérnímu rozvoji. Díky čemuž můžou v důsledku pro práci najít větší nadšení a tím i pracovat kvalitněji či výkonněji.

Ne vždy je snadné čelit hodnocení ostatních a vypořádat se obzvlášť s negativním feedbackem. Vyhodnocení 360° zpětné vazby by proto mělo probíhat se zkušeným personalistou, případně s externím koučem, který tuto metodu ovládá.

Po vyhodnocení komplexní zpětné vazby je dobré myslet i na aktualizaci individuálního vzdělávacího plánu ve světle nových zjištění. Ideální přitom je postup ladit přímo se zaměstnancem, ať už jde o konkrétní nástroje, kurzy, či další aktivity.

Pokud od zaměstnanců chcete získávat zpětnou vazbu průběžně, může se vám hodit i chatbot Arnold. Ovládá 30 témat a není problém vytvořit konverzaci na míru vaší společnosti. Navíc zvládá hned několik jazyků. Vyzkoušejte si to klidně sami a zdarma.

Kdy můžete 360° zpětnou vazbu využít

Manažeři jednotlivých týmů nebo HR specialisté 360° zpětnou vazbu nejčastěji používají v těchto situacích:

  • Při hodnocení a výběru kandidátů na zodpovědné a důležité pozice.
  • Pro vyhodnocení pracovního výkonu stávajících zaměstnanců.
  • Před nastavením individuálního vzdělávacího plánu.
  • Před povýšením či přidáním na mzdě/platu.
  • Pro efektivnější řešení problémů se zaměstnanci apod.

Pokud jste s 360° hodnocením doposud nepracovali, vyzkoušejte si ho primárně v HR oddělení, případně hned v začátku využijte konzultací s kouči, kteří s metodou běžně pracují. I když je tato forma feedbacku náročnější, určitě stojí za to. Získáte díky ní ucelený nestranný pohled na dovednosti, znalosti, přínos, chování a pracovní výkon zaměstnanců.

Pro inspiraci přikládáme ukázkový vzor zpětné vazby. Pokud byste ho chtěli v praxi použít, doporučujeme dotazník upravit tak, aby vyhovoval přímo potřebám vaší firmy a zároveň konkrétní pozici daného zaměstnance.

Vzor pro 360° zpětnou vazbu

Stáhnout (pdf, 125 KB)

 
Sdílejte