Právní poradna: Jak naložit s dary pro Ukrajinu? Novela může umožnit větší odpočty

Od začátku března ministerstvo financí představilo novelu zákona o daních z příjmu, která může mnoha fyzickým i právnickým osobám umožnit větší daňové odpočty. Nově dává větší možnosti uplatnění darů Ukrajině a mělo by se zpětně vztahovat na rok 2022. Co byste o novince měli vědět?

Dary pro Ukrajinu

Pokud se rozhodnete jako právnická či fyzická osoba darovat peníze nebo materiální pomoc, hodnotu daru nemůžete uznat jako výdaj (náklad) pro daň z příjmů. Nicméně můžete za určitých podmínek snížit základ daně z příjmů, a tedy „ušetřit“ i na výsledné dani. Konkrétně jde o následující výše:

  • právnická osoba může snížit základ daně úhrnně až do výše 10 % základu daně (hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč);
  • fyzická osoba může snížit základ daně až do výše 15 % základu daně (minimálně musí být hodnota daru 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč).

Pokud bude novela schválena, budete si moci přechodně na rok 2022 uplatňovat odpočet až do výše 30 % základu daně. Ovšem v případě splnění několika zákonem daných podmínek.

1. Komu byste mohli darovat?

Dosud musí být příjemci právnické osoby se sídlem v ČR nebo EU, případně jakékoliv právnické osoby, pořadatelé veřejné sbírky dle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001 Sb.) a dále obce, kraje, organizační složky státu a některé vybrané fyzické osoby (např. poživatelé invalidního důchodu).

NOVĚ byste mohli poskytnout dary přímo státu Ukrajina třeba prostřednictvím velvyslanectví, územně samosprávnému celku Ukrajiny, právnické osobě se sídlem nebo fyzické osobě s bydlištěm na Ukrajině, přičemž fyzická osoba i nadále musí splňovat další podmínky, např. být příjemce invalidního důchodu.

Pozor, novela zákona je teprve ve fázi návrhu. Její finální podoba tak není definitivní a schválení se očekává v průběhu letošního roku.

2. K jakému účelu?

Dosud byl dar omezen pouze na humanitární, charitativní, sociální, zdravotnické účely, pro vzdělávání a školství. NOVĚ byste mohli poskytnout dar i na podporu obranného úsilí státu Ukrajina, tedy například na zbraně, munici, vojenský materiál apod. jak pro příslušníky armády, tak pro dobrovolníky.

Potřebujete základní přehled o právu v HR? Nachytřete se s našimi videokurzy pracovního práva pro manažery na Seduo.cz.

3. Musíte být schopni dar prokázat

Z příslušného dokladu musí být vždy zřejmý příjemce, hodnota, předmět, účel a datum poskytnutí. Datem poskytnutí je až datum fyzického převodu prostředků nebo nepeněžní podpory, nikoli datum uvedené na darovací smlouvě.

Dočasně účinná navržená úprava umožní uplatnění odpočtu darů i daňovým rezidentům Ukrajiny, pokud prokáží, že jejich příjmy z České republiky tvoří alespoň 90 % jejich zdanitelných příjmů.

 
Sdílejte