Pozdní příchody, bosé nohy i stůl plný špinavého nádobí. 4 tipy, co dělat, když se zaměstnanci neumí chovat

Firmy stále častěji požadují, aby se lidé z home office vrátili zpět na svá pracoviště. S návratem se pojí jedna nepříjemná věc. Řadě zaměstnavatelů se zdá, že mnozí z jejich pracovníků ztratili elementární základy slušnosti a ohleduplnosti k okolí, a žádají HR specialisty o pomoc.

Jak se chovat na pracovišti?

Problém etikety na pracovišti se týká nejenom lidí vracejících se z home office, ale často i mladých nastupujících zaměstnanců, kteří se poprvé v životě ocitají v pracovním kolektivu. Namátkou můžeme jmenovat třeba říhání po jídle přímo u stolu, chození naboso, konzumaci aromatických potravin ve společné kanceláři nebo hlasité vyřizování osobních telefonátů mezi kolegy zabranými do práce.

Podle amerického průzkumu ResumeBuilder.com téměř polovina dotázaných vedoucích pracovníků aktuálně zavedla kurzy etikety a dalších 18 % s nimi plánuje začít do roku 2024. Celých 60 % z nich hodlá pořádat školení pro všechny zaměstnance a 10 % říká, že je budou vyžadovat minimálně pro pracovníky generace Z a čerstvé absolventy vysokých škol.

Co mohou udělat profíci z HR?

Podobné kurzy jistě mohou pomoci, nejsou však jedinou možností, jak vytvořit pohodové pracovní prostředí. Jak s tímto problémem mohou pracovat personalisté a linioví manažeři a co připomenout zaměstnancům, aby nedocházelo k potížím a nedorozuměním?

1. Přiměřené oblečení

Jedním z prvních kroků je připomenout dress code. I když je v některých firmách uvolněnější, mnozí zaměstnanci začali nosit „velmi neformální“ oblečení. Do práce chodí pomalu v žabkách a županu, zatímco se vedle nich kolegové scházejí s klienty… Zkuste například sestavit hromadný e-mail, kde vysvětlíte, co je přijatelné a co už ne. Pokud to vnímáte jako nutné, taktně se dotkněte i osobní hygieny.

2. Čistota a ohleduplnost vůči okolí

Pokud to situace vyžaduje, postarejte se o vhodné rozmístění cedulek, které zaměstnancům připomenou například to, aby po sobě umyli nádobí, utřeli stoly, nezapomínali v ledničce staré potraviny nebo doplnili zásoby spotřebního materiálu, pokud si vzali poslední kusy. Zmiňte také, aby si před odchodem domů uklidili svá pracoviště, zejména pokud pracují v hybridním modelu nebo mají sdílené pracovní stoly. Jde o maličkosti, ale nakonec můžou dělat velký rozdíl.

3. Firemní zásady

Připomeňte pracovníkům, jaká má vaše společnost očekávání, co se týká profesní a mezilidské komunikace. Vhodnými tématy k probrání jsou například:

  • způsoby sdílení informací,
  • správné chování při poradách a ve společné kanceláři,
  • jednání se zákazníky,
  • zásady konstruktivní kritiky,
  • řešení konfliktů.

V této souvislosti je dobré také zmínit, jaké chování nebude tolerováno, tedy například roznášení pomluv, podněcování hádek, jakýkoliv druh obtěžování, anebo přímo šikana.

Objevte principy, jak můžete svým chováním pozitivně ovlivňovat své okolí a vytvářet přátelské vazby nejen v rámci kolektivu. Staňte se mistry moderní etikety a prozkoumejte i další videokurzy osobního rozvoje na Seduo.

4. Pracovní povinnosti

Pokud někdo zavolá pět minut před důležitou schůzkou, aby oznámil, že je nemocný, zadělá na problém nadřízenému i týmu. Jistě o své nemoci věděl dříve a i půlhodina může být rozhodující pro nápravná opatření, například se dá sehnat náhrada za chybějícího kolegu. Zásady včasného omlouvání je vhodné vysvětlit hlavně začínajícím kolegům, kteří je ještě nemusí mít zažité. A jestliže v týmu vše neklape, jak by mělo, je dobré všeobecné připomenutí povinnosti včasných příchodů na pracoviště, dodržování pracovní doby a jejího efektivního využívání.

Co když to nezabere...

Někdy stačí shrnout tyto základní body, jindy je třeba rozsáhlejšího zásahu ze strany HR oddělení. Co ale s tím, když některý zaměstnanec není dlouhodobě ochotný omezit své zlozvyky a jednání narušující pohodu v kolektivu? Často není jiná možnost než se s ním rozloučit. A to i tehdy, kdyby šlo o ztrátu výrazného talentu. Unesete ji snáze než to, že by firma přišla o více kvalitních pracovníků, pro které by toxické pracoviště bylo nesnesitelné.

 
Sdílejte