Pomáhá rozmluvit nováčky i stávající zaměstnance. Jak se chatbotovi daří v českých firmách?

Vyzpovídali jsme několik společností, které už delší dobu pracují s konverzačním robotem Arnoldem v rámci zaměstnaneckých průzkumů. Přečtěte si, jak pomáhá nováčkům ve společnosti Notino, odhaluje nedostatky na pracovišti ve VoZP nebo jak z něj v Tipsportu udělali parťáka pro všechny zaměstnance na ústředí.

Chatbot v českých firmách

Rozmlouvá nováčky před osobním hodnocením (Notino)

Internetová parfumerie Notino před časem testovala Arnolda v jeho pilotní podobě. Zaujal je, a tak letos na jaře začali využívat plnou verzi. Pomocí chatbota mapují, jak se daří adaptační proces nových kolegů. Průzkum se skládá ze tří konverzací, které nováčci s Arnoldem vedou po prvním týdnu v práci, v polovině zkušební doby a v jejím závěru.

„S novými zaměstnanci se standardně odehrává v průběhu a zejména na konci zkušební doby osobní hodnocení ‚jeden na jednoho‘. Máme zkušenost, že lidem může být nepříjemné říkat některé věci napřímo, tyto rozhovory proto doplňuje chatbot Arnold.“

Tereza Voháňková

HR Marketing Specialist Notino

Důležitý je rozsah napříč firmou, sledování celého adaptačního procesu a možnost porovnání výsledků z různých oddělení. Pozvánku k chatu s Arnoldem posílají všem kolegům, kteří nastupují na centrálu, office pozice a do call centra, a manažerům prodejen. U pozic, které nemívají firemní e-mail, zůstávají u běžného hodnocení, online průzkum by zde byl organizačně složitější a musela by se řešit ochrana osobních údajů. Od dubna se do průzkumu zapojila již více než stovka nových zaměstnanců. V prvním chatu hodnotí nábor a svůj nástupní den. A konverzace s Arnoldem ukázala, že lidé jej hodnotí velmi kladně. Oceňují, že přestože dostanou velké množství informací, je vše podáno přátelskou formou a poznají firemní komunikaci a kulturu.

V Notinu vycházeli z několika Arnoldových připravených konverzací, které s pomocí LMC personalizovali pro své účely. Během zkušební doby zjišťují hlavně komunikaci v týmu a spolupráci s nadřízeným. Zda se člověk cítí zaučený, jestli zná kolegy a co mu případně ještě chybí. Poslední konverzaci pak posílají na konci zkušební doby, kdy mapují, zda proběhla plná adaptace a jak se člověk ve firmě cítí.

„U dotazníků máme vysokou návratnost. Po prvním pracovním týdnu nám odpovídá kolem 90 % nováčků. Nejméně to pak je u závěrečné konverzace, kde odpovídá zhruba 60 % lidí.“

Tereza Voháňková

HR Marketing Specialist Notino

Arnold Notinu dává užitečnou zpětnou vazbu na nábor a onboarding, tedy procesy, které má v gesci zejména HR oddělení. Zjištění z průzkumů jsou ale přínosná i pro další útvary a byznys partnery, vyplývají z nich podněty, se kterými dále pracují. Například se již na základě dat více zaměřili na to, aby byl lidem během 1. týdne dobře představen adaptační plán. Výsledky průzkumů zpracovává HR oddělení, předává je rozdělené na jednotlivé týmy spolu s doporučeními, čemu se více věnovat.

Arnold je parťák pro onboarding, ale i klasické zaměstnanecké průzkumy. Mrkněte, co všechno umí a o jakých tématech se s lidmi rád pobaví.

Odhaluje, co by lidem pomohlo lépe pracovat (VoZP)

Vojenská zdravotní pojišťovna si možnosti chatbota Arnolda vyzkoušela poprvé. Když zvažovali průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci, padla volba právě na online aplikaci. Ve VoZP identifikovali pět nejaktuálnějších témat a ke každému z nich spolu s LMC formulovali konkrétní otázky. Zaměřili se na spokojenost zaměstnanců obecně, pracovní prostředí, nastavení cílů, pracovní zátěž a vztahy v práci. Zaměstnancům předem vysvětlili, jak bude průzkum probíhat, a vloni v říjnu spustili první chat.

„Díky Arnoldovi jsme identifikovali problémy, které se k nám jinak nedostanou nebo se o nich dozvíme oklikou. Počítač má každý, oslovili jsme tedy jednoduše všechny zaměstnance a velká část odpověděla. S dřívějšími průzkumy, kdy papírové dotazníky končily v šanonu ve skříni, se Arnold vůbec nedá srovnat.“

Olga Bednářová

vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů VoZP

Link s konverzací dostalo všech 390 zaměstnanců pojišťovny a ohlas byl velký, odpovědělo téměř 90 % lidí. Přestože návratnost časem postupně klesala, i u posledního dotazníku odpověděly téměř dvě třetiny zaměstnanců. Podle VoZP je to díky tomu, že Arnold je jednoduchý, rychlý a uživatelsky přívětivý i pro starší ročníky. Navíc není nijak náročný ani na organizaci průzkumu.

„Zásadní pro nás byl report z výsledků a shrnutí oblastí na zlepšení. Připravili jsme souhrn nápravných opatření z každého tématu, která se postupně realizují.“

Olga Bednářová

vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů VoZP

Ve výsledcích průzkumů se pak nejčastěji opakovaly provozní stížnosti typu drobných oprav a vylepšení, chuť se potkávat, což bylo specifikum v době covidu, a interní IT záležitosti. Oddělení řízení lidských zdrojů se pak rozhodlo je postupně řešit, a to následovně:

  • Setkávání zaměstnanců se pak po povolení protiepidemických opatření vrátilo do žádaného dřívějšího stavu a ve VoZP se je rozhodli finančně podpořit.
  • Otázky organizačně-provozní probrali na úrovni příslušných poboček a odborů – zpravidla šlo o kroky jako vymalování prostor, výměnu zařízení, ale i náročnější akce s podporou ústředí.

Aby si ve Vojenské zdravotní pojišťovně ověřili, nakolik se nápravná opatření na pobočkách i ústředí povedlo zavést, chtějí po dokončení změn rozeslat Arnolda ještě jednou.

Chcete vidět, jak konverzace s Arnoldem reálně probíhá? Není nic jednoduššího než si to vyzkoušet přímo na webu.

Arnold coby součást životního cyklu zaměstnance (Tipsport)

Provozovatel kurzových sázek Tipsport používá Arnolda již několik let. Nejprve šlo o řešení průzkumů mezi zaměstnanci při nástupu prvních anticovidových opatření. Postupně se pak chatbot nasadil jako pomocník při onboardingu a přibyla i další témata podle aktuálních potřeb společnosti. Z průzkumů se tak v Tipsportu stala součást celého životního cyklu zaměstnance, nejen samostatně fungující nástroj. Ve firmě tak prošli už třeba následující oblasti:

  • Arnold pravidelně ověřuje spokojenost zaměstnanců.
  • Zásadní využití chatbota zůstává při adaptaci nováčků, kde Arnold funguje jako užitečný doplněk pro osobní komunikaci během onboardingu, kdy krom kolegů a nadřízeného je klíčovou osobou buddy.
  • V době lockdownu zjišťoval, jak lidem vyhovuje nastavení práce z domova.
  • Průzkumy proběhly i na téma vzdělávání a interní komunikace, na něž se zaměřili i v souvislosti se zaváděním firemního intranetu, či wellbeingu.
  • Arnold pomohl také zjistit postoje zaměstnanců k práci přesčas.

„Zjistili jsme, že o nováčky je u nás dobře postaráno a že stále mají někoho k dispozici. K dalšímu dotazování v onboardingu používáme primárně Arnolda.“

Monika Jamrišková

specialista interní komunikace a HR eventů

Tipsport pravidelnými průzkumy hlavně ověřuje své předpoklady, které HR oddělení obvykle už dopředu tak trochu tuší. Díky průzkumu k nim ale dostanou konkrétní data. Kromě hodnocení již zavedené praxe Arnolda používá i pro plánování novinek a zjišťování zájmu zaměstnanců. Když tedy řešili vzdělávání, pomocí chatbota si zjistili, kdo má zájem o interní kurzy, a získali přehled, jak se lidé na školení ve firmě dívají. V souvislosti s plánováním wellbeigu Arnold také zjišťoval, jak lidé vnímají rovnováhu mezi prací a osobním životem, jak jim firma může pomoci vše lépe skloubit nebo třeba jak vnímají vztahy na pracovišti a co jim ubírá chuť do práce.

Průzkumy Tipsport zasílá všem zaměstnancům ústředí, jde o více než 700 lidí, které je snadné oslovit e-mailem. Získané výsledky týkající se onboardingu zpracovává HR oddělení, a pokud je potřeba, zapojí i daného manažera. Zjištění z ostatních průzkumů pak dostávají k dispozici vedoucí jednotlivých týmů.

Chcete si Arnolda vyzkoušet i u vás ve firmě? Několik konverzací máte k dispozici zdarma, stačí si o ně jen zažádat přes formulář na webu.

 
Sdílejte