Poklesu výkonu se nevyhneme, jde s ním ale pracovat. Máme tu 5 rad, jak vést lidi na HO

Práci z domova jsme ještě před pár dny považovali za nadstandardní luxus. Najednou jsme v situaci, kdy na jejím zvládnutí může záviset přežití či kolaps firmy. O rady, které se můžou hodit vám i vašim zaměstnancům, jsme požádali Michala Martocha, který se řešením práce na dálku zabývá profesionálně.

„Home office mohlo do začátku aktuální krize využívat alespoň občas 21 % českých zaměstnanců, dalších 38 % po takové možnosti toužilo, ale firmy jim to neumožňovaly. Zbývající dvě pětiny lidí o to ani před krizí nestály. Právě těmto lidem s nedobrovolným home office je nutné pomoci nejvíce, aby se s ním uměli vyrovnat,“ říká Michal Martoch ze společnosti Talentwork. Upozorňuje zároveň, že i při sebelépe zvládnutém přesunu do nezvyklého prostředí je třeba se připravit na pokles všech parametrů, které jsou zásadní pro pracovní výkon – od pracovní morálky přes produktivitu až po loajalitu k zaměstnavateli.

„Poklesu se v této situaci vyhnout nelze,“ říká Michal Martoch. „Při řízené změně se dá nad hranici akceptovatelného minima pracovního výkonu dostat v řádech dnů až týdnů. Pokud zaměstnancům neposkytnete pomoc a podporu, práce z domu prostě fungovat nebude.“ Co tedy pro úspěšný přechod na práci z domova můžete udělat?

PROŽIJTE SVÉ EMOCE

Jakmile se člověk ocitne v neznámé situaci, ovládnou ho emoce. I dnes, v celostátní karanténě, můžete prostým náhledem do jakékoliv internetové diskuze zjistit, že zhruba čtvrtina lidí odmítá nastalou situaci akceptovat a cokoliv na svých návycích měnit. Další část lidí si situaci uvědomuje, ale nedokáže se s ní vyrovnat, prožívá šok a není schopna racionálního uvažování. Jakmile šok pomine, začnou lidé uvažovat o tom, co je čeká. Všechny podobné emoce výrazně postihují morálku, loajalitu a pracovní výkon. Pokud s nimi manažer nedokáže pracovat a své kolegy z emoční fáze dostat, nemůže po nich chtít, aby při práci z domova podávali uspokojivý výkon.

Pilně si nastudujte, jak na práci na dálku vyzrát. Stačí věnovat zhruba hodinu času tomuhle praktickému videokurzu na Seduo.cz, který nyní můžete získat s 50% slevou.

ZAŘIĎTE LIDSKÝ HELPDESK

V krizových situacích se člověk upíná k jistotám. Ty mohou být při práci z domova různé. Například to, že pokračuje zaběhnutý režim pravidelných porad, i když se odehrávají po Skype. Že si kolegové berou telefony a funguje vzdálený přístup na sdílený server s dokumenty. Že mi firma pomůže domů přestěhovat počítač, na kterém pracuji v kanceláři, mám v něm všechny dokumenty a jsem na něj zvyklý. Jakákoliv taková jistota pomáhá překonat nedůvěru a stres z nové situace. Ideálně v tomto případě funguje zřízení „helpdesku“ – člověka, který má s prací z domova zkušenosti a dokáže ostatní počátečními úskalími provést. „A pozor, musí jít opravdu o reálného člověka, ne o automat nebo rychle nahrané video. Neosobní a nekonkrétní rady dokážou vystresované lidi jen ještě víc frustrovat,“ varuje Martoch.

SMIŘTE SE S DOČASNÝM VÝPADKEM

Náhlý přechod do úplně nového režimu rozhodí skoro každého. U lidí, kteří s prací z domova vnitřně nesouzní, to platí dvojnásob. Smiřte se tedy s tím, že firma nebude vykazovat standardní výsledky a dejte lidem čas, aby si na nový způsob práce zvykli. Ptejte se jich, sbírejte zpětnou vazbu, dejte jim najevo, že jsou pro firmu důležití, a snažte se jim vyjít vstříc.

NEJDŘÍV POMOZTE, PAK HODNOŤTE A KONTROLUJTE. A POŘÁD KOMUNIKUJTE

V nenadálé situaci je váš primární úkol udržet firmu v chodu a pomoci kolegům naběhnout na prostředí práce z domova. Jakmile to zvládnete, můžete začít odvedenou práci hodnotit. Ideální je, pokud firma disponuje online systémem zadávání a hodnocení projektů. Pokud ho nemá, osvědčuje se přejít do starého osvědčeného způsobu řízení: ráno uspořádat poradu pomocí videohovoru (na Skype, v Google Hangouts nebo jiném systému), přes den si volat a druhý den si říct, co se povedlo a jak práce pokračuje. Buďte s kolegy neustále v kontaktu a berte nastalou situaci jako příležitost ke zlepšení manažerských dovedností. Řízení skrz čísla v prostředí práce z domova nefunguje. Naopak, manažeři, kteří zvládají people skills, mohou i v něm firmu úspěšně posouvat vpřed.

Řada firem uvolňuje nástroje vytvořené pro prostředí home office. Google zpřístupnil uživatelům G Suite zdarma videokonferenční aplikaci Hangouts Meet. Microsoft zase uvolnil v neplacené verzi systému Teams restrikce týkající se počtu uživatelů a na prémiovou placenou verzi nabízí šestiměsíční zkušební lhůtu.

NASTAVTE SI DOMA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Důležitá rada na závěr: Domácnost nikdy nebude opravdová kancelář. Je ale dobré ji pracovnímu prostředí co nejvíce přizpůsobit, zvlášť pokud ji sdílíte se zbytkem rodiny. Domluvte se na pevném harmonogramu dne a snažte se, aby váš nový režim co nejvíce kopíroval standardní pracovní a školní návyky. Stanovte začátek pracovní a „školní“ doby, nastavte přestávky, pauzy na oběd a pevně daný konec. Než se režim zaběhne, sedněte si večer s rodinou a řekněte si, co fungovalo, co ne a jak to následující den uděláte lépe.

A protože při práci z domu je potřeba zajistit si odpovídající prostředí, vytvořili jsme pro vás jednoduchý nákres, co vše byste měli ve své pracovní zóně mít. Nejen pro lepší výkon, ale i pro lepší psychické rozpoložení:

 
Sdílejte
Řešíte spory zaměstnanců?
0