My już działamy. Ty też sprawdź, co możesz zrobić jako firma, aby pomóc Ukrainie

Do 9 marca, jak podała Straż Graniczna, do Polski przybyło 1,33 ml osób z Ukrainy. Razem możemy im pomagać: przedstawiamy stan prac nad specustawą o zatrudnieniu oraz linki do stron rządowych oraz inicjatyw pozarządowych i pomocowych.

Ułatwienia w pobycie

Zgodnie z zapisami specustawy o pomocy dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy legalnie przekroczyli granicę ukraińsko-polską po wybuchu wojny, zostali zarejestrowani przez Straż Graniczną i zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium Polski, będą tu mogli legalnie przebywać przez 18 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne 18 miesięcy – łącznie do 3 lat.

Przepisy specustawy wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Praca dla osób z Ukrainy

W dniu 9 marca Sejm przyjął specustawę. Dzięki niej Ukraińcy w Polsce będą mogli podejmować pracę na takich samych zasadach jak Polacy, a także rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni i otrzymywać z tego tytułu zasiłek. Mogą również korzystać z poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Ważne! Ustawa nakłada na pracodawcę jeden tylko obowiązek – w ciągu siedmiu dni ma powiadomić za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl lokalny urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Wsparcie od LMC Polska

Dokładamy swoją cegiełkę do pomocy w zatrudnieniu i oferowaniu pracy uciekającym z Ukrainy. Dodaliśmy możliwość zaznaczania stanowisk w systemie rekrutacyjnym Teamio, które są również skierowane do osób niemówiących po polsku. Takie ogłoszenia można łatwo filtrować w aplikacji Praca za Rogiem.

Wśród uchodźców są osoby o różnych specjalizacjach i wykształceniu. Nie są to więc tylko chętni do pracy na najniższych stanowiskach.

Jeśli chcesz zaoferować pracę osobom z Ukrainy, które uciekły przed agresją, nie zapominaj, że teraz są to głównie kobiety z małymi dziećmi oraz osoby starsze.

Najmłodsi, jak i osoby starsze, - potrzebują opieki w nowym środowisku, dlatego rozważ pracę w niepełnym wymiarze godzin. I pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do ofert pracy o najniższych wymaganiach.

Rekomendujemy, żeby nie zamieszczać w ofercie pracy długiej listy wymagań. Najlepiej sprawdzi się: krótki i jasny opis z zakresem obowiązków oraz najbardziej niezbędne wymagania.

Gdzie szukać wiarygodnej informacji?

Polecamy na bieżąco uzupełniany i weryfikowany poradnik „Kompendium: pomoc dla Ukrainy” przygotowany w kilku wersjach językowych przez Kamila Porembińskiego.

Waszej uwadze polecamy również Poradnik dla uchodźczyń przygotowany przez redakcję „Gazety Wyborczej” „Jak odnaleźć się w Polsce", a w nim numery telefonów, adresy, wsparcie, pomoc psychologiczna, prawna, językowa, praca, dom, szkoła, papiery, status uchodźcy i wszelka inna pomoc.

 
Udostępnij