O svátcích do práce. 6 tipů, co si pohlídat, pokud vaši lidé budou pracovat ve dnech volna

Existují profese jako lékaři, hasiči nebo řidiči MHD, u nichž každý očekává, že budou vykonávat zaměstnání i během svátečních dnů. Pak jsou případy, kdy vám termíny klepou na dveře a hodilo by se, aby se kolegové činili i během svátků. Udělejte si s námi jasno v tom, jak se platí práce ve svátek a kdy ji můžete přikázat.

Práce ve svátek: příplatek a náhradní volno

Svátky jsou spoustě lidí milé hlavně tím, že mohou zůstat doma, a přesto dostávají mzdu (pokud tedy samozřejmě v daný den pracovat měli). Pokud vaše firma nepatří mezi ty, kde zaměstnanci běžně fungují i o svátcích, máte jen omezené možnosti, jak jim „přikázat“, aby do práce šli.

Práci o svátcích můžete nařídit jen někdy

Podle zákoníku práce je možné zaměstnancům sváteční směny určit v těchto případech:

 • u naléhavých opravných prací,
 • u nakládacích a vykládacích prací,
 • u inventurních a závěrkových prací,
 • u nepřetržitého provozu (továrny, elektrárny, nemocnice),
 • při živelních událostech,
 • u činností důležitých pro uspokojování potřeb obyvatelstva (zdravotnictví, vzdělávání, kultura, sport, gastronomie),
 • v dopravě,
 • u krmení a ošetřování zvířat,
 • u střežení objektů zaměstnavatele.

Nicméně povolávat lidi do práce ve sváteční den byste měli jen výjimečně, v naléhavých situacích a pokud není možné činnosti udělat v pracovní dny.

Zákoník upravuje práci, kterou šéf svým podřízeným nařídí. Jiné je to, pokud se s kolegy domluvíte a oni půjdou do práce dobrovolně. Pak se na vás výše zmíněné podmínky nevztahují a vše záleží na dohodě.

Svátky v ČR:

 • 1. ledna: Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
 • proměnlivě: Velký pátek
 • proměnlivě: Velikonoční pondělí
 • 1. května: Svátek práce
 • 8. května: Den vítězství
 • 5. července: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září: Den české státnosti
 • 28. října: Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 • 24. prosince: Štědrý den
 • 25. prosince: 1. svátek vánoční
 • 26. prosince: 2. svátek vánoční

Volno, nebo příplatek? Na co mají zaměstnanci nárok při sváteční směně?

První možností je náhradní volno. Podle zákoníku práce má volno přednost před penězi. Zaměstnanci tak nejprve musíte nabídnout možnost náhradního placeného volna, až poté příplatek. S poskytnutím takového příplatku však musí zaměstnanec souhlasit.

U náhradního volna za práci ve svátek platí rovnice –⁠ kolik svátečních dní lidé odpracují, tolik volných dní dostanou. Vybrat si je mohou nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po daném svátku. Nebo v jiném termínu, pokud se na něm domluvíte.

Někteří pracovníci upřednostňují druhou možnost –⁠ vyplacení příplatku. Ten odpovídá (minimálně) 100 % jejich průměrného výdělku. Lidé tak za jeden den práce během svátku dostanou zaplaceno, jako by odpracovali dva všední dny.

Pokud chcete zaměstnance motivovat, můžete jim dát vyšší příplatek nebo jim nabídnout obě možnosti najednou –⁠ příplatek za směnu během svátků a k tomu náhradní volno.

Příklad:

Pokud by zaměstnanci byly nařízeny v rozpisu směny na 5. a 6. července, jeho nadřízený mu nejprve nabídne 2 dny náhradního volna, které si může vybrat do konce října. Pokud by se nedohodli na termínu volna nebo by pracovník stál o vyplacení příplatku za svátky, dostal by zaplaceno jako za 4 všední dny.

Další příplatky za práci o svátcích

 • Noční směna ve svátek: mzda + kompenzace za práci ve svátek + příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku
 • Práce ve svátek, který připadl na víkend: mzda + kompenzace za práci ve svátek + příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku
 • Práce ve svátek nad rámec směn: mzda + kompenzace za práci ve svátek + příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku (pokud jste se se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu odpracované práce přesčas nebo zahrnutí práce přesčas do mzdy)

Chcete mít přehled o pracovním právu? Nemusíte znát z hlavy každý paragraf, v kurzech na Seduo.cz se naučíte zejména praktické znalosti zákoníku práce. Vyberte si videokurz pracovního práva podle svých potřeb.

Na jaké zapeklitosti si dát ještě pozor?

 1. Zaměstnancům vykonávajícím neodkladnou činnost musíte dát o sváteční směně vědět dopředu, a to prostřednictvím rozpisu směn.
 2. U zaměstnavatele, u něhož koná zaměstnanec práci v nočních směnách, státní svátek nezačíná půlnocí, ale s nástupem zaměstnanců první směny.
 3. Pokud se váš zaměstnanec na sváteční směnu nedostaví, přestože o ní včas věděl, jedná se předně o porušení jeho pracovních povinností, které je možné sankcionovat výtkou, či dokonce výpovědí. Mimo to mu také můžete krátit nárok na dovolenou, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Dva týdny dovolené mu však musí zůstat vždy.
 4. Obchody s prodejní plochou větší než 200 m² musí o vybraných svátcích zůstat zavřené. Zákaz se týká jen prodeje, inventura či naskladňování zboží jsou možné.
 5. V případě brigád by podmínky práce o svátcích měly být sjednány v dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce. V případě přijetí novely zákoníku práce je možné, že brigádníkům budou náležet stejné příplatky jako běžným zaměstnancům.
 6. Může se stát, že zaměstnanci sami budou chtít jít do práce během svátků. Je pak na vás, zda jim to dovolíte a jaké podmínky si dohodnete. Vždy je ale nutné dodržovat minimální standardy výše uvedené.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a data v něm jsou aktuální ke konci června 2023. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

 
Sdílejte