Nová data z trhu práce: na volná místa přišlo o 15 % reakcí víc než loni

Podzimní rozjezd náborů je letos pomalejší než obvykle. Čísla ale nesou zaměstnavatelům i dobré zprávy. Počet kandidátů a odpovědí výrazně rostl, lidé také hodně reagují na zkrácené úvazky. Na Jobs.cz tato možnost přivedla v průměru o 3 kandidáty víc na jednu pozici. V některých profesích nabídka částečného úvazku dokonce zdvojnásobí počty zájemců.

Data z trhu práce, ČR, 2023

Data z pracovních portálů LMC napoví, jak během příštích měsíců pofrčí vaše nábory. Podívejte se také, o koho mají zaměstnavatelé nejčastěji zájem mezi vysoce kvalifikovanými pozicemi na Jobs.cz, kolik lidí se hlásí na konkrétní pozice i proč firmy hledají míň ajťáků než loni.

Více reakcí od více lidí

Letošní čísla dlouho potvrzovala trend, který nastartoval již loni na podzim. do září totiž výrazně rostl počet reakcí kandidátů na vystavené pracovní pozice. Během prvních tří čtvrtletí se na pracovních portálech LMC sešlo téměř 4 300 000 reakcí. To je o 15 % více než ve stejném období minulého roku.

Zároveň se o inzerované pozice ucházelo o 6,6 % lidí více než loni ve stejném období.

Konec léta obvykle znamená ještě silnější rozjezd náborů, letos se však tato očekávání nenaplnila. V září začal předchozí meziroční nárůst oslabovat, počet reakcí je sice stále v meziročním srovnání o něco vyšší, ale již pouze o 1,6 %.

Obsazovaných pozic je méně než loni

Naopak meziroční propad počtu obsazovaných pozic, který za první tři čtvrtletí činil −15,5 %, začal po létě mírně zpomalovat. V září sice dále pokračoval, ale byl už jen na úrovni −9,7 % v meziročním srovnání.

To vše znamená, že začátkem podzimu sice nepřišla velká vlna náborů, dále přetrvává jistá opatrnost zaměstnavatelů, ale trh práce prozatím neklesá výrazně pod stav z „posledního normálního roku“ 2019.

„Hlad po zaměstnancích v následujících měsících nejspíš ještě lehce oslabí, dostupných zájemců je nyní obecně více − ovšem v řadě profesí i přesto přetrvá extrémní nedostatek kvalifikovaných posil.“

Tomáš Ervín Dombrovský

datový analytik, LMC

Víte, že náborový proces si můžete usnadnit? Zapojte Teamio a ulehčete si práci. Podívejte se, co všechno umí.

Jobs.cz: Firmy už nehledají tolik ajťáků

Situace je však rozdílná napříč obory a pozicemi. Třeba při pohledu na data za 3. čtvrtletí z pracovního portálu Jobs.cz vidíme meziroční pokles u často inzerovaných profesí. Výjimku představuje zhruba 4% nárůst u elektrotechniků či elektroinženýrů, ojediněle pak „vyskočil“ zájem firem o lidi na pozici Business Development Manager, a to o 13,6 %.

Naproti tomu stagnují například pozice „obchoďáků“, kdy poptávka na místa obchodního ředitele, manažera nebo zástupce spadla o 1,5 %. Zdánlivě překvapivě pak rekord v propadu zájmu ze strany zaměstnavatelů drží hned několik IT profesí (správce operačních systémů a sítí, IT analytik nebo programátor propadli až o 30, či dokonce více než 40 %). Tento pokles se ale dá snadno vysvětlit extrémní poptávkou v uplynulém období, která již zřejmě byla z části uspokojena.

10 často obsazovaných profesí na Jobs.cz

 • Administrativní pracovník: 3 972 pozic (−21,5 %)
 • Obchodní zástupce: 3 558 pozic (−1,6 %)
 • Project Manager: 2 765 pozic (−15,8 %)
 • Účetní: 1 247 pozic (−16,4 %)
 • Elektrotechnik: 1 234 pozic (+4,3 %)
 • Finanční poradce: 1 066 pozic (−7,2 %)
 • Konstruktér: 996 pozic (−14,0 %)
 • Programátor: 876 pozic (−43,1 %)
 • IT analytik: 773 pozic (−37,9 %)
 • Business Development Manager: 766 pozic (+13,6 %)

Počet obsazovaných pozic, Jobs.cz (výběr z 50 nejčastěji obsazovaných profesí), 3. čtvrtletí 2023, v závorce meziroční změna

Kolik lidí se hlásí na konkrétní pozice?

Zaměstnavatele zajímá nejen celkový trend, ale také počet reakcí na pozice, které se týkají jejich firem. Slušný výběr mají, jestliže se o pozici uchází více než 10, nebo dokonce 15 či 20 a více kandidátů. Naopak méně než 10 či v nejhůře nedostatkových profesích méně než 5 odpovědí již znamená potíže.

Podle údajů z pracovních portálů to mají nejtěžší ti, kteří hledají lidi s vyšším vzděláním a náročnější specializací. Na Jobs.cz to ve 3. čtvrtletí byly tyto často hledané pozice:

 • Elektrotechnik/elektroinženýr: 2,3/2,7 odpovědi na 1 pozici
 • Technik ve strojírenství: 3,7 odpovědi
 • Konstruktér: 4,5 odpovědi
 • Projektant: 4,8 odpovědi
 • Finanční poradce: 4,9 odpovědi
 • Kvalitář: 4,9 odpovědi
 • Bankovní specialista: 5,4 odpovědi
 • Technik ve stavebnictví: 5,5 odpovědi
 • Programátor: 9,4 odpovědi
 • IT analytik: 9,7 odpovědi

Průměrný počet odpovědí na 1 pozici za 30 dní, Jobs.cz, 3. čtvrtletí 2023

Částečné úvazky zvedají v náboru počet reakcí

Firmám se nabízí ještě další šance, jak snáze obsadit volné pozice. Tam, kde je to možné, zkuste místa nabídnout i na částečný úvazek.

Od začátku letošního února navíc mohou zaměstnavatelé za zkrácené úvazky uplatnit slevu na odvodech sociálního pojištění, a to ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro lidi, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na osoby starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tuto slevu od února 2023 uplatnilo již 23 704 zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců.

Data z pracovních portálů LMC jasně ukazují, že možnost částečného úvazku hýbe pozitivně s počtem reakcí kandidátů. Konkrétně na Jobs.cz otevření zkráceným úvazkům zvedlo počet odpovědí v průměru o 2,9 reakce na 1 pozici a někde množství reakcí i zdvojnásobí.

Částečný úvazek vzbudí zájem o práci také u lidí, kteří by jinak na pozici vůbec nereagovali. Z dat pracovního portálu je patrné, že dokáže oslovit i u pozic, které se obsazují velmi obtížně, a každý uchazeč navíc se počítá. Například nedostatkoví elektrotechnici: zatímco běžně připadá na 1 pozici 2,3 reakce, v případě možnosti zkráceného úvazku to bylo již 4,7 reakce, tj. o 2,4 více. U elektroinženýrů narost počet reakcí z 2,7 na 3,4 na 1 pozici. U kvalitářů je díky otevření pro zkrácený úvazek z 5 uchazečů 10, a u bankovních specialistů dokonce 12.

TIP: Nabídněte vhodné pozice na Jobs.cz také kandidátům, kteří nemohou pracovat naplno. Myslete na ně již ve formulaci inzerátu, vytvořte verzi cílenou přímo na zaměstnance na částečný úvazek.

Efekt závisí samozřejmě také na charakteru dané profese. V případě Jobsů zvedla možnost zkráceného úvazku počet odpovědí nejvíce u pozic správce operačních systémů a sítí (+12,4 odpovědi na 1 pozici), účetní (+11,9), Office Manager (+11,7), logistik (+11,3) a HR specialista (+7,9).

Ve výsledku tak otevřením možnosti částečného úvazku ve svém náboru rozšíříte vody, v nichž lovíte vhodné kandidáty, a hlavně získáte pozornost i u těch, které byste jinak vůbec neoslovili.

Chcete navázat osobní kontakt s uchazeči, představit jim hodnoty vaší společnosti i pracovní příležitosti? Nenechte si ujít HR událost roku 2024, přihlaste se na Career Expo!

 
Sdílejte