Neuvěřitelné profese budoucnosti. Koho budeme potřebovat v roce 2050?

Jaké obory jsou opravdu perspektivní? Takovou otázku si občas pokládá asi každý z nás. Experti se pokoušejí zachytit hlavní trendy, i když s překotným vývojem není nic jisté. Toto jsou odvětví, která sice existují již dnes, ale během pár let mají vytvořit zcela nové pozice.

Jaké profese a dovednosti mají budoucnost

Mezinárodní projekt Jobs of the Future vytipoval 100 budoucích pracovních míst na základě trendů a zaměstnavateli nově poptávaných dovedností. Světové ekonomické fórum zas zpracovalo zprávu o budoucnosti pracovních míst, v níž popisuje, jak se má změnit trh práce během následujících let a dekád. Podle šéfa vzdělávací platformy Seduo přežijí ty organizace, které budou flexibilní a schopné se rychle adaptovat. „Změny, které způsobila rychlá automatizace, nástup umělé inteligence či práce na home office, vytvořily poptávky po zcela nových specializacích. Už nyní firmám chybí pozice, které před pár lety ještě ani neexistovaly, a na druhé straně jim ‚přebývají‘ ty, které už v novém světě nepotřebují,“ říká Jan Nehasil v komentáři k budoucnosti vzdělávání, který si můžete přečíst v Seduo Magazínu.

„Firmy budou muset spoléhat na reskilling a upskilling svých stávajících zaměstnanců. Přichází hvězdný moment pro raketově se vyvíjející segment jménem firemní vzdělávání a obzvlášť pro jeho digitální část.“

Jan Nehasil

šéf platformy Seduo

Podobných vizí se objevuje více, v detailech se možná liší, ale na mnohém se shodují:

  • řada pracovních pozic zanikne, řada nových se vytvoří,
  • poptávka bude částečně po jiných dovednostech než dnes (více se zaměří na
  • hnací síly změn: technologický pokrok, změnu klimatu, demokratizaci dat, globalizaci a demografické proměny, to vše ideálně v multidisciplinární kombinaci),
  • některé profese, které nám dnes znějí úsměvně, budou během let běžnou realitou.

Tady je několik z nich.

Zdravotnictví: virtuální chirurg a genetický opravář

Medicína si rozhodně udrží status důležitého oboru i v dalším století. Výrazně se budou posouvat používané metody a technologie, a tím i možnosti jednotlivých specializací. Lékařům bude s diagnostikováním nemocí pomáhat umělá inteligence. Při operacích pak budou používány maximálně přesné a mnohdy automatizované nástroje, které budou dostávat na dálku pokyny, jak a kde zakročit, od „virtuálního“ operatéra. Zdravotníci tak kromě znalosti medicíny budou muset držet krok s vývojem technologií.

S rostoucím poznáním genetiky se můžeme těšit i na genetické kouče. Ti na základě dat z naší DNA jasně určí, kde jsou naše zdravotní rizika. Dokonce snad bude možné některé vrozené dispozice „opravit“. Služby specialistů na genetiku bude možné využít už i u malých dětí, kterým poradí, na jaké aktivity mají nadání či na jaká onemocnění si dát pozor.

Zemědělství a potravinářství: velkochovatel cvrčků a rostlinný manipulátor

O cvrčcích a jiném hmyzu jako skvělém a udržitelném zdroji bílkovin a dalších látek se mluví již dnes. Všechno nasvědčuje tomu, že hmyzí proteiny mohou výrazně pomoci se zajištěním dostatečného množství výživy pro stále početnější lidstvo. Ve vizích budoucnosti tak nechybí cvrččí farmáři ani zpracovatelé hmyzích produktů, kteří se mají stát klíčovými hráči v potravinářském průmyslu.

Genetika bude mít velký význam nejen v péči o zdraví lidí, ale i v případě šlechtění rostlin či zvířat. Cílem genetických modifikací má být co nejvíce zefektivnit proces výroby potravin a získat ještě více živin než dnes. Odborníci na genetickou manipulaci tu jsou odpradávna, využívají přírodní postupy k výrobě sýrů nebo piva, jejich následovníci budou cíleně zasahovat do genomu organismů a zvedat například výnosy z polí nebo zvyšovat ochranu před škůdci.

Ochrana životního prostředí: klimatolog pro seniory a technik přes počasí

Společnost se potýká s globálními výzvami, které se jen tak nepodaří vyřešit. Poptávka po lidech, kteří budou odborníci na ochranu životního prostředí a udržitelnost, tak bude stále větší. Nepředstavujme si je ale jako nadšence v zeleném. Budou to špičkoví vědci, kteří budou objevovat nové možnosti výroby energie a hledat způsoby, jak bojovat se suchem i oteplováním. Kromě rozvoje těchto profesí, které známe již dnes, mají vzniknout i nové specializace.

Třeba poradce klimatických řešení pro starší osoby, které jsou vystaveny vyššímu riziku v souvislosti s důsledky oteplování planety. Tito konzultanti budou hledat a prosazovat strategie, které starší populaci ochrání před účinky extrémního počasí.

Na počasí se zaměří i další profese. Experti doufají, že budeme lépe umět „poroučet větru, dešti“. Technici a inženýři, klimatologové a meteorologové, ekologové a analytici, ti všichni budou společně pracovat na tom, abychom tyto procesy dostali více pod kontrolu, nebo jim alespoň uměli lépe čelit.

Technologie a výzkum: vesmírný architekt a odborník na etiku robotů

Civilizace je odpradávna fascinována vesmírem. Ačkoliv jsme již pronikli za oběžnou dráhu Země, ambice letět dál a třeba dobýt Mars budou ještě sílit. Proto se spousta profesí napříč odvětvími spojí. Mikrobiologové se budou zaměřovat na pěstování rostlin mimo Zemi, inženýři sestaví výkonnější a odolnější rakety. A ti, kteří chtějí být opravdu připraveni, sázejí na pozici projektanta občanské vybavenosti na Marsu. Kdo by tam taky chtěl přistávat, když tam není ani pořádný hotel nebo dobrá restaurace…

O práci se nemusí bát ani vědci a vývojáři zabývající se softwary a robotikou. Na IT specialisty bude stále větší tlak, aby dokázali lépe pracovat s daty, která budou důležitější než dnes.

S vývojem umělé inteligence souvisí také potřeba zcela nových profesí. Například odborníků na právo a etiku, kteří budou řešit morální, právní a etické otázky spojené s využíváním AI, a také expertů, kteří dohlédnou na lidstvo, aby roboty a jejich dovedností nezneužívalo.

Technologický pokrok a společenské změny mohou přinést nové profesní příležitosti, které si dnes těžko dokážeme představit. Buďte ve firmě flexibilní a otevření učit se novým dovednostem. Začít můžete klidně hned díky nabídce videokurzů na Seduo.cz.

 
Sdílejte