Návrat do kanclu? Otevřeně, pozvolna a s pochvalou

Před několika týdny bylo naší hlavní starostí to, jak rozjet home office. Dnes už naštěstí začínáme řešit situaci opačnou: jak se z domácí kanceláře dostat zpátky do normálního pracovního rytmu. Takže?

Jak na návrat k normálu

Slovo „normální“ je dnes trochu ošidné, protože do osobního, společenského i pracovního normálu se budeme vracet ještě dlouho. To ale neznamená, že bychom proces nemohli uspíšit. A HR oddělení v tom může významně pomoci.

Rozvolněte harmonogram

Podle psycholožky Aleny Slezáčkové z Centra pozitivní psychologie hraje v dnešní situaci největší roli psychická flexibilita. Vlastnost, která určuje, jak snadno se vyrovnáváme s neobvyklými situacemi. Každý člověk ji má nastavenou trochu jinak, a vaši kolegové tedy budou reagovat na návrat do kanceláří různě. Někdo se na něj těší, protože už má dost boje o životní prostor a soukromí s činorodou rodinou. Jiným kolegům se ale možná práce z domova zalíbila. Další se mohou potýkat se stresem nebo obavami. Velká část zaměstnanců také stále řeší osobní či rodinnou situaci. Pečuje o rodiče nebo děti.

Zkrátka – požadovat po zaměstnancích okamžitý návrat „ke strojům“ může nadělat víc škody než užitku. Firmy by proto měly přechod do normálního rytmu rozvolnit. „Není opravdu od věci zavádět normální fungování postupně,“ radí zkušená psycholožka. „Namísto pětidenního týdne zkusit ze začátku třídenní a umožnit pracovníkům zbytek doby fungovat v home office.“

Pokud se návratu do práce obáváte, jistotu získáte i zhlédnutím speciálního kurzu o psychice během koronaviru, který vám nabízíme zdarma. A praktických online kurzů na Seduo.cz najdete mnohem víc.

Buďte maximálně otevření

Rozvolněný návrat je užitečný také v tom, že se nevracíme do stejného místa, z jakého jsme před několika týdny odcházeli. Svět se za posledních několik týdnů změnil a měnit se bude i pracovní prostředí. K tomu se pojí další rada – o všech změnách mluvte. „Otevřenost je v dnešní situaci naprosto zásadním pravidlem,“ zdůrazňuje Alena Slezáčková. „Pokud firma například bude měnit uspořádání open space kanceláří, upravovat provoz kantýny, dělat změny v zázemí firmy, měla by to předem a jasně oznámit. Nenechat zaměstnance, aby změny objevovali náhodou.“

Zvažte linku důvěry

I při rozvolněném rytmu a maximální otevřenosti se připravte na to, že si do firmy budou vaši kolegové přinášet řadu osobních problémů. Z hlediska HR by samozřejmě bylo optimální si s každým kolegou sednout a jeho pocity probrat osobně. Pokud ale máte kolegů ve firmě pár stovek, stojí za to uvažovat o zřízení nějaké formy linky důvěry.

„Požádat o psychologickou podporu je u nás bohužel stále považováno za jakýsi projev slabosti. A ne každý, kdo dnešní situaci obtížně zvládá, je připraven se k tomu přiznat. Pokud ale pomoc firma sama nabídne, je daleko větší pravděpodobnost, že se zaměstnanci se svými problémy svěří. Zvlášť když budou mít možnost tak učinit anonymně,“ říká Alena Slezáčková.

Pokud z nějakého důvodu nelze ve firmě linku či schránku důvěry zavést, můžete zaměstnancům doporučit obrátit se na profesionály. „Určitě bych v tomto ohledu chtěla doporučit platformu #delamcomuzu,“ dodává. Jde o sdružení několika stovek odborníků z celé republiky, kteří se věnují široké škále problémů osobních, pracovních i vztahových. Jejich konzultace probíhají 24 hodin denně a jsou zdarma.

Nepřenášejte firemní trable na zaměstnance

Propad ekonomiky, omezení zakázek, přerušení dodavatelských vztahů nebo ztráta klíčových zaměstnanců. Důsledky pandemie se na fungování firmy mohou velmi výrazně projevit a v krajním případě i ohrozit její existenci. Mělo by vedení firmy takové problémy před zaměstnanci tajit a chránit je před dalším zdrojem špatné nálady?

„Lidé obecně očekávají, že k nim firma bude upřímná, zvlášť v situaci, kdy stav firmy může velmi výrazně ovlivnit jejich osobní život. Zároveň by ale management neměl zatěžovat zaměstnance problémy, které sami nemohou ovlivnit.“ Jestli tedy existuje ideální řešení, pak je to nelakovat situaci na růžovo. Seznámit kolegy se situací a s tím, jak na ni firma reaguje, a dát jim možnost se na případné negativní dopady připravit.

Happiness management není sprosté slovo

Podle psycholožky se v dnešní situaci čím dál tím více potvrzuje, že spokojený pracovník je dobrý pracovník. Z toho důvodu bude růst důležitost dříve trochu marginalizovaného happiness managementu. Pro zlepšování nálady ve firmě existuje řada nástrojů. Mezi ty nejúčinnější patří hlavně aktivity spojené s tělesným pohybem. Firemní tělocvična, ranní jógová cvičení, masáže a relaxační programy, společné sportovní aktivity. Nejde jen o to, že pohyb snižuje stres a vyplavuje do těla hormony dobré nálady. Velmi užitečné je i samotné sdílení příjemné činnosti, která nesouvisí s prací.

Dejte si ale pozor, abyste to s šířením dobré nálady nepřehnali a z happiness managementu se nestaly nucené společenské aktivity. „HR oddělení by mělo být tím, kdo bude správnou míru hledat,“ říká Alena Slezáčková. „Když lidé cítí, že je nikdo do ničeho nenutí, zvyšuje to pravděpodobnost, že se nakonec sami zapojí.“

Chvalte a oceňujte

Ne všechny podněty musí vycházet ze strany HR nebo vedení. Je docela dobře možné, že si vaši kolegové přináší z domácího prostředí spoustu nápadů, které by stálo za to zapracovat do běžného fungování firmy. Určitě jich dokážete vyjmenovat řadu – od pečlivějších hygienických návyků po šetření času online schůzkami a jednáními. HR manažer by měl být tím, kdo je bude sbírat, posunovat je dál k realizaci a hlavně jakoukoliv iniciativu motivovat.

Chvalte a oceňujte. To je v současné době pro HR pracovníky asi nejdůležitější rada. Ve firmě by v dnešním stavu mělo panovat povědomí, že management dělá, co může, pro její udržení a že každou pomoc a iniciativu vnímá a oceňuje,“ zdůrazňuje Alena Slezáčková.

DEVĚT RAD PRO ZDÁRNÝ RESTART FIREMNÍHO ŽIVOTA

1. Nesnažte se o okamžitý restart. Dejte zaměstnancům šanci se na normální rytmus adaptovat.

2. Zvažte zpočátku zavést zkrácený pracovní týden.

3. Nehodnoťte a nesrovnávejte, kdo se s nuceným home officem lépe sžil a kdo v něm dokázal lépe pracovat. Každý z nás měl jiné podmínky, jinou rodinnou a bytovou situaci, duševní odolnost.

4. Povídejte si s lidmi o tom, co jim současná situace vzala a dala. Někdo možná až nyní objevil svoje skryté potenciály a silné stránky.

5. Ptejte se na podněty a nápady, které si kolegové z domácí kanceláře přináší. A ty dobré neváhejte zavést do praxe.

6. Buďte otevření a mluvte o situaci ve firmě. Nestresujte ale zaměstnance detaily, na které nemají vliv.

7. Dbejte o dobrou náladu ve firmě. Přiměřeně.

8. Zřiďte linku důvěry s možností svěřit se anonymně.

9. Chvalte a oceňujte. Jak dobré nápady, tak i samotný fakt, že zaměstnanci složitou situaci přečkali a vrátili se do práce.

 
Sdílejte