Nabíráte kandidáta, který je v exekuci? Postupujte podle těchto 7 kroků

Zhruba každý desátý dospělý člověk v Česku se potýká s exekucí. David Borges, analytik z neziskové organizace Člověk v tísni, upozorňuje, že vybudovat větší firmu bez toho, aniž by zaměstnavatel musel téma exekucí řešit, už u nás v podstatě není možné. Co si tedy pohlídat a vykomunikovat, než nováčka s exekucí přijmete do zaměstnání?

Kandidát v exekuci

1. Rozhodněte se

Na začátku by si měl podle Davida Borgese zaměstnavatel uvědomit, že zaměstnanci v exekuci znamenají více práce a starostí i větší administrativu. Nicméně i tak mohou být velmi platnými členy týmu, obzvlášť v oborech, jako je výroba či logistika, je jejich zaměstnávání poměrně rozšířené. „Ale netýká se to jen méně kvalifikovaných zaměstnanců. I vysoce kvalifikovaný člověk mohl v životě uklouznout, má exekuce a nemusí vědět, jak z toho ven. Pokud mu zaměstnavatel pomůže, může v něm získat velmi loajálního člověka,“ říká David Borges.

2. Nováčka si prověřte v registrech

Zaměstnavatelé si uchazeče nejsnáze prověří v registru exekucí nebo v registru SOLUS. Ten pracuje s více databázemi a jsou v něm tedy uvedené nejen exekuce, ale i další informace o případných nesplacených dluzích. Prověření fyzické osoby v SOLUSu vyjde na 200 korun, v Centrální evidenci exekucí stojí prověření jednoho člověka v základní ceně 60 korun. Pro vyhledání je třeba znát jméno a datum narození.

Najděte si do firmy lidi, kteří se práce nebojí. Na portálu Práce.cz máme více než půl milionů aktivních kandidátů, oslovte je i vy!

3. Téma exekucí k pohovoru obvykle nepatří

Zákoník práce zakazuje jakoukoliv diskriminaci v pracovněprávních vztazích, což se týká i majetkových důvodů. Na případné exekuce kandidátů se tak u pohovoru ptát nesmíte a jedinou výjimkou jsou pozice, kde je podmínka bezdlužnosti opodstatněná – obvykle jde o pozice, kde zaměstnanec nakládá s finančními toky zaměstnavatele. V ostatních případech se o exekuci dozvíte až ze zápočtového listu zaměstnance.

4. Promyslete motivaci

U lidí s exekucí je to v práci složitější také s motivací, upozorňuje David Borges. Řešit je proto třeba i odměňování – finanční bonus vyplacený jednou ročně nebude pro zaměstnance v exekuci atraktivní, protože o něj pravděpodobně přijde. „Lepší je domluvit se na rozložení odměn do více měsíců, aby příjem nepřekročil limit, od nějž exekutor zabavuje vše, nebo řešit nefinanční bonusy, stravenky a podobně,“ uvádí David Borges. Nefinančním bonusem může být i kvalifikovaná pomoc prostřednictvím dluhového poradenství.

5. Pohlídejte si zápočťák a komunikujte s exekutorem

Informace o nařízených srážkách ze mzdy musí být obsažena i na zápočtovém listu, který si vyžádejte. Případně si připravte pro nováčky k vyplnění osobní dotazník, kam dejte i kolonku věnovanou exekucím, ale pouze těm s nařízenými srážkami ze mzdy. Předchozí zaměstnavatel by měl soudu, který nařídil srážky ze mzdy, oznámit, že u něj zaměstnanec s exekucí přestal pracovat. Informační povinnost má v tomto smyslu i sám povinný. Ten zároveň oznamuje, že má nového zaměstnavatele. Zaměstnavatel by pak měl od začátku s exekutorem komunikovat, a to nejlépe písemně, aby měl komunikaci i doloženou.

Ať už hledáte experty, specialisty, nebo vám jde hlavně o to, aby k vám zaměstnanec zapadl, na naše portály se můžete spolehnout. Stačí vystavit inzerát na správném místě a lidi se k vám pohrnou.

6. Informujte mzdovku

Zaměstnavatel je jako plátce mzdy povinen provádět na základě exekučního příkazu srážky ze mzdy. Za výpočet a správnost srážek odpovídá mzdové oddělení zaměstnavatele, takže potřebuje o exekuci vědět. Počítejte s tím, že jako zaměstnavatel také musíte exekutorovi poskytnout součinnost, tedy investovat další kapacitu a čas.

7. Podávejte exekutorovi jen informace, na které má nárok

Podle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR je zaměstnavatel povinný poskytnout soudnímu exekutorovi součinnost, tedy informace, které se vážou k výši vypláceného příjmu, k jeho právnímu základu a k otázce, zda jsou z tohoto příjmu uspokojováni také jiní věřitelé. Jde především o informace, zda má se zaměstnancem uzavřenou pracovní smlouvu nebo DPČ či DPP, jak dlouho bude pracovní poměr nebo dohoda trvat, jaká je výše čisté mzdy a jaké další srážky ze mzdy již plátce provádí. Poskytnout musíte i informace o výplatním termínu a pořadí vymáhané pohledávky.

Ve zvlášť odůvodněných případech může exekutor vyžadovat i další informace nad rámec těch, které je zaměstnavatel obecně povinný sdělit. Musí to ale zvlášť odůvodnit a písemné odůvodnění zaměstnavateli poskytnout.

Informace o rodinných poměrech povinného a o jeho majetkových poměrech však exekutor po zaměstnavateli vyžadovat nesmí. Stejně tak nemůže chtít číslo účtu, na který je zasílána mzda, ani kód banky, stejně jako telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu zaměstnance v exekuci. Obecně platí, že exekutor nemá nárok na informace, které plátce mzdy nesmí zjišťovat podle zákoníku práce, nejsou pro provádění srážek ze mzdy relevantní nebo si je exekutor může zjistit jinak.

Jako standardní a přiměřenou lhůtu pro zaměstnavatele, v jaké by měl exekutorovi informace poskytnout, označuje ministerstvo 15 dnů. Ve zvlášť odůvodněných případech může být lhůta zkrácená, ale nikoliv kratší než 7 dnů. Metodický pokyn ministerstva k součinnosti s exekutorem najdete na webu Justice.cz.

Věnujte se prevenci i poradenství

Pomáhejte svým lidem i tak, že jim zajistíte finanční a dluhové poradenství. Člověk v tísni firmám poskytuje kromě osvěty a vzdělávání lidí v HR také individuální dluhové poradenství přímo v prostorách firmy, což můžete nabídnout jako užitečný benefit.

Dobrou praxí je také informační příloha k výplatním páskám, která obsahuje základní informace pro zaměstnance, jak mají postupovat v případě problémů s dluhy a na koho se ve firmě můžou v takové situaci obrátit.

 
Sdílejte