Na Platy.cz nově zjistíte více detailů o respondentech pro jednotlivé pozice

Platy.cz: přehled podle pozic

Často se nás ptáte na podrobnosti v Platovém nástroji k pozicím, které chcete obsadit. Rádi vám kdykoliv odpovíme, ale od teď se můžete na vše v klidu podívat i sami –⁠ na nové stránce s daty k jednotlivým pozicím.

Jak velký byl vzorek pro pozici finančního analytika? Dělníka? Programátora? Jaká je věková struktura respondentů a jejich praxe? O jak velké firmy se jedná? To všechno vás zajímá. Nasloucháme potřebám našich klientů, a proto jsme na Platy.cz připravili užitečnou funkcionalitu.

Každý s registrací na Platovém nástroji od Platy.cz se na nové stránce může podívat, jaká data máme k dané pozici. Funkcionalita Přehled pozic poskytuje informace o velikosti a povaze vzorku respondentů na pozicích, pro které lze vygenerovat zprávu o platech. Najdete zde rozdělení podle věku, zkušeností i velikosti společnosti a také příklady konkrétních profilů respondentů pro vybranou pozici.

Data o mzdách pocházejí přímo od zaměstnanců

Na Platy.cz shromažďujeme data od zaměstnanců. Každý má potřebu vědět, zda je odměňován spravedlivě, a stovky zaměstnanců denně porovnávají své mzdy na našem webu. Tímto způsobem získáváme přirozenou cestou data od zaměstnanců z různých typů společností, od malých rodinných podniků po velké nadnárodní společnosti. Metodika průzkumu běžně využívaná ve světě také automaticky detekuje extrémní hodnoty, které nezahrnujeme do dalších výpočtů. Umíme si poradit i s duplicitními a falešnými záznamy.

Naše údaje o mzdách navíc pro kontrolu srovnáváme s několika dalšími zdroji, zejména se mzdami v inzerátech práce, ale také s alternativními dodavateli mzdových dat. Průzkum mezd shromažďuje data nepřetržitě, každý den se přidá 100–500 respondentů.

Chcete vědět ještě víc a získat Přehled pozic? Zaregistrujte si zkušební verzi a podívejte se na pozice, které plánujete vystavit v inzerátech.

 
Sdílejte