Kreativita je superschopnost a naučit se ji může každý. Jak ji ve firmě podpořit?

Kreativita je považována za hnací sílu růstu a prosperity, ale většina lidí cítí v práci spíše tlak na to, aby byli více produktivní než kreativní. Tvůrčí osobnosti tento přístup obvykle odradí od sdílení nápadů a vizí, což může způsobit jejich nespokojenost a společnost připravit o možný zisk. Jak tedy prakticky u kolegů kreativní myšlení a přístup podpořit?

Všechny nové nápady nebudou brilantní, ale čím více jich bude, tím větší je pravděpodobnost, že se mezi nimi objeví ty opravdu skvělé. Firmy, které podporují tvůrčí potenciál svých zaměstnanců, mají podle zjištění mezinárodního průzkumu společnosti McKinsey & Company rovněž nižší fluktuaci a mohou přilákat více nových talentů během náborového procesu. Jak průzkum také ukázal, zaměstnavatelé mají v tomto směru značné rezervy. Máme pro vás hned několik tipů, jak u vás v práci podpořit tvůrčího ducha.

84 % manažerů souhlasí s důležitostí inovací, ale jen 6 % z nich je spokojeno s mírou kreativity ve firmě.

1. Rozpoznávejte a odměňujte kreativitu

Chuť sdílet nápady se objevuje obvykle pouze v prostředí, které to umožňuje. Vhodné je povzbudit zaměstnance k projevům svého tvůrčího ducha vhodnou pobídkou, například finanční odměnou pro toho, jehož nápad bude uveden do praxe. Je také důležité, aby pracovníci věděli, že každý nápad se počítá. Pokud tedy přijdou s návrhem, který neprojde nebo se nepovede, nebude to pro ně mít negativní důsledky.

2. Povolte anonymitu

Někteří lidé jsou nesmělí nebo jim není příjemné sdílet nápady s větším počtem kolegů. Umožněte tedy, aby své nápady mohli projednat pouze s jedním nadřízeným, který zachová mlčenlivost o tom, který člen týmu s inovací přišel. Teprve poté, co bude nápad schválen a úspěšně uveden do praxe, můžete s jeho autorem probrat, zda nyní přece jen nechce získat uznání od ostatních tím, že jim sdělíte, kdo za novinkou stojí.

Kreativita je řemeslo, ale naučit se ji může prakticky každý. Přesvědčte se o tom ve videokurzu na Seduo.cz od Michala Pastiera, který byl zařazen do žebříčku Top 100 evropských inovátorů podle Google a Financial Times.

3. Sestavte různorodý tým

Mix lidí z odlišných prostředí a různých typů osobností do jednoho týmu má výhody. Každý ze členů bude přemýšlet trochu jinak a dohromady mohou různými způsoby přispívat k řešení problémů. To podněcuje tvořivost a nové nápady. Lidé mají tendenci být kreativnější, když spolu diskutují, než když pracují samostatně.

4. Stanovte termíny

Manažeři mohou určit termín, do kterého je možné přijít s novými návrhy. Pracovníci by však měli mít dostatek času na to, aby se svým nápadům mohli věnovat. Pokuste se tedy na určitou dobu změnit pracovní procesy tak, aby poskytovaly možnosti pro úvahy a soustředění. Tedy například povolte flexibilní pracovní dobu nebo více dnů práce formou home office, omezte porady a komunikujte spíše pomocí e-mailu a dalších komunikačních kanálů. Tyto kroky předejdou tomu, aby lidé přišli s nejjednodušším řešením, protože nemají čas uvažovat o sofistikovanějších možnostech.

5. Umožněte diskuzi a povolte otázky

Otázky mohou vést k novým perspektivám a novým způsobům myšlení. Nevyhýbejte se odpovědi, ani když je otázka příliš „na tělo“. Budujete tak otevřenost a podporujete důvěru. Také personalista nebo liniový manažer se může ptát pracovníků na to, co by jim pomohlo k otevřenějšímu sebevyjádření. Nevynechávejte z diskuze nové kolegy. Zeptejte se jich na postřehy a nápady, protože mají na vaši společnost nový a zatím nezaujatý pohled a je dobré toho využít. Navíc se budou cítit součástí týmu hned od začátku a vezmou to jako ocenění.

Možností, jak podpořit kreativitu na pracovišti, je hodně. Nepodceňujte ani zdánlivé maličkosti, jako je příjemné vybavení prostor, humor nebo pracovní schůzka v kavárně. I to může přispět do mozaiky, která ve výsledku vytváří ideální prostředí překypující tvůrčím duchem.

 
Sdílejte