Kmeny a mise, prodej nábytku i výdej jídla. Jak ve firmách vyzráli na rotace?

Nové zaměstnance ve firmě nejde brát jako dílky puzzle, které zalepí díru na konkrétním místě. Abyste jim pomohli s adaptací a podpořili je v učení, můžete využít rotace, lidově řečeno kolečka, po všech dalších odděleních. Mohou díky nim lépe pochopit firemní kulturu, navázat rychle potřebné kontakty a rozvíjet svůj talent.

Rotace práce

Nahlédli jsme do čtyř společností z různých oborů a zjistili, jak se dá s rotací při adaptaci nováčků dobře pracovat a k čemu kolečko slouží.

Od bagety až po její filozofii

Rotace na pozicích v provozu se v Bageterii Boulevard týká všech nových zaměstnankyň a zaměstnanců. Cílem je, aby nováčci poznali firmu od základů a pochopili její filozofii a standardy. „Délka adaptace a informace, které potřebujeme nováčkovi předat, se odvíjejí od toho, na jakou pozici a do jakého oddělení nastupuje. Všechna naše oddělení jsou na provoz úzce navázaná, ať je to marketing, výstavba, nebo trénink,“ vysvětluje manažerka školicího centra Renata Kladivová. Je podle ní třeba, aby si i lidé v kancelářích uměli představit dopad na provoz a podmínky restaurace. „Zároveň rotace odstraňují pomyslné rozevřené nůžky mezi centrálou a restauracemi,“ dodává.

Zároveň rotace odstraňují pomyslné rozevřené nůžky mezi centrálou a restauracemi.

Rotace do firmy vnášejí flexibilitu a lidem dávají možnost vyzkoušet si víc pozic. Někdy se dokonce stane, že zaměstnanec nastoupí na určité místo, ale při kolečku se zjistí, že mu lépe jde něco jiného. Příkladem je zaměstnankyně Zuzka, která přišla do firmy jako tréninková specialistka. Prošla si provozem – od pozice v kuchyni a na servise až po vedoucí restaurace –, ale nakonec zakotvila v marketingu. „V průběhu kolečka zjistila, že ji marketing baví víc než provoz samotný. Lidé z marketingu jí proto nabídli pozici u nich, kde nastoupila jako produkční junior,“ vypráví Renata.

Na základě vlastních zkušeností nám Renata dala 3 doporučení, jak se ve firmě do rotací pustit:

1. Rotace pro nováčky plánujte individuálně, neopakujte jeden mustr pro všechny. Případná práce navíc, spojená s upravováním na míru, se z dlouhodobého hlediska firmě vždy vrátí.

2. Při plánování rotací se zaměřte na poznání procesů, standardů a práce lidí, se kterými budou nováčci úzce spolupracovat.

3. Stávajícím zaměstnancům při rotacích naopak umožněte seznámit se s oblastmi, které jsou jejich práci vzdálené. V takových případech rotace využívejte spíš jako nástroj osobního růstu a rozšíření obzorů než k adaptaci do firemních procesů a kultury.

Abyste mohli nového člověka provést po firmě a zaučit, musíte si ho nejprve najít. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je sáhnout po mobilní aplikaci Práce za rohem.

Aby rutina neměla šanci

Gastronomie je obecně oblast, v níž mají firmy s kolečkem nováčků velkou zkušenost a hodně se při nich soustředí právě na flexibilitu. Pracují tak i v McDonald’s, kde nováčky v restauracích učí pracovat na co největším množství stanovišť. Lidé na směnách jsou pak flexibilnější, neupadají do každodenní rutiny a mají se čím inspirovat, což je důležité pro tým i vedení restaurace. „Pokud však chce zaměstnanec pracovat jen na jednom stanovišti, například v McCafé, snažíme se mu vyjít vstříc. Na prvním místě je vždy spokojený zaměstnanec a komunikace s ním,“ dodává však jedním dechem People Manager v McDonald’s Rastislav Tesár.

A kolečko se podle něj týká i lidí v kancelářích, kteří také absolvují úvodní seznámení s fungováním restaurace. Musí vědět, o čem provoz je. „Lépe se potom orientují v prioritách pro naše interní i externí zákazníky,“ vysvětluje Rastislav.

Poslat nováčky na první misi

Mezinárodní technologická firma Pipedrive je oborově z úplně jiného soudku. Věnuje se vývoji nástrojů pro řízení prodejů. Její programátoři, produkťáci a designéři se shlukují v takzvaných kmenech a pracují na misích neboli projektech. Každý nováček se nejdříve připojí k jednomu z deseti firemních kmenů a po měsíci zaučení se připojuje k misím. Pro každou totiž vždy vznikne nový tým, který pokaždé samostatně pracuje přibližně dva až tři měsíce.

Přínosem takového systému, který na rotacích stojí, je, že zaměstnanci se mohou plně věnovat projektu, na kterém právě pracují. Výsledkem je víc odvedené práce za daný čas u nových i stávajících zaměstnanců. „U nových lidí nám rotace přinášejí i rychlejší zaučení. Zaměstnanec se dostane rychleji do styku s různými službami a produkty a v konečném důsledku je efektivnější a rychleji se osamostatní,“ popisuje manažer vývoje Tomáš Řehoř.

U nových lidí nám rotace přinášejí i rychlejší zaučení.

Tomáš se s námi také podělil o 3 tipy, jak rotace ve firmě nastartovat:

1. Položte si otázku: Jaké problémy mám a jak se je snažím vyřešit? Může jít třeba o chybějící znalost, o motivaci lidí a častější odchody. Podle toho si nastavte cíle.

2. Sledujte zpětnou vazbu a změny, které rotace přinesou, a měřte. Je možné je otestovat nejdřív jen v několika týmech, než se systém rozšíří na celou firmu.

3. Když proces rotací zavádíte, dejte tomu časový rámec. Nikomu neprospěje, když bude celá firma v procesu transformace rok nebo déle.

Rotace na různých úrovních, díky kterým lze předcházet úzké specializaci zaměstnanců a tunelovému vidění, nejsou v byznysu novinkou. Japonské firmy s nimi slaví úspěchy už od poloviny 20. století, rozšířily se v Americe a Evropě a byly běžnou praxí například i v izraelských kibucech.

Dejte rotaci alespoň týden

Za důležitou součást adaptačního procesu u nových zaměstnanců označuje rotace i Monika Brodilová, Leadership & Competence Leader v IKEA. „Klademe důraz na spolupráci a efektivitu toho, co děláme. Je proto velmi důležité, aby všichni naši zaměstnanci věděli, jak provoz oddělení, na kterém pracují, ovlivňuje jejich kolegy v rámci celého obchodního domu,“ objasňuje a dodává, že i u nich rotují také nováčci z centrály. Když poskytují servis obchodním domům, potřebují na vlastní kůži poznat jejich prostředí a provoz. „Minimální délku rotace máme určenou na jeden týden pro každého nováčka, bez ohledu na pozici, na kterou nastupuje, a podle potřeby ji můžeme prodloužit,“ upřesňuje.

Co rotace přinášejí? Podle Moniky jde o:

  • seznámení nováčků s firmou a firemní kulturou v praxi,
  • porozumění základním principům fungování firmy a propojení práce na jednotlivých odděleních,
  • osobní seznámení s kolegyněmi a kolegy napříč společností a vybudování sítě kontaktů, které jsou pro každodenní práci nezbytné,
  • pochopení, jaká řešení, která například navrhne někdo na centrále, mají ve firemní praxi vůbec šanci uspět.

Využijte mentoring a nezazděte šéfy

„Pro efektivní fungování rotací doporučuji mít dobře nastavený a fungující mentoringový systém. Každý nováček potřebuje svého průvodce, který mu osvětlí pozadí jednotlivých procesů,“ připomíná Monika. Stejně tak je podle ní nutné dobře si nastavit systém rotací s vedoucími nových zaměstnanců. „I oni musí respektovat čas na rotaci a neplánovat novému kolegovi žádné schůzky ani jiné úkoly týkající se vlastního oddělení,“ radí. A shrnuje: Zajistěte pro rotace pevné místo v plánu onboardingu.

 
Sdílejte
Dáváte si při psaní inzerátu extra záležet?
0