Když uvedete v inzerátu mzdu, zdvojnásobíte šanci na úspěch

Zaměstnavatelé v České republice stále jen málokdy zobrazují u svých pracovních inzerátů nabízenou mzdu. Přitom na pozice, u nichž je zveřejněna výše platu, se hlásí až dvakrát více uchazečů. Platí to i u nedostatkových zlatých límečků.

Mzda a plat v pracovním inzerátu

Odborníci doporučují uvádět v náboru výši mzdy, nebo alespoň její rozpětí. Přestože očekávání a požadavky na zaměstnavatele a práci se u modrých, bílých a zlatých límečků liší, mzda uvedená v inzerátu funguje na všechny.

I vrcholový manažer a vývojář chtějí vidět mzdu už v inzerátu

Pro skupinu vysoce specializovaných profesí, tzv. zlatých límečků, je skvělá mzda standard, kterým jejich rozhodování začíná, ale nekončí. Podle průzkumu pro Atmoskop.cz, který se na nábor zlatých límečků specializuje, jdou očekávání těchto lidí v pomyslné pyramidě potřeb klasicky zdola. Tedy od základních věcí, jež požadují všichni, jako jsou plat či benefity, ale dosahují výš. IT specialisté nebo manažeři mají od své budoucí práce a zaměstnavatele další očekávání, záleží jim na firemní kultuře, dobrém kolektivu, možnostech seberealizace i dopadu činnosti společnosti.

Byl by však omyl domnívat se, že tyto experty mzda v inzerátu nezajímá, právě naopak. Jak ukazují data za rok 2022, výrazně nejvíce kandidátů z řad zlatých límečků reaguje na inzeráty s uvedeným platem. Následující údaje vycházejí z mezd nabízených loni na Jobs.cz u pozic zlatých límečků, například pro IS/IT pracovníky (konzultace, analýzy a projektové řízení, správa systémů a HW, vývoj aplikací a systémů), specialisty na marketing, média, reklamu a PR, dále vědecké a výzkumné pracovníky či vrcholový management.

Průměrný měsíční počet reakcí na pozici z profesí zlatých límečků:

Data ukazují, jaký vliv má uvedení mzdy u pozic reprezentujících zlaté límečky:

  • Když firmy mzdu k pozici nezadaly vůbec, získávaly průměrně 5,1 reakce měsíčně na pozici.
  • Když firmy mzdu k pozici zadaly a nezobrazily, získávaly průměrně 5,5 reakce měsíčně na pozici.
  • Když firmy mzdu k pozici zadaly a zobrazily, získávaly průměrně 9,8 reakce měsíčně na pozici.

Zvyšte své šance v náboru, uveďte mzdu u všech profesí

Důležité je vědět, že obdobný výsledek vychází nejen u zlatých límečků, ale i u ostatních profesí. Jasně ukazuje, že pro zvýšení počtu reakcí je zapotřebí mzdu zobrazovat, a to zejména v případě, že je konkurenceschopná. Firmy, které mzdu v náboru uvádějí, také často vědí, že mají pro dané profese atraktivní mzdovou nabídku, a tak i počet reakcí je pak větší.

Přehled o tom, jaké mzdy jsou obvyklé a konkurenceschopné pro dané pozice nebo regiony, získáte s portálem Platy.cz.

Jak můžete ve firmě postupovat, abyste oslovili více kandidátů

Když zůstaneme u příkladu z oblasti zlatých límečků, jen 18 % vystavených pozic má zobrazenou mzdu. A to přesto, že uvedením finančních podmínek firmy významně zvyšují počet reakcí na své inzeráty.

U vystavených pozic z profesí zlatých límečků na Jobs.cz:

Nezveřejňování mzdy v inzerátech, které je stále běžné v Česku i ve světě, je často motivované tím, aby se o výši ohodnocení nedozvěděli stávající zaměstnanci. Firmy si také chtějí nechat určitý vyjednávací prostor. Tento postoj je však dlouhodobě nevýhodný, protože uvedení mzdy je jednou z klíčových informací pro kandidáty.

Aby zaměstnavatel snáze oslovil zajímavé lidi, je vhodné si nejprve zjistit, zda je jeho mzdová nabídka pro danou profesi v daném regionu konkurenceschopná. A pokud ano, interně si schválit zobrazování mzdy. Řešením může být také stanovit si na pracovní pozice finanční škály, v nichž se plat obvykle pohybuje. Pokud budou veřejné pro zaměstnance i pro uchazeče, mohou být dobrým východiskem k dalšímu jednání. Další složky odměn – například motivační složka, bonusy nebo další formy odměňování – se pak dají řešit přímo během pohovoru s vybranými kandidáty.

Podle směrnic EU mají mít povinnost udávat nabízenou výši mzdy firmy s více než 250 zaměstnanci ve všech státech Unie, a to už od roku 2023. Legislativní proces v jednotlivých členských zemích však pravděpodobně bude výrazně pomalejší. Povinné zveřejňování mezd v inzerátech funguje už od roku 2018 na Slovensku.

 
Sdílejte