Kdy vám pomůže nabídnout pozice i absolventům? 20 častých příkladů

Léto a začátek podzimu jsou obdobím typickým pro nábor absolventů. Data LMC ukazují, jaké pozice firmy absolventům škol nejčastěji otevírají, za jakých finančních podmínek a nakolik jim to pomáhá tato místa obsadit.

Pracovní místa pro absolventy 2023

Zhruba třetina pracovních míst, která firmy poptávají, je vhodná i pro absolventy. Vyplývá to z údajů největšího pracovního portálu Jobs.cz. Za poslední tři měsíce tu zaměstnavatelé celkem vystavili více než 38 300 stálých pracovních pozic, z toho lehce přes 14 000, tedy 36,5 %, bylo otevřeno i absolventům bez větší praxe.

Po škole juniorem, nebo do ředitelské židle?

Skladba často obsazovaných pozic vhodných pro absolventy je pestrá. Ukazuje, že možnosti jejich zapojení lze najít v řadě oborů i profesí, ale spíše na nižších úrovních. Mnohdy jde o posty juniorů nebo místa, která nevyžadují vysokou kvalifikaci ani soustavnější praxi.

20 příkladů pozic, které firmy otevřely absolventům

 • administrativní pracovník: 2 092
 • obchodní zástupce: 1 160
 • pracovník call centra: 711
 • projektový manažer: 627
 • finanční poradce: 608
 • account manager: 436
 • elektroinženýr: 428
 • konstruktér: 422
 • technik ve strojírenství: 336
 • účetní: 303
 • programátor: 274
 • logistik: 270
 • stavební technik: 255
 • finanční analytik: 235
 • nákupčí: 221
 • IT analytik: 217
 • kvalitář: 196
 • specialista marketingu: 163
 • HR specialista: 155
 • obchodní ředitel/manažer: 73

Zdroj: Jobs.cz, počet vybraných stálých pracovních pozic pro absolventy za červenec až září 2023

Čím je daná pozice specializovanější a čím vyšší nároky klade na znalosti a dovednosti, tím je podíl míst pro absolventy nižší. (Na druhou stranu je tu však zároveň i mnohem nižší konkurence mezi dostupnými zájemci, lidé v těchto profesích zoufale chybí.) Například v administrativě otevírají zaměstnavatelé 60 % pozic i absolventům, v oblasti finančního poradenství je to 63 %.

Rekordní podíl mají pracovníci call center, kde absolventi dostávají příležitost v celých 76 % ze všech nabídek. Oproti tomu o post obchodního manažera či ředitele se mohli absolventi ucházet pouze v 11 % případů. Podíl ostatních pozic vhodných pro absolventy se pohybuje zhruba mezi 30 až 50 %.

Absolvent může být i padesátník

Populace v ČR stárne a platí to i pro pracovní trh. Momentálně přichází ze škol dlouhodobě nejslabší vlna mladých lidí, jde zhruba o 85 000 až 95 000 absolventů všech typů škol na ročník. Jen u vysokoškoláků došlo podle ČSÚ mezi lety 2012 a 2022 k poklesu o celých 38 %.

Naopak lidé ve středním produktivním věku jsou v ČR zdaleka nejpočetnější, jde o 160 000 až 195 000 lidí na ročník, z nichž převážná většina je zároveň ekonomicky aktivní. I lidí v předdůchodovém věku (55+) je výrazně více než současných mladých absolventů, aktuálně zhruba 140 tisíc na ročník.

„Pod pojmem absolvent už bychom si neměli představovat pouze mladé do 30 let těsně po dokončení školy.“

Tomáš Ervín Dombrovský

datový analytik, LMC

Přivede vám absolventská pozice více uchazečů?

Firmy, které se více otevírají směrem k lidem s krátce ukončeným vzděláním, doufají, že si tak zvýší šance na obsazení těchto pozic. Platí to jen někdy. Data z Jobs.cz ukazují, že v průměru se počet reakcí na pozice pro absolventy příliš neliší od reakcí kandidátů na všechny pozice.

Průměrný počet reakcí kandidátů u absolventských pozic se však velmi liší profesi od profese. I zde hodně záleží na samotné specializaci, potažmo nárocích na znalosti a dovednosti, roli ale hrají i jiné faktory (například uvedení konkurenceschopné mzdy v inzerátu):

 • méně než 5 reakcí:
 • elektroinženýr, technik ve strojírenství, finanční poradce, konstruktér, technik ve stavebnictví

 • 5–9,5 reakcí:
 • kvalitář, obchodní zástupce

 • 10–15 reakcí:
 • projektový manažer, nákupčí, finanční analytik, programátor, IT analytik, account manager, pracovník call centra, logistik, obchodní ředitel/manažer

 • více než 20 reakcí:
 • administrativní pracovník, specialista marketingu, účetní, HR specialista

  Zdroj: Jobs.cz, červenec–září 2023 (na 1 pozici za 30 dní)

  V některých profesích tedy může otevření pozic absolventům pomoci najít nedostatkové pracovníky, zejména tam, kde není extrémně velká kvalifikační bariéra, ale spíše jen obecné požadavky, potažmo v profesích, u nichž jsou široce dostupné možnosti průběžného doplnění kvalifikace (například v IT). Záleží ovšem i na mzdě a na dalších benefitech, které svým potenciálním zaměstnancům nabídnete.

  Méně peněz pro absolventy

  Zaměstnavatelé v ČR stále podceňují význam zveřejňování nabízené mzdy, přestože plat v inzerátu přivede až dvakrát tolik kandidátů. Rozpětí nabízených mezd bylo u absolventských pozic na Jobs.cz uvedeno pouze v 36 % případů. V průměru se pohybuje v rozpětí od 34 700 do 48 700 Kč, což je o dost méně než u všech pozic ve stejném období (40 700–55 800 Kč).

  Ve skupině profesí s nejnižší nabídkou (od 31 000 Kč) se pohybovaly pozice z oblasti administrativy, call center, marketingu, logistiky a účetnictví. Od 35 000 korun výše nabízeli zaměstnavatelé personalistům, nákupčím, finančním poradcům a analytikům, kvalitářům, technikům či konstruktérům. Na 40 000 až 45 000 Kč začínaly nabídky pro obchodní zástupce, projektové či account managery, elektroinženýry, IT analytiky a programátory. Samostatnou kategorii pak představují posty obchodních ředitelů nebo manažerů, které startují na sumě 51 900 Kč.

  Otevřete se absolventům. Bez ohledu na věk

  Oslovte vhodné kandidáty na největším pracovním portálu Jobs.cz. Otevřete svoji firmu i absolventům a nezapomeňte uvést rozpětí mzdy. Touto kombinací výrazně zvednete své šance. Pokud je mzda zároveň dostatečně konkurenceschopná a pro lidi atraktivní, nese to jednoznačně více reakcí zájemců.

  Zaměstnavatelé by ve vlastním zájmu měli dávat příležitosti absolventům, a to včetně starších ročníků, které si doplní nebo zvýší potřebnou kvalifikaci, ať už formou kvalitních rekvalifikačních programů, dálkového studia, nebo vhodných kurzů. Vzhledem k demografickému vývoji nelze do budoucna spoléhat jen na mladé, je potřeba dávat adekvátní příležitosti i „absolventům“ ve vyšším věku.

   
  Sdílejte