Jak vám bude ve firmě prospěšný mentor? V krizi je neocenitelný

Máte ve vaší organizaci pracovníky, kteří by potřebovali posílit své vůdčí schopnosti a kompetence? Zvládnou dobře běžný chod, ale když se objeví problém, neví si rady? Pomoci jim může rychlé a efektivní předání potřebného know-how.

Mentoring vs. koučink

Organizace v poslední době stále víc využívají pomoci externích mentorů –⁠ zkušených profesionálů s bohatými zkušenostmi z vedoucích pozic z několika firem. Předáním svého ověřeného know-how mohou zaměstnancům pomoci dojít k profesní zralosti rychleji, než kdyby na řešení měli přicházet sami, jak vysvětluje mentorka a terapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová, která se zabývá vztahy na pracovišti a leadershipem.

K čemu je vašim leaderům mentor?

Je to velice efektivní zkratka. V mentoringu se totiž jde přímo tam, kde právě daný člověk je. Zamíří se na „to místo“ a do situací, ve kterých se zrovna nachází. Mentor hledá řešení přesně pro svoji situaci, pro svůj tým, pro svoji firmu. Například pokud došlo k povýšení řadového zaměstnance na manažera, může mu mentor pomoci se zvládnutím nové pozice – ať už jde o leadership, prezentační dovednosti, nebo jen nalezení psychické pohody při přejímání zodpovědnosti.

Někdy se také stává, že samotný leader může jen těžko vyhodnotit, kde se vlastně nachází a s čím potřebuje pomoci. Ví, že mu „něco“ v týmu nebo v projektu nefunguje, ale nemůže „to“ najít. V takovém případě spolupráce s mentorem začíná analýzou situace a návrhem několika možných řešení, ze kterých se teprve vhodná cesta vybere.

„Při mentoringu vás čeká intenzivní zaměření na vaše potřeby, viditelný posun a výsledky. Získáte jistotu, jak pokračovat dál.“

Jana Neuwerthová Šmýdová

mentorka a terapeutka

Nejčastější zadání pro mentora

„Máme problém/krizi s…“

„Náš kolega povýšil, ale potřeboval by se v nové roli lépe zadaptovat, posílit.“

„Teď se firmě nějaký čas nedařilo a odrazilo se na to nedostatku motivace jít dál a dělat změny.“

„Máme nové vedení a linioví vedoucí se jen těžko ztotožňují s nově nastaveným směrem a změnami, které jsou nyní potřeba.“

A spousta dalších – pro organizace náročnějších – situací. Do mentoringu přicházejí manažeři a leadeři obvykle po dohodě s jejich HR podporou ve chvíli, kdy mají problémy v týmu, případně problém vyjednávat s kolegy a nadřízenými.

Častokrát se stanou vedoucími bez dostatečného „vzdělání“, jak vlastně vedoucím být. Ve svém profesním růstu postupují metodou „pokus–omyl“, což může být skvělá škola, člověk si na věci přijde sám, hodně se naučí. Ale když nastanou složitější situace (například se jejich tým bouří, nedaří se dohoda s dalším týmem, s nadřízenými, s klienty…), pak vítají podporu. Potřebují se poradit s kvalifikovaným odborníkem a ujistit se, zda postupují správně. Případně společně hledají nové cesty, co je třeba změnit, aby se dobrali žádoucího výsledku.

Proč je vhodný externista

Lidé ve vedení často své problémy nechtějí probírat s kolegy a dalšími lidmi z organizace, aby si druzí nemysleli, že svoji práci nezvládají. Proto bývá účinná spolupráce s člověkem zvenčí, který nemá na leadera žádnou profesní vazbu a nebude jeho dosavadní působení hodnotit.

Externista má nad firmou, týmem i daným člověkem nadhled, není ovlivněný vazbou na nikoho v organizaci a vidí situaci nezávisle.

V čem je mentoring jiný než koučink

Mentoring poskytne zkušenosti a pomůže s rychlým vyřešením. Jde o efektivní předání ověřeného know-how, které člověku pomůže danou situaci zvládnout. Pokud je někdo „v oslabení“ v důsledku nejrůznějších vnitřních či vnějších příčin, může pro něj být rychlé nalezení vhodného řešení účinnou vzpruhou. Pomůže mu znovu budovat a získat pevnou půdu pod nohama.

Koučink vede a pomáhá s osobním rozvojem. Navádí pracovníka k posilování jeho kompetencí a dosahování vyšších cílů. Je vhodný ve chvíli, kdy je dotyčný připravený a motivovaný pracovat na svém růstu. Lze ho doporučit v situaci, kdy má člověk pevnou půdu pod nohama a chce se posunout ještě dál.

Mentoring vs. koučink

Mentoring

  • je založený na předávání zkušeností, znalostí, rad a inspirace od experta v dané oblasti,
  • mentor se dělí o své know-how,
  • využijete ho, když se potřebujete rychle naučit nové věci, zapracovat do nové pracovní role, získat tipy pro lepší fungování,
  • jde o pomoc v expertním nebo manažerském rozvoji,
  • příklady: mentor zná výborně určitý software a naučí člověka jeho funkcionality nebo je zkušený manažer a pomůže nováčkovi v jeho nové roli atp

Koučink

  • pomocí otázek směřuje člověka k odpovědím a hledání řešení,
  • kouč člověka vede, ale nevstupuje s vlastními názory nebo nápady,
  • je vhodný, pokud před sebou máte důležité rozhodnutí, řešíte pracovní vztahy, jste dlouhodobě pod tlakem, chcete se rozvíjet,
  • jde o hledání osobní cesty v oblasti, v níž se člověk potřebuje zlepšit,
  • příklady: kouč umí provokovat k přemýšlení o vlastních cílech a možnostech, díky tomu třeba pomůže nastavit člověku jeho ideální time management nebo plán osobního a profesního růstu.

Pro náročnější a krizové situace bývá vyhledávaný mentoring. A až se situace stabilizuje, může leader pokračovat s koučem a dosáhnout ještě větších cílů.

Úkolem manažera je dostat ze svých lidí co nejvíc. Ale dostat ze sebe maximum dokážou lidé pouze sami. Pomůže jim v tom mentor, kouč, ale i manažer, který si osvojí dovednosti „koučování pro nekouče“. Zaveďte koučování do své praxe, aniž byste se stali koučem.

 
Sdílejte