Jak poznat při náboru „psychopata“? A může být vaší firmě prospěšný?

Jisté psychopatické rysy údajně nesl třeba Karel IV., Masaryk nebo Napoleon a dle některých psychologů ti dobří dokáží táhnout společnost kupředu. Ale přeci jen, jsou to psychopati, tak co s nimi? Ve firemním prostředí se o nich tolik nemluví, maximálně tak při probírání nevhodného chování šéfů. Mohou tedy být užiteční? A jak je identifikovat už při náboru?

Jak poznat při náboru psychopata

Na začátek trocha teorie, psychopat není přesně definovaný medicínský termín. PhDr. Radek Pěkný z pražské Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie KAPPA vysvětluje, že nejde o duševní onemocnění, ale spíše teoretický konstrukt. „Pokud bychom měli psychopatii definovat medicínsky, největší souvislosti najdeme v oblasti poruch osobnosti,“ říká. „Psychopat je v tomto pohledu člověk, který má od narození odlišné fungování mozku. Jeho nastavení způsobuje, že buď vůbec nevnímá strach, nebo ho dokáže odfiltrovat.“

Strach v naší psychice hraje důležitou roli – osvojujeme si díky němu přijatelné normy chování, dává nám schopnost soucitu s ostatními, umožňuje nám fungovat ve společnosti. Ale taky nás brzdí při cestě za úspěchem. Takzvaní „funkční psychopaté“ proto mohou být velmi úspěšní, protože jsou cílevědomí, akční, mají drajv, jsou středem pozornosti a dokážou strhnout ostatní.

Dávejte si pozor na určité signály

„Psychopat se nechce podílet na společné práci. Chce obvykle dosáhnout vlastního prospěchu s co nejmenším úsilím. V cestě za ním bude bezohledně využívat vše, včetně svých kolegů. Postupně může rozklížit celý pracovní kolektiv, způsobit ve firmě velkou fluktuaci zaměstnanců a vážně narušit její vnitřní fungování,“ vysvětluje Radek Pěkný. Problém podle něj i dalších odborníků spočívá v tom, že nemáme spolehlivý způsob, jak psychopaty rozeznat. Psycholog Daniel Tůma, který se otázkou psychopatie dlouhodobě zabývá, dokonce varuje před snahou zredukovat složitý proces profilování osobnosti na populární rychlonávody a upozorňuje, že potíže s odhalením psychopatů mohou mít i zkušení odborníci.

Nesedli vám při náboru někteří kandidáti? Dělejte si u nich poznámky přímo v Teamiu a sdílejte je se svými kolegy, abyste si vybrali toho pravého. Ušetříte tím spoustu času a zbytečné konverzace v mailech.

Existuje několik varovných signálů, na které byste měli při pohovoru dávat pozor:

  1. Zajímá je moc, vliv, kontakty, peníze. Nejpravděpodobněji se psychopat bude ucházet o vyšší manažerskou funkci. Při náboru je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Očekávanými vlastnostmi – odvahou, rozhodností, flexibilitou, vůdčími schopnostmi – psychopaté disponují nebo je dokáží dobře předstírat.
  2. Nezdráhají se lhát a jsou v tom dobří. Jak v ústním, tak v písemném projevu. Nezanedbávejte kontrolovat, co o sobě kandidáti tvrdí. Ověřujte dosažené vzdělání a kvalifikace. Volejte na reference, ptejte se na zkušenosti v předchozím zaměstnání.
  3. Pokud se vám bude zdát, že je kandidát dokonalý, berte to jako varovný signál. Stává se, že snaha dobře působit je dohnaná až do extrému. Pozor byste si měli dávat i na kvazi-vzdělanost, přehnaný až teatrální šarm, strhující osobnosti a suverénní jedince.
  4. Jsou obratní manipulátoři. Je proto užitečné nebýt u pohovoru sám. Když jeden personalista vede pohovor, druhý může lépe vnímat varovné signály a nesrovnalosti v odpovědích, tendenci vyhýbat se určitým tématům a odvádět řeč na oblasti, které ho budou ukazovat v lepším světle.

Když vás na pohovor bude víc, lépe kandidáty poznáte. Mějte jistotu, že kolegové dorazí včas, ať už Teamio s vámi využívají, či nikoliv, a že jsou s vámi sladění díky kalendáři pohovorů.

Co s nimi?

Co když psychopata ve firmě už máme? Má cenu využít ho ke prospěchu firmy? „Ve vědě v tomto bodu panuje rozpor,“ upozorňuje Daniel Tůma. „Někteří odborníci hovoří o takzvaných ‚funkčních psychopatech‘, kteří ve svých profesích excelují a nejsou primárně nebezpeční. Mnoho slavných historických osobností je dnes odborníky považováno za osobnosti s psychopatickými rysy. Jde ale o velmi kontroverzní téma,“ dodává.

„Pokud jde firmě primárně o zisk, bez ohledu na dopady její činnosti, pak se v ní může psychopat uplatnit, protože do ní svým nastavením zapadne,“ uvažuje Radek Pěkný. „Musíme si ale uvědomit, že šarm, rozhodnost a cílevědomost bývají jen zástěrky jejich opravdové osobnosti. Psychopat se sice může jevit jako okouzlující člověk a sebevědomý leader, ve skutečnosti jím ale není. Obecně bych doporučil držet se ve firemním životě pravidla, které platí pro situaci, kdy se s psychopatem setkáme v životě osobním. Co nejdříve s ním rozvázat jakékoliv vztahy.“

Otevřenou komunikací proti psychopatům

Obecně se jim nejméně daří ve firmách, kde se nekoncentruje vliv u malého počtu jedinců a kde funguje otevřená komunikace. Manipulativní jednání a snaha jít bezohledně za svým totiž začne být dříve nebo později viditelná.

 
Sdílejte