Jak na rekvalifikace, aby fungovaly jako po másle. Inspirujte se u strojařů, svářečů i bankéřů

Rekvalifikace jsou ve firmách nejen trend, často jde spíš o nutnost pro obsazení pracovních míst, u nichž je na trhu práce nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací. Jsou také cestou k tomu, jak nepřicházet o schopné kolegy, když se činnosti mění pod vlivem digitalizace a automatizace. Podívejte se na tři inspirativní příklady z firem, kde na rekvalifikace úspěšně vsadili.

Jak na rekvalifikace ve firmě

Ze zájemců se ve firemní škole stávají svářeči

Společnost Engel strojírenská se specializuje na výrobu vstřikovacích lisů a konstrukcí strojů na zpracování plastů. Před rokem se firma rozhodla ještě více investovat do vzdělávání zaměstnanců a otevřela si při svém učňovském středisku svářecí školu. Speciálně vyškolený svářecí instruktor tu zájemcům pomůže rekvalifikovat se na jinou práci.

„V reakci na vývoj na trhu práce se věnujeme rozšíření nabídky rekvalifikací na další oblasti a pozice, které jsou u nás nedostatkové. Získáváme tak lokální kmenové zaměstnance.“

Lucie Hudcovská

vedoucí rozvoje lidských zdrojů a učňovského střediska Engel strojírenská

Za rok fungování školy získalo svářečský průkaz 20 učňů, 15 interních zaměstnanců a také 12 lidí, kteří přišli do firmy nově. O svářečské místo se totiž může ucházet kdokoliv, kdo pak absolvuje rekvalifikaci už v rámci pracovního poměru. Informace o rekvalifikaci placené firmou je součástí náborových inzerátů. A volná místa, včetně možnosti rekvalifikace, nabízejí také interně.

Pro koho je rekvalifikace určená:

  • pro nové i současné zaměstnance,
  • muže i ženy,
  • uchazeči nepotřebují předchozí strojírenské vzdělání ani praxi.

Co mohou absolventi získat:

  • svářečský rekvalifikační kurz (v délce 4 týdnů),
  • rozšíření o zámečnické minimum, kde se naučí pracovat s materiálem, číst výkresovou dokumentaci a další potřebné dovednosti, které uplatní v provozu (celkem 2 měsíce).

Většinou jsou to sami zaměstnanci, kteří přijdou s nápadem, že by chtěli změnit obor. Postup je pak podobný jako u nováčků – následuje pohovor, kterého se účastní jak mistři svařoven, tak svářecí instruktor, aby se zaměstnanec dozvěděl, co ho čeká a jak bude rekvalifikace i zaučení probíhat; nováčci se také jdou podívat přímo do výroby. Kdo se pro rekvalifikaci rozhodne, postupně se během ní profiluje na práci v rámové svařovně nebo ve svařovně slabého plechu. Po rekvalifikaci následuje další praxe už přímo na pracovišti, kde má k sobě zaměstnanec mentora, který mu se zapracováním pomáhá.

Bývalá prodavačka pracuje u CNC stroje

V české strojírenské společnosti Hestego jsou hybnými silami interních rekvalifikací především mistři a vedoucí na úrovni středního managementu.

„Když mistr vidí, že se někomu na určité pozici nedaří, ale je to pracovitý člověk, snaží se mu s pomocí personálního úseku najít jiné uplatnění ve firmě. Pod vedením zkušených kolegů se může brzy zapracovat, dosahovat dobrých výsledků a být spokojený.“

Eva Vavrouchová

personální ředitelka Hestego

Rekvalifikací řeší i obsazování těžko obsaditelných pozic. Jako většina zaměstnavatelů se potýkají s nedostatkem svářečů, zámečníků a operátorů na CNC stroje. Kvalifikované a zkušené pracovníky na tyto pozice hledají těžko, a tak v posledních letech přijímají nekvalifikované zájemce, kteří jsou ochotni se danou profesi naučit. Ani zde se na zdánlivě ryze mužské profese nebojí přijmout ženy. Zaučení nováčků vyžaduje trpělivost zejména od mistrů a zkušených pracovníků, ale stojí za to, když za pár měsíců získají třeba z prodavačky výkonnou sílu u ohraňovacího lisu.

Dáváte šanci lidem bez patřičného vzdělání nebo praxe? Představte se jim na portále Prace.cz a v aplikaci Práce za rohem. Najdete tu lidi, kteří třeba nemají titul z vysoké školy, ale nechybí jim chuť do práce.

Z administrativních pracovníků jsou v bance kvalifikovaní testeři

Rekvalifikace se dostávají do popředí i v bankovnictví. Práce se mění s digitalizací, robotizací či automatizací procesů, některé agendy zanikají a na nové jsou potřeba jiné dovednosti. V ČSOB dlouhodobě úspěšně funguje interní agentura práce, která podporuje rotaci zaměstnanců.

„Díky velikosti naší skupiny mají zaměstnanci možnost uplatnit se také na jiných pozicích, než na kterých měli dosavadní zkušenost, a to i regionálně. Rekvalifikace jsou další možností, kterou mohou naši kolegové využít.“

Andrea Prahl

HR Business Partner v ČSOB

V ČSOB je obecně největší zájem o rekvalifikace v oblasti technologií (IT, data, digitál). Úspěšným příkladem je skupina zaměstnanců z oddělení Shared Services Centra v Hradci Králové, která prošla rekvalifikačním programem od Czechitas. Během roku se z administrativních pracovníků stali profesionální testeři. Nábor pro rekvalifikace probíhal v oddělení plošně, šanci dostali všichni a banka vyškolení plně hradila. Celkově se kurzů zúčastnilo 147 zájemců, zhruba polovina pracovníků oddělení. Rekvalifikovaní kolegové doplnili kapacity zaměstnanců s IT dovednostmi, kterých je celkový nedostatek.

V ČSOB nabízejí i částečnou rekvalifikaci, pokud je zaměstnanec ochotný vypomoci jinde, mimo svou obvyklou práci. Může potom díky nabytým znalostem a zkušenostem v případě organizační změny či zájmu snáze přejít na novou pozici. Zaměstnanci tyto možnosti vítají a vyhledávají, jelikož vědí, že si tím zvyšují své kompetence i uplatnění v bance či na pracovním trhu.

Personalisté firem, v nichž rekvalifikace fungují, doporučují:

  • rekvalifikace dobře a včas plánujte,
  • mluvte s lidmi o tom, že se doba mění a je třeba se stále učit nové věci,
  • o možnosti rekvalifikací obecně více komunikujte, jak v rámci firmy, tak v náboru,
  • odstraňujte předsudky (souvisejí například s prací v IT nebo strojírenství),
  • povzbuzujte zaměstnance, aby do změny šli.
 
Sdílejte