Hlavní trendy ve firemním vzdělávání v 700 slovech a 7 obrázcích

Vzdělávání zaměstnanců je jednou z oblastí, které výrazně poznamenala covidová pandemie. Data z nejnovějších průzkumů Seduo.cz ukazují, co všechno se vlivem epidemiologických opatření změnilo a kam směřují možnosti osobního rozvoje při práci.

Trendy ve firemním vzdělávání 2022/2023

Naprostá většina firem dnes poskytuje svým zaměstnancům možnost vzdělávání. Ukazují to výsledky čerstvého průzkumu vzdělávací platformy Seduo mezi firmami a průzkumu JobsIndex mezi zaměstnanci, které představil datový analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský. Shrnuli jsme pro vás ve zkratce hlavní změny oproti stavu před třemi lety a trendy do budoucna (data vycházejí z průzkumů Sedua v roce 2019 a z října a listopadu 2022). Ale až si uvaříte kávu nebo čaj, vychutnejte si k nim celou podzimní datovou snídani.

Covid nás nasměroval ke vzdělávání

K velkému rozmachu firemního vzdělávání přispěla pandemie koronaviru, během níž se podniky i lidé snažili adaptovat na novou situaci. Mnohem více než dříve hledali možnosti práce a komunikace na dálku nebo třeba jiné systémy řízení. Právě v tu dobu bylo vzdělávání – zejména v online formě – na svém dosavadním vrcholu, k dispozici ho mělo 56 % lidí. Pokles od té doby je ale jen minimální, celých 48 % zaměstnanců hlásí i dnes možnost se při práci něco učit a většina jí i využívá.

Lidé se chtějí vzdělávat, hlavní motivací je pracovní růst

Pozitivním trendem je, že mezi lidmi je velká ochota a zájem učit se sami od sebe (44 %). Polovina dotazovaných přikládá osobnímu rozvoji velkou důležitost, v naprosté většině je důvodem práce, současná či budoucí. Lidé vnímají, že vzdělávání jim umožní dělat ji dobře či ještě lépe než teď, a také ho chápou coby možnost postupu. Chtějí mít vizi, v něčem se vyprofilovat a být v tom opravdu dobří.

Tento zájem lidí o vzdělávání a jejich motivace je důležitou zprávou pro firmy. Je totiž zásadní, aby si uvědomily, že nestačí dát zaměstnancům kurz zdarma. Je potřeba, aby vzdělávání bylo lidem k něčemu dobré, aby se „neučili do zdi“, ale své nové znalosti a dovednosti mohli využít k dalšímu růstu a v ideálním případě i kariérnímu posunu, ať už na náročnější pozici, nebo co do náplně práce na pozici stávající. Z takto nastaveného vzdělávání pak těží jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Jak nastavit strategii vzdělávání

Stáhnout (pdf, 389.6 KB)

Víc než benefit: vzdělávání se stalo součástí firem

Většina firem již vnímá vzdělávání coby pevnou součást svého fungování. Za pouhý benefit považuje vzdělávání už jen 40 % firem, což je o 4 procentní body méně než v roce 2019. Stále více zaměstnavatelům tak očividně dochází, že rozvoj zaměstnanců má význam pro celou firmu, a deklarují, že investice do vzdělávání udrží nebo navýší.

Zvýšená frekvence vzdělávání zaměstnanců

Průzkum Sedua v roce 2022 o potřebách vzdělávání mj. ukázal, že plných 94 % firem má nějaké nepovinné vzdělávání nad rámec povinných (BOZP apod.) a celofiremních školení (např. etické kodexy, diverzita atd.). Jde o kurzy a školení na pracovišti i mimo něj, online videokurzy nebo e-learning, konference i jiné formy.

Učíme se jinak a nové věci. Velké téma je psychohygiena

Zaměstnanci se školí nejen více, ale také v nových oblastech a pomocí nových nástrojů. Obsah v celém objemu vzdělávacích aktivit tvoří ze 42 % tzv. hard skills, 28 % připadá na soft skills a 17 % jazyky. Zatím sice menší, ale výrazně rostoucí skupinu představuje vzdělávání zaměřené na wellbeing a psychohygienu, což opět souvisí s důsledky pandemie. Zatím tento nový trend může vypadat jako třešnička na dortu, ale jde o zcela novou oblast, která rychle roste a mohla by se v následujících letech stát velmi významným pilířem ve firemním vzdělávání.

Online forma rychle dohnala prezenční kurzy

Extrémně výrazný posun oproti výzkumu v roce 2019 sledujeme ve formách vzdělávání. Offline a online vzdělávací aktivity se již dnes dostaly na stejnou úroveň. Covid akceleroval dostupnost online kurzů a podíl online vzdělávání narostl během tří let o 29 procentních bodů. Během pandemie si totiž řada firem osahala možnosti online vzdělávání. A i když se zaměstnavatelé posléze částečně vrátili k formátu s osobní účastí studujících, již vědí, že online školení je mnohdy efektivnější, rychlejší, pro zaměstnance dostupnější, někdy příjemnější a často také levnější. Offline vzdělávací aktivity však nemizí, mají svá výrazná pozitiva. Do budoucna budou obě formy fungovat společně a doplňovat se.

Hledáte vhodné online vzdělávání? Podívejte se na Seduo.cz. Už teď je tu více než 370 videokurzů z mnoha oblastí a stále přibývají další.

 
Sdílejte