Digitální nomád: seznamte se s programem, který usnadní příchod zahraničních IT specialistů

V Česku se rozběhl nový vládní program, který má ulehčit a urychlit usazování zahraničních IT specialistů v České republice. Jestli hledáte ajťáky na volné noze, mohl by projekt Digitální nomád rozšířit i vaše možnosti. V dlouhodobější perspektivě může pomoci i zaměstnavatelům, kteří by specialisty z ciziny chtěli získat pro svoji firmu.

Program Digitální nomád láká do ČR IT specialisty

Od letošního července běží v ČR program Digitální nomád, který by mohl přinést úlevu nemalému počtu zahraničních kvalifikovaných pracovníků z oblasti IT. Program chce usnadnit práci z Česka cizincům, kteří by jinak museli složitě řešit vízum, a umožňuje jim snazší relokaci i s celou rodinou. Naše země tak následuje státy, které začaly zavádět podobný druh pobytových povolení již v průběhu pandemie. Průkopníkem v udělování tzv. „digital nomad visa“ bylo Estonsko, dále se připojilo například Španělsko, Portugalsko a také Chorvatsko.

Co byste o Digitálním nomádovi měli vědět?

Kdo je digitální nomád a proč je to (hlavně) ajťák

Přesná definice tohoto pojmu neexistuje, vládní program za digitálního nomáda považuje člověka, který typicky vykonává práci na dálku za použití moderních digitálních telekomunikačních prostředků a při své práci se běžně přemisťuje. Díky tomu je nezávislý na místě výkonu práce. Především jde o lidi působící v oblasti IT.

Je běžné, že programátoři a další „ajťáci“ své služby z oblasti informačních technologií poskytují přeshraničně. V posledních letech takových lidí přibývá a vláda na trend reagovala právě přijetím programu Digitální nomád. Zatím se zaměřuje pouze na IT pozice, přestože na dálku pracují i jiné profese, například i marketingoví specialisté, copywriteři a další. U řady z nich můžete využít některý z flexibilních pracovních úvazků, projděte si jejich podrobný přehled.

Účastníkům se zrychlí vízový proces

Získání dlouhodobého víza k pobytu v České republice by díky programu mělo být výrazně jednodušší. Program Digitální nomád garantuje zejména možnost podat žádost o dlouhodobé vízum (na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí) a vyřízení žádosti o vízum do 45 dnů.

Celkovou realizaci programu Digitální nomád má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu – mimo jiné vyřizuje žádosti o zařazení do programu. Velkým usnadněním celého procesu je možnost kompletního podání žádosti elektronicky na e-mailovou adresu digitalnomad@mpo.cz.

Program může do Česka přilákat kvalifikované pracovníky ze zahraničí a pomoci v situaci, kdy na českém IT trhu chybí specialisté. Jde také o „mladou krev“ v době, kdy populace obecně stárne a na trhu práce převažují starší ročníky, které brzy odejdou do důchodu. Podle mezinárodních údajů je průměrný věk digitálních nomádů 32 let.

Pro zaměstnance zahraničních společností i freelancery

Účastníky programu Digitální nomád se mohou stát zaměstnanci ze zahraničních firem nebo freelanceři (tedy OSVČ), společně s nimi také jejich nejbližší rodinní příslušníci. Uspět v programu může:

  • zaměstnanec zahraniční společnosti – cizinec, který bude pro svého zahraničního zaměstnavatele nadále vzdáleně dlouhodobě pracovat na území České republiky za použití telekomunikačních prostředků (v ČR nový pracovní poměr neuzavírá),
  • freelancer (OSVČ) – cizinec, který je nebo bude držitelem českého živnostenského oprávnění.

Podle největšího pracovního portálu Jobs.cz již ajťáci ve výši odměn přeskočili finančníky. Při hledání vhodných kandidátů pomocí inzerátu nezapomeňte uvést mzdu, zdvojnásobíte tak šanci na úspěch.

Nejčastějším nomádem je Američan. Kdo další má šanci?

Program není určený pro všechny, kteří se cítí být digitálním nomádem. Jestliže hledáte IT specialistu ze zahraničí, který může být do programu zařazen, musí se jednat o občana některé z určených zemí: Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Tchaj-wanu nebo Spojených států amerických. Občané USA jsou ostatně podle webu ThinkRemote.com mezi digitálními nomády absolutně nejčastější skupinou (31 %).

Podmínka občanství se týká jak žadatelů z řad zaměstnanců, tak OSVČ. Je však třeba splňovat i další podmínky programu:

  • odpovídající vzdělání v oboru, případně prokázání praxe v oboru IT,
  • dostatečné příjmy ve výši alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy (aktuálně je průměrná hrubá roční 484 236 Kč, tj. 40 353 Kč na měsíc), měsíčně by tedy cizinec měl mít alespoň 60 530 Kč hrubého,
  • pro zaměstnance – firma musí mít celosvětově alespoň 50 zaměstnanců a zároveň umožňuje pracovat vzdáleně prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
  • pro freelancery (OSVČ) – uchazeč musí v ČR ohlásit volnou živnost v oboru podnikání souvisejícím s IT.

Digitální nomád jako váš zaměstnanec? Možná do budoucna

Pokud sháníte ajťáka, kterého byste rádi zaměstnali, tento program vám bohužel nepomůže. Může ale nalákat do České republiky cizince, kteří se třeba po určité době rozhodnou u nás zakotvit trvaleji a budou hledat práci u české společnosti. A to může být vaše příležitost.

Přínosy digitálních nomádů:

  • mají know-how a zkušeností ze zahraničí,
  • jsou zvyklí pracovat samostatně, mají vysokou pracovní morálku,
  • přinášejí obchodní a podnikatelské příležitosti,
  • podpoří cestovní ruch.

Po podání žádosti uchazeče ministerstvo posoudí, zda digitální nomád podmínkám vyhovuje, či nikoliv. Jestliže právě jednáte s vhodným kandidátem ze zahraničí, se kterým byste v budoucnu rádi spolupracovali, a zajímají vás detaily programu, projděte si veškeré informace také na webu ministerstva.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a data v něm jsou aktuální k začátku září 2023. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

 
Sdílejte