Délka dovolených ve světě: jak si v Česku stojíme v porovnání s jinými zeměmi?

Už ji považujeme za samozřejmou součást pracovního léta a užíváme si ji každý rok. Existují však státy, kde na placenou dovolenou lidé vůbec nárok nemají, ale i takové, kde jí mají téměř dvojnásobek. V obou případech jde i o země, u kterých bychom to vůbec nečekali.

Délka dovolených ve světě 2023

V Česku si na délku placené dovolené stěžovat nemůžeme. V souladu s legislativními požadavky Evropské unie činí nejméně 20 dnů. Vznik nároku však ovlivňuje několik faktorů, třeba počet odpracovaných dnů u jednoho zaměstnavatele anebo výše úvazku. Pravidla dovolených jsme pro vás sepsali v kostce v praktickém pdf ke stažení.

Každopádně základní počet dnů řadí naši republiku mezi lepší průměr v celosvětovém měřítku, navíc řada firem u nás již dává 5. týden dovolené navíc. Kde jsou na tom lépe a kde naopak znatelně hůře?

Nejštědřejší státy v Evropě

Čtyři týdny dovolené jsou ve velké části světa běžné. Ale existují země, které jdou nad tento rámec – v Evropě jich je hned 9 a konkrétně jde o následující:

Francie: 30 dní

Zaměstnanci získají za každý odpracovaný měsíc v dané společnosti 2,5 dne placené dovolené. Pracovníci jsou povinni vzít si nejméně dva týdny jako svou „hlavní dovolenou“.

Andorra: 30 dní

Malé knížectví mezi Francií a Španělskem je také štědré, co se týká dovolené. Pracovníci mají nárok na 30 dní placené dovolené ročně po skončení jednoho roku zaměstnání a nejméně dva týdny z tohoto množství musí být čerpány po sobě.

Spojené království: 28 dní

Téměř všichni pracovníci ve Spojeném království (včetně Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska) mají ze zákona nárok na 5,6 týdnů placené dovolené ročně, což znamená 28 dní. Zaměstnavatelé se však mohou rozhodnout, že do těchto dnů započítají státní svátky.

Moldavsko: 28 dní

Moldavští zaměstnanci mají zaručeno 28 dní placené dovolené ročně, a to bez státních svátků. Zatímco dobu dovolené si mohou rozdělit a využít po celý rok, tamní zákoník práce ukládá povinnost čerpat alespoň jednu dvoutýdenní dovolenou.

Lucembursko: 26 dní

V Lucembursku si mohou pracovníci vybrat 26 dní placené dovolené, tedy o něco více než 5 týdnů. Na rozdíl od řady jiných zemí si ji mohou vybrat celou najednou. Má to jedinou podmínku, a sice tu, aby zaměstnanci pracovali pro jednu a tutéž společnost nejméně 3 měsíce.

San Marino: 26 dní

I když patří mezi nejmenší země na světě, v délce dovolené zaujímá jednu z nejvyšších příček. Zaměstnanci mají zaručeno 26 pracovních dnů placené dovolené ročně. A kromě toho San Marino slaví během roku 20 státních svátků, což pro pracovníky znamená celkem 46 dní placeného volna v jediném roce. To je druhý nejvyšší počet na světě.

Švédsko: 25 dní

Po celém odpracovaném roce mají švédští zaměstnanci nárok na 25 dní placené dovolené. Během letních měsíců si mohou vybrat až 4 po sobě jdoucí týdny volna. A mají ještě jednu výhodu: ve dnech dovolené dokonce berou o něco více peněz než v běžných pracovních dnech: jde o určitý „dovolenkový bonus“, vypočítaný z jejich platu.

Dánsko: 25 dní

Od roku 2020 nový zákon zaručuje zaměstnancům 2,08 dne dovolené za každý měsíc, což je v celkovém součtu 25 dnů placené dovolené. Během léta mají nárok na 3 týdny nepřetržité dovolené, a sice v termínu od 1. května do 30. září.

Rakousko: 25 dní

Ročně mají zaměstnanci nárok na placenou dovolenou v délce minimálně 25 dnů. Ale to není všechno, po 25 letech u jednoho zaměstnavatele se délka zvyšuje na 30 dnů.

Měsíc dovolené stojí za to!

Úžasných 30 dnů placené dovolené ročně poskytuje 22 zemí na světě, přičemž 10 z nich se nachází v Africe. Vedle Francie a Andorry si zaměstnanci mohou vybrat takto dlouhou placenou dovolenou také v dalších státech:

Pokud bychom k placenému volnu, které zaměstnanci mohou během roku čerpat, připočetli také státní svátky, pak se vítězem stává Írán s 53 dny. Za ním je San Marino se 46 dny, následuje Jemen a jeho 45 dní.

Chcete mít spokojené zaměstnance? Zeptejte se jich pomocí Arnolda, nástroje na zaměstnanecké průzkumy, třeba na to, kolik dovolené by pro ně bylo tak akorát. Nebo jim rovnou dopřejte týden volna navíc.

Když vše záleží na zaměstnavateli

A kde se mají pracovníci nejhůře, pokud se týká dovolené? Nauru, Mikronésie, Kiribati a také USA mají 0 dnů zákonem dané placené dovolené. Neznamená to však, že by všichni zaměstnanci v těchto zemích byli zcela bez dovolené. Záleží na zaměstnavateli, kolik dnů svým pracovníkům poskytne. Zatímco některé společnosti jsou v tomto ohledu štědré, aby přilákaly kvalifikované zaměstnance, jiné nenabízejí dovolenou žádnou.

Pro zajímavost můžeme dodat, že podle statistik v ekonomicky vyspělých USA dostanou pracovníci v průměru 11 dní placené dovolené ročně, na 20 dnů se dostanou cca po 15 letech.

 
Sdílejte