Datová snídaně speciál: Firmy mohou výrazně ušetřit, když budou mít zdravé zaměstnance

Sdílejte

V nové Datové snídani LMC vyzpovídal analytik Tomáš Ervín Dombrovský lékaře Tomáše Šebka ohledně zdraví Čechů. Nejen absence lidí v práci, ale i jejich nesoustředěnost kvůli zdravotním problémům mají pro firmy velké ekonomické důsledky. České podniky se tak stávají průkopníky ve společnosti a častěji řeší také prevenci.

Až 50 % času jsou duchem nepřítomní pracovníci, kteří se potýkají s nemocemi vlastními nebo svých blízkých. Nemocní lidé také častěji chybují v provozu, nechovají se vždy příjemně k zákazníkům a kolegové za ně musí odvádět práci navíc. Firmy mohou ušetřit statisíce korun, pokud dbají na to, aby měly zdravé a spokojené zaměstnance.

„Zaměstnavatelé jsou klíčoví, protože jsou pragmatičtí. Stávají se přirozenými ambasadory myšlenky, že být zdravý a bohatý je lepší než být nemocný a chudý.“

Tomáš Šebek

lékař, spoluzakladatel uLékaře.cz, zakladatel platformy Ministr Zdraví

Život ve zdraví

Nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy je důležité zaměřit se zejména na kvalitu života. Odchod do důchodu je nyní nastaven v základu na 65 letech, časem to bude zřejmě ještě o něco později. Podle aktuálního návrhu vlády má být věk odchodu do důchodu navázán na dobu dožití a bude stanoven vždy pro danou generaci padesátníků. O to víc bude pro zaměstnavatele i zaměstnance důležitá délka života ve zdraví zejména v 50 letech a dále.

V tomto směru máme v ČR co dohánět. Věk, do kterého fungujeme bez významných zdravotních omezení, se u nás pohybuje kolem 62 let, zatímco v nejúspěšnějších evropských zemích přesahuje sedmdesátku.

Co pomůže zlepšit zdraví zaměstnanců? Prevence i digitalizace

Délku života ve zdraví významně ovlivňuje prevence. Před pandemií covidu jsme patřili mezi premianty v prevenci řady onemocnění, například kardiovaskulárních chorob. Lidé ale během lockdownů přestali chodit k lékaři a situace se tak zhoršila i u těch nemocí, které lze při včasném záchytu úspěšně léčit.

Klíčovým faktorem vedle prevence je i digitalizace. Lékařská péče se nedá nahradit, řadu věcí lze ale provést plně digitálně a samotnou péči tak potenciálně významně zefektivnit. Vedle toho digitální monitoring už dnes umožňuje mít pod kontrolou chronická onemocnění a ulevit tak silně zatíženému systému tam, kde je to možné. Online forma může také pomoci právě v oblasti prevence a její dostupnosti.

TOP 3 behaviorální rizikové faktory, kterým lze předcházet prevencí:

rizikové stravovací návyky – 23 % všech úmrtí (EU 17 %)

spotřeba tabáku – 20 % (EU 17 %)

alkohol – 6 % (EU 6 %)

Zdroj: uLékaře.cz, State of Health (2021)

Populace v ČR stárne, stárnou tedy i zaměstnanci a otázka udržení dobrého zdraví tak bude čím dál palčivější. Senioři se zdravotními potížemi také odcházejí dříve z pracovního trhu než jejich zdravější vrstevníci a firmy přicházejí o zkušené pracovníky.

Zdraví jako zaměstnanecký benefit a úspora pro firmy

Toto všechno již během covidu jako první pochopili mnozí zaměstnavatelé. Začali své lidi motivovat k prevenci a péči o zdraví a poskytovat jim k tomu vhodné služby, například formou zaměstnaneckých benefitů. Ty se dnes poměrně rychle stávají standardní součástí nabídky firem.

Víte, že online se dá nejen podporovat prevence zdraví, ale také ověřovat spokojenost zaměstnanců nebo zjišťovat jejich představy o firemních benefitech? Stačí říct Arnoldovi. Chytrý chatbot má v malíčku konverzaci na libovolné téma a výsledky vám navíc přehledně zpracuje podle vašich potřeb.

Mít zdravé a spokojené zaměstnance je z pohledu zaměstnavatelů velmi pragmatické. U velké společnosti s tisícovkou zaměstnanců může řešení absencí a tzv. prezentismu, kdy člověk z důvodu potíží nepracuje naplno, představovat řádově statisíce až miliony korun ročně. I jen malá část z takových prostředků vynaložených na prevenci zdraví se zaměstnavateli rychle vrátí formou vyšší efektivity.

Stáhněte si prezentaci s dalšími informacemi a daty a zjistěte ve videu, v čem zaostáváme za zbytkem Evropy, jaký je dopad zdraví pracovníků na jejich práci i spokojenost v důchodu a jaké možnosti nabízí řešení zdravotních problémů na dálku. Datovku o zdraví si můžete poslechnout i v podcastu.

Datová snídaně speciál: O zdraví zaměstnanců

Stáhnout (pdf, 8.4 MB)

 
Sdílejte