Datová snídaně: Rychlejší růst mezd zdaleka nestačí tempu inflace, lidé se přesto bojí měnit práci

Sdílejte

V letní Datové snídani LMC se věnujeme řadě témat – od dopadů války na Ukrajině na český pracovní trh po spokojenost a motivaci zaměstnanců v době po covidu.

I v červnu 2022 stále platí, že Česká republika má jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti na světě. V době nejistoty zároveň zaměstnanci vykazují malou ochotu práci měnit. Od firem si to vyžaduje vyšší úsilí a kreativitu, pokud chtějí naplnit své personální potřeby. Hlavní bariérou, která lidem brání hledat novou práci, je obava, že v čase nejistoty „sáhnou vedle“ a změna bude k horšímu. Zároveň ale platí, že ti, kdo práci změnili, ve výrazné většině tvrdí, že odešli za lepším.

Covidová vděčnost za práci ustupuje

Průzkum spokojenosti a motivace v práci JobsIndex ve svém jarním kole ukázal nárůst počtu nespokojených prakticky ve všech skupinách zaměstnanců. Lidé zažívají návrat některých negativních jevů z doby před covidem, které pandemie dočasně utlumila. Týká se to například nedostatku uznání za odvedenou práci, pocitu ponižujícího přístupu, nebo dokonce šikany ze strany nadřízených či kolegů. V některých firmách došlo také k negativně vnímanému omezení nebo zrušení možnosti práce z domova.

Kolegů z Ukrajiny se nebojíme

Firmy ani zaměstnanci se podle průzkumu zatím výrazněji neobávají negativních dopadů spojených s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině, a navíc do značné míry počítají s jejich zapojením na pracovním trhu. Víc než polovina zaměstnanců už má s kolegy z Ukrajiny dřívější zkušenosti, vesměs pozitivní. Jisté obavy se týkají například jejich schopnosti naučit se dostatečně česky nebo sladění pracovních postupů. Coby větší možné riziko lidé začínají vnímat především možné snížení tlaku na další růst mezd kvůli nižším nárokům nově příchozích. Při současném tempu inflace se z toho brzy může stát palčivé téma.

Firmy jsou připraveny nabírat

Plných 43 % v ČR působících zaměstnavatelů je ochotno ukrajinské uprchlíky nabírat. Jde zvlášť o strojírenské a průmyslové podniky, ale třeba i o zaměstnavatele v oblasti pohostinství nebo stavebnictví. Více než 8 z 10 firem pak stále hledá nové zaměstnance, ani zhoršená situace v Evropě prozatím náborové plány neutlumila. A většina očekává, že tato situace potrvá i dál. Firmy jsou zároveň otevřené dalšímu zvyšování mezd, a to dokonce rychlejším tempem než vloni. Ovšem ani to nejspíše nebude zcela stačit k tomu, aby to většině zaměstnanců pokrylo aktuální vysokou míru inflace, část lidí se tedy nejspíše dostane pod větší finanční tlak. Pozitivní zprávou každopádně je, že firmy po covidové zkušenosti neplánují výrazněji šetřit na zaměstnancích a jejich rozvoji, například skrze vzdělávání. Investice do zaměstnanců je až to poslední, na čem v případě naléhavé potřeby hodlají začít šetřit.

Časový rozvrh videa:

  • 00:00 Zaměstnanost, vývoj mezd a další základní statistická data
  • 04:28 Data z pracovních portálů
  • 13:02 JobsIndex: spokojenost a motivace lidí v práci
  • 21:22 Možnosti práce z domova
  • 26:12 Fluktuace zaměstnanců + motivace a přístup k dalším změnám práce
  • 38:20 Konkrétní přístupy ke změnám práce + co je nejvíce brzdí
  • 47:50 Situace na Ukrajině a její dopady na pracovním trhu
  • 54:08 Současný stav a plány z pohledu zaměstnavatelů

Podrobná data najdete v prezentaci.

Datová snídaně Q2, 2022 - Vývoj na pracovním trhu

Stáhnout (pdf, 11.2 MB)
 
Sdílejte