Datová snídaně: Firmy a lidé z Ukrajiny si mohou navzájem výrazně pomoci. Pokud překonáme bariéry

Sdílejte

Nová Datová snídaně LMC s Tomášem Ervínem Dombrovským je výjimečná. Věnuje se aktuální situaci po vypuknutí války na Ukrajině a tomu, co nová situace znamená pro český pracovní trh. Nabízí čísla z operativního průzkumu mezi firmami a konkrétní řešení pro zaměstnavatele.

Do České republiky přišlo z Ukrajiny do bezpečí již téměř 300 000 lidí. Většinou jde o matky s dětmi. Stát urychleně přijal zákony, skrze něž je podpoří v prvních týdnech a měsících života v naší společnosti – včetně možnosti snáze u nás získat dočasnou nebo dlouhodobou práci.

České firmy prokázaly výraznou ochotu pomáhat Ukrajině i lidem, kteří z ní prchají před válkou. Do pomoci se dosud zapojilo 82 % zaměstnavatelů. Zároveň většina z nich již od prvních dnů různými formami podporuje také své stávající ukrajinské zaměstnance – a na základě zkušeností s nimi hodlá přijímat i nově příchozí. Více než polovina českých společností (53,4 %) plánuje zaměstnávat uprchlíky z Ukrajiny.

Bariéry, které částečně brání tomu, aby lidé z Ukrajiny našli v Česku vhodné zaměstnání, jsou zejména čtyři:

  • neznalost češtiny,
  • komplikované uznávání kvalifikace, dosaženého vzdělání a praxe,
  • nedostatek částečných úvazků v ČR,
  • nelegální zprostředkovatelé práce a hrozba, že zatáhnou uprchlíky do šedé zóny, která hrozí vznikem ghett a sociálních problémů.

O tom, jak bariéry odstraňovat tak, aby příliv lidí dlouhodobě české společnosti, ekonomice i jednotlivým firmám a organizacím prospěl, mluví datový analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský ve videu. Vybraná data k aktuální situaci najdete také v prezentaci ke stažení.

Datová snídaně Q1, 2022 - Firmy a lidé z Ukrajiny si můžou pomoci

Stáhnout (pdf, 1.6 MB)
 
Sdílejte