Světová zpráva o štěstí: jak na tom jsme?

Každý rok v březnu vychází report o celosvětovém štěstí. Jsou Češi letos šťastnější než loni? A jak souvisí práce se spokojeným životem?

Každý rok v březnu vychází report o celosvětovém štěstí. Jsou Češi letos šťastnější než loni? A jak souvisí práce se spokojeným životem?

Měříme štěstí

Úspěšnost společnosti a států se už dávno neměří jen v HDP. První World Happiness Report vznikl před šesti lety. Od té doby vychází každý rok a vyvolává velkou pozornost. Kromě ekonomické úrovně (tedy HDP) bere v úvahu očekávanou délku života, příjmy, ale i přímé odpovědi lidí na otázky ohledně pocitu svobody, rodinných poměrů, podmínek v práci apod.

Šťastný sever

Žebříček nejšťastnějších zemí pro rok 2018 počítá s údaji nasbíranými v letech 2015 – 2017 ve 156 zemích. Žebříčku opět vévodí severské země, Česká republika je na 21. místě (mimochodem, poslední roky v tomto žebříčku stabilně stoupáme, loni byla ČR na 23. místě).

Letos se report v detailních studiích zaměřuje na souvislosti mezi migrací a spokojeností lidí v jednotlivých regionech světa. Pro nás je ale mnohem zajímavější loňský report, který zkoumal souvislost práce a životního štěstí.

Šťastná práce

Obecně platí, že zaměstnaní lidé hodnotí svůj život jako spokojenější. Asi žádné překvapení – nezaměstnanost nebývá požehnáním. Výzkumníci ovšem upozorňují i na opačný efekt, tedy že lidé se spokojenějším životem (tedy vyšším příjmem, pevnějšími sociálními vazbami a lepším zdravím) bývají méně často nezaměstnaní a také častěji dosáhnou na lepší pracovní podmínky. Což je dělá šťastnějšími.

Je zajímavé, že nezaměstnanost hůře snášejí muži. Graf níže ukazuje celkovou spokojenost s životem mužů (levá část grafu) a žen (pravá část grafu). Červený sloupec tvoří nezaměstnaní, modrý zaměstnaní.

Graf: World Happiness Report 2017: http://worldhappiness.report/ed/2017/

Šťastný management a nešťastní dělníci

Z celosvětového shrnutí výsledků vyplývá, že „bílé límečky“ vnímají svůj život jako mnohem šťastnější oproti „modrým límečkům“, tedy dělníkům.

Nespokojenost s životem u lidí, kteří se „živí rukama“ vládne napříč obory: lidé ve stavebnictví, hornictví, výrobě, dopravě a lesnictví hodnotí svou spokojenost průměrně číslem 4,5 (z 10). Pokud naopak někdo ve světě označí sám sebe jako manažera, specialistu nebo profesionála, bude jeho spokojenost pravděpodobně někde kolem 6 bodů z 10).

U bílých límečků stoupá spokojenost s prací také s tím, čím seniornější pozici zastávají. Vyšší management je obecně spokojenější než lidé na nižších pozicích.

Speciality našeho regionu

V regionu střední a východní Evropy se tomuto pravidlu vymykají například obchodníci –  přestože spadají do bílých límečků, v práci se cítí ve srovnání s ostatními kancelářskými profesemi přibližně o 10 % méně spokojeně.

Nejnižší spokojenost s prací u nás zažívají pracovníci v zemědělství a lesnictví (68% spokojenost). V západní Evropě patří naopak tito lidé mezi velmi spokojené (89% spokojenost) a vyrovnají se tak lidem pracujícím v kanceláři.

Co s tím zmůžeme?

To všechno jsou ale dost subjektivní věci, které běžný personalista jen těžko ovlivní. Pojďme se tedy podívat blíže na to, jak podle reportu lidé definují své důvody ke spokojenosti či nespokojenosti v práci.

Cesta k nespokojenosti:

  • Práce mi nedovoluje trávit dostatek času s rodinou.
  • Nosím si práci domů a dělám si starosti, i když v práci zrovna nejsem.
  • Práce mě fyzicky unaví natolik, že si nemohu užívat volného času.
  • Moje práce obnáší zdravotní a bezpečností rizika.

Spokojení lidé uvádí:

  • Součástí mé práce je různorodost a nutnost učit se nové věci.
  • Mám kontrolu nad tím, jak si zorganizuji den.
  • Mohu ovlivnit to, jakou rychlostí musím pracovat.
  • Můj šéf je kompetentní a zkušený.
  • Cítím podporu kolegů.
  • Mám šanci na povýšení nebo postup do jiného oddělení.

Jak spokojeni jsou lidé v naší firmě?

Pokud vás zajímá, jak spokojení jsou lidé ve vaší firmě, můžete se jich přímo zeptat. Naše služba Atmoskop vám pomůže se sběrem názorů současných zaměstnanců a jejich odpovědi pak přidá na váš profil. Kromě toho, že zjistíte,  jak se jim ve firmě líbí, pomůžou ostatním lidem vybrat si zaměstnavatele, jehož firemní kultura jim bude sedět nejlíp, a kde budou spokojení  Přečtěte si víc o tom, jak to celé funguje. 

 
Sdílejte
Je váš nábor efektivní?
0