Data: přibývá nespokojených lidí se zaječími úmysly

Přibývá lidí, kteří se necítí spokojeně tam, kde pracují. Zjistil to výzkum JobsIndex provedený mezi tisícovkou Čechů loni na podzim. Proč by zaměstnavatelé měli zbystřit? Protože u řady lidí nejde jen o „nadávání na práci“, ale aktivní poohlížení se po změně.

Klesá spokojenost

Ucházeli byste se znovu o svou současnou práci? Doporučili byste nynějšího zaměstnavatele známým? Je firma, kde děláte, úspěšná? A co atmosféra uvnitř: cítíte se v práci dobře?

Na základě těchto kritérií se počítá Index spokojenosti a loajality zaměstnanců. Nepříliš povzbudivou zprávou je, že hodnota tohoto indexu se na podzim 2017 přiblížila k měření z roku 2010. Znamená to, že přibývá lidí, jejichž spokojenost se současnou prací slábne. Proč? Hlavně kvůli lepším možnostem uplatnit se jinde a kvůli rostoucím nástupním mzdám.

Rána pro značku zaměstnavatele

Spokojeně a motivovaně se podle výzkumu cítí 31 % zaměstnanců. To je o 4 % méně než na podzim 2016. Nespokojenosti nejvíce nahrává vnímané nespravedlivé nebo nedostatečné finanční ohodnocení. Mzdy sice teď rychle rostou, ale stávajícím (loajálním) zaměstnancům podstatně pomaleji než těm, kteří se rozhodli práci změnit.

Kromě toho lidi trápí i zhoršující se komunikace a celková atmosféra ve firmě. Firemní atmosféru hodnotí příznivě 53 % lidí (na podzim 2016 to bylo 57 %).

Nespokojenost se v „druhém plánu“ negativně promítá do pověsti zaměstnavatele. Podle JobsIndexu by svou současnou práci doporučilo 47 % lidí, což je o 6 % méně než na podzim 2016. Méně lidí než v předchozím měření také cítí hrdost na firmu, ve které pracují.

Zaměstnanci si navíc uvědomují, že jim současná situace na trhu práce spíše nahrává. Například 22 % lidí si myslí, že na ně čeká dostatek nových pracovních příležitostí. Na podzim 2016 tento optimistický názor zastávalo jen 15 % lidí.

13 % lidí aktivně hledá novou práci. Nejčastější důvody, které je přimějí k odchodu:

  • 81 % – vyšší mzda
  • 33 % – větší flexibilita
  • 30 % – lepší dostupnost pracoviště

Co se týká motivátoru vyšší mzdy: pro převážnou většinu zaměstnanců to znamená polepšit si alespoň o 20 %. Změnit práci kvůli lepším platovým podmínkám láká zejména ty, kteří nyní pobírají výrazně podprůměrné mzdy.

„Zahlcují mě“

A co dále zjistil JobsIndex? Například, že 8 z 10 zaměstnanců v posledních 12 měsích zažilo alespoň jeden ze čtrnácti negativních prožitků. Dobrou zprávou je, že se vesměs jedná o věci, které mohou zaměstnavatelé (respektive manažeři) řešit.

Nejčastějším negativním prožitkem je nedostatek ocenění při zvýšeném pracovním nasazení. Lidé postrádali nejen finanční odměnu, ale často i „obyčejnou“ pochvalu. Dalším častým negativním zážitkem byla přemíra práce. Lidé uváděli, že jsou přetíženi množstvím úkolů a současně mají pocit, že se ostatní kolegové až tolik nesnaží. Pro úplnost je dobré dodat, že tento faktor nemá na vznik nespokojenosti až takový vliv. Mnohem více lidi štve třeba nedůvěra, potřeba kontroly ze strany managementu nebo špatné mezilidské vztahy.

Co lidé vnímají pozitivně

Ať ale nebrnkáme jen na negativní strunu. JobsIndex přinesl i pozitivní zjištění:

  • Více lidí má pocit, že mohou bez obav říci svůj názor na práci a firmu, kde pracují.
  • Stoupá spokojenost lidí s tím, jak si mohou organizovat vlastní práci. Tedy že si mohou sami naplánovat čas při plnění úkolů nebo si zvolit vlastní cestu, jak k výsledkům dojdou.
  • Více lidí má pocit, že jim zaměstnavatel nabízí lepší možnosti osobního rozvoje a růstu a také, že více respektuje jejich soukromý život.

Spokojeněji se v práci cítí mladší lidé do 34 let s vyššími příjmy (nad 30 000 Kč), kteří u současného zaměstnavatele pracují méně než 1 rok. Vyhovuje jim nejen práce, jakou dělají, ale cítí spokojenost i se svými kolegy a šéfem.

 
Sdílejte
Spolupracujete s manažery při náboru?
0