Dáme lidem kurzy zdarma a oni se to sami doučí. Proč to takhle bohužel nefunguje?

Většina českých firem lidem poskytuje nějakou formu vzdělávání. Bohužel už ale nemyslí tolik na to, aby zaměstnance ke vzdělávání motivovaly. Lidem totiž samotná nabídka bezplatného studia nestačí – naopak stojí o to, aby je posunulo kariérně dál. Pokud tedy chcete mít s firemním vzděláváním úspěch, musíte to vzít na vědomí.

Motivace zaměstnanců pomocí kurzů zdarma nestačí

Jak ukázaly dva velké průzkumy LMC (průzkum vzdělávací platformy Seduo mezi firmami a průzkum JobsIndex mezi zaměstnanci), lidé se chtějí vzdělávat především kvůli vidině, že se pracovně posunou dál. Případně že jim alespoň takříkajíc „neujede vlak“ a udrží si relevanci pro slušné pracovní uplatnění v dalších letech. Nechtějí se něco učit jen proto, že za to nemusí platit, jak si řada firem myslí. Svou pozornost, čas a energii však rádi investují do vzdělávání, které pro ně bude mít reálný přínos.

Samotná možnost se vzdělávat nestačí

Firemní průzkum zjišťoval mezi manažery a personalisty mimo jiné to, jakým způsobem motivují své zaměstnance ke vzdělávání. A celých 70 % firem považuje za primární motivaci bezplatnost. Panuje tedy přesvědčení, že pokud mají zaměstnanci vzdělávání zadarmo, měli by za něj být rádi... Když však tuto představu porovnáme se zjištěními z průzkumu mezi zaměstnanci, školení zdarma coby motivace ke vzdělávání se tu vůbec neobjevuje.

Na druhém místě uvádí 50 % firem jako motivaci takové vzdělávání, které zaměstnanec povinně potřebuje. Tedy něco, co daný člověk musí znát, jde však spíše o negativně podmíněnou motivaci: „Když to neumíš nebo nesplníš, tak budeš mít problém.“

„Byť ve firmách v posledních letech postupně přibývají možnosti volitelného vzdělávání, i nyní ještě stále převažují především plošné kurzy a školení, které směřují k naplnění zákonných a procesních povinností, v podstatě k zajištění provozního bezpečí. A to se promítá i do přístupu manažerů ohledně motivace zaměstnanců. Jen 40 % společností vnímá vzdělávání jako klíčový prostředek k lepšímu naplňování potenciálu lidí a dalšího růstu firmy. Těch, kteří dokážou účinně propojit možnosti vzdělávání s profesním i kariérním růstem zaměstnanců ve prospěch posunu celé organizace a zlepšení její činnosti, však naštěstí přibývá. Dlouhodobě je to zcela zásadní záležitost.“

Tomáš Ervín Dombrovský

LMC

Dávejte pozor, ať se lidé neučí do zdi

Naprosto klíčové sdělení obou průzkumů je podle datového analytika LMC Tomáše Ervína Dombrovského právě v rozporu motivací z pohledu firem a zaměstnanců. Je zřejmé, že hlavním faktorem, který demotivuje lidi, je „učení se do zdi“. Zaměstnanci nemají zájem o vzdělávání, pokud současně nemají možnost uplatnit získané vědomosti v praxi a posunout se díky nim dále.

Častým problémem českých firem tak je, že zaměstnance nechají něčemu se učit, ale nedají jim šanci se například posunout na zajímavější pozici nebo k jinému typu činnosti. Jakmile přitom člověk nemá vizi, že studium prakticky využije, jeho motivace ke studiu výrazně klesá. V horším případě se pak může stát, že nabyté znalosti využije u jiného zaměstnavatele. Taková investice do vzdělávání je pak pro původní firmu úplně promrhaná.

Řešení? Nabízejte současně vzdělávání i jeho využití

Žádná možnost osobního rozvoje by neměla končit jen tím, že zaměstnanec splní určitý kurz nebo školení. Naopak je třeba ho provázat s možnostmi osobního, profesního a kariérního růstu. Oporou vám v tom bude vzdělávací plán.

Většina firem bohužel vzdělávání plánuje pouze ojediněle, zpravidla na týmové úrovni nebo vyloženě nahodile, kdy sami zaměstnanci přicházejí s nápady. Na tom samotném není nic špatného, ale lepší je propojit možnost návrhů zaměstnanců se systematickým plánováním na úrovni firmy nebo týmu. Pokud si nejste jistí, jak na to, stáhněte si naše PDF s návodem, jak nastavit vzdělávací strategii ve firmě.

TIP: Pro zjišťování potřeb zaměstnanců můžete využít firemní průzkumy. K tomu poslouží jak klasické jednorázové průzkumy, tak pravidelné dotazování pomocí pulsních průzkumů. Se všemi variantami pomůže chatbot Arnold, který k tomu dokonce má již několik připravených témat.

Jaké firemní vzdělávání lidem nabízet?

  • motivující, které reálně využijí ke své práci a posune je dál,
  • flexibilní, které umožní studovat „po své ose“ (dá možnost vybírat si z témat, časovou a místní flexibilitu, individuální tempo a nezávislost na ostatních účastnících),
  • perspektivní, které jim dá jistotu rozvoje a uplatnění do budoucna.

Nabídněte zaměstnancům vzdělávání, které opravdu chtějí a potřebují, doporučuje vzdělávací platforma Seduo. Tématu se dále podrobně věnuje ve svém Seduo Magazínu.

Studium podle osobních preferencí, flexibilní přístup a důraz na využití v praxi, to vše nabízí Seduo. Celkem 380 kurzů, 20 ucelených vzdělávacích programů a pravidelné webináře #naživo, stačí si vybrat.

 
Sdílejte