Co je v českém HR digitalizované a co ne?

Možná vám po covidu připadá v HR digitalizované už úplně všechno. Velký výzkum společnosti Trask mezi českými zaměstnavateli ale ukázal, že takový pohled se mýlí. Digitální revoluce v českém HR probíhá nerovnoměrně. Zatímco některé procesy jsou automatizované skoro v každé firmě, jiné většina trhu pořád ještě zajišťuje v podstatě ručně.

Digitalizace v HR

Zjištění, ve kterých oblastech HR došla digitalizace zatím nejdál, nepřekvapí. Jsou to ty, kde je dlouhodobě třeba dodržovat složité a proměnlivé požadavky státních úřadů. K jejich zvládnutí vzniká i řada specializovaných aplikací, které lidem v HR usnadňují práci.

Nejlépe je na tom administrativa

Ta je jednou z vůbec nejvíce digitalizovaných oblastí. Dvě třetiny velkých firem (66 %) chystají datové podklady o zaměstnancích pro státní správu automatizovaně. Ještě dál je digitalizace administrativy mzdové, ve které hrozí za porušení pravidel znatelné sankce. Mzdy zpracovává pomocí systému či aplikace 94 % firem, osm z deseti společností stejně zajišťuje zákonné povinnosti a reporting mzdové agendy.

Automatizují se výkonnostní cíle a provoz

Výrazně automatizované je v českém HR také řízení výkonu organizace. Hodnocení výkonnostních cílů má zdigitalizované 64 % firem. Výkon se ale měří téměř výhradně ve směru od manažerů k nižším pozicím. Dlouhodobě výrazně efektivnější je přitom 360° hodnocení, praktikuje ho však jen 33 % velkých českých firem.

Automatizace proniká i do plánování směnného provozu, zvlášť u největších zaměstnavatelů. Mezi firmami nad 1000 zaměstnanců používá plánovací systém na směny 80 % z nich. Volnou kapacitu zaměstnanců měří 65 % českých společností, jen 35 % ale systémově plánuje alokaci zdrojů.

Pandemie pomohla digitalizovat nábor

Online pohovory se za poslední dva roky staly téměř samozřejmostí, běžně je praktikuje 83% velkých zaměstnavatelů. Ještě více firem (85 %) dokáže využívat technologie k posilování značky zaměstnavatele pomocí kariérního webu. Jen o trochu méně z nich (81 %) totéž dělá i přes sociální sítě. Naproti tomu jen čtvrtina firem provádí digitálně analýzu dat o znalostech a dovednostech kandidáta a jen 10 % zaměstnavatelů prověřuje působení kandidáta na sociálních sítích. 

Videopohovory už jsou samozřejmostí i pro Teamio. Vyzkoušejte si je i přímo v naší náborové aplikaci.

Dře to především ve vzdělávání

Mezi HR procesy, kde je digitalizace zatím zanedbaná, patří vyhodnocování firemního vzdělávání. Bez průběžné revize výsledků a jejich sladění s cíli firmy je přitom jakýkoliv vzdělávací plán jen rétorickým cvičením. Kompetenční modely pro své pozice využívá pouze 10 % velkých společností. A celých 95 % firem vůbec neměří ROI vzdělávacích aktivit, takže netuší, jak se jim vzdělávání zaměstnanců vyplatí. Naštěstí se situace mění a firmy si důležitost analýzy vzdělávacích potřeb uvědomují. Celá čtvrtina z nich plánuje tuto agendu zavést během příštího roku.

Pokulhává i zdraví nebo analýza benefitů

Podobně jako vzdělávání neanalyzují tři pětiny firem ani záležitosti související se zdravím svých zaměstnanců. A jen 29 % společností má digitálně zpracovaný monitoring zdravotních rizik v práci. Většinou jde o firmy výrobní, u kterých hrozí vyšší riziko postihu nebo právních sporů kvůli zanedbání této oblasti.

S podivem je, že více než tři čtvrtiny firem (77 %) neanalyzují efektivitu a využívání zaměstnaneckých benefitů. Angažovanost lidí, která s benefity přímo souvisí, přitom měří polovina velkých zaměstnavatelů.

Velký prostor pro employer branding

Poslední oblastí, jejíž modernizaci by vzhledem k nastupujícím změnám měly české firmy provést, je employer branding. Více než 60 % zaměstnavatelů sice provádí pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců, většina firem ale nevyužívá žádnou aplikaci pro řízení externí komunikace. A skoro tři čtvrtiny firem nemají žádný systém pro reportování svých aktivit v CSR.

Vyzkoušejte netradiční formu zaměstnaneckých průzkumů. Náš chatbot Arnold umí ze zaměstnanců vytáhnout řadu zajímavých zjištění, na která byste jinak nepřišli a která vám mohou pomoci i pro další práci s employer brandem.

Pokud jde o digitalizaci, je tedy pořád kam ji posouvat. Udělejte si u vás ve společnosti malý audit, kde všude by vám automatizace mohla ještě pomoci a ušetřit čas. A pak už stačí jen najít vhodné nástroje.

 
Sdílejte