Co je to udržitelnost a proč by se o ní mělo v každé firmě mluvit

Udržitelnost patří mezi nejskloňovanější slova současnosti. Komplexní změny uvnitř firem jsou neobyčejnou výzvou nejen pro HRisty, ale pro všechny manažery, kteří se chtějí aktivně podílet na změně chování k životnímu prostředí. Termín se dnes vztahuje i na další oblasti našeho života a fungování s ohledem na budoucnost.

Udržitelnost ve firmách

Přehnaný aktivismus – to už dávno neplatí. Na firmy dnes kvůli udržitelnosti tlačí nejen zákazníci, ale i nařízení vlády nebo evropské regulace. Velké podniky si v současnosti jednoduše nemohou dovolit mít negativní vliv na životní prostředí nebo společenské skupiny. Rozsah všech opatření je ovšem často tak široký a dlouhodobý, že se firmy musí na postupné změny připravovat komplexně. Udržitelnost a její aspekty se tak dostávají do hledáčku manažerů a mohou být zajímavou kariérní výzvou pro některé HRisty.

Udržitelnost – co to vlastně je?

S první definicí udržitelnosti přišel tzv. Brundtland report v roce 1987 s tím, že „udržitelnost je způsob organizace společnosti, který umožňuje její existenci v dlouhodobém měřítku. To znamená, že bere v potaz přítomné i budoucí výzvy jako ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů nebo sociální a ekonomickou spravedlnost.“

Posun v přístupu

V minulém století byl ve firmách na projekty udržitelnosti alokován většinou jeden člověk, který měl na starosti speciální filantropické projekty, setkání s významnými klienty a pořádání formálních akcí. Podobným aktivitám se říká CSR, anglicky Corporate Social Responsibility. Mají za cíl vytvářet pozitivní obraz značky ve společnosti a skrz dobrovolnou činnost darovat společnosti něco nazpátek. Ve větších firmách dnes operují ESG týmy, které mají přímý vliv na každodenní fungování firem – pracují se závislostmi na fosilních palivech, optimalizují dodávky vody nebo vypočítávají hladiny znečišťování do okolí. ESG v angličtině znamená Environmental, Social and Governance, tedy zodpovědný vztah firem k životnímu prostředí a společnosti.

„Firmy si musí začít uvědomovat, že udržitelnost není o jednom člověku, ale určitá expertiza by měla fungovat napříč manažerským týmem.“

Hana Fořtová

specialistka na komunikaci a strategii udržitelnosti

Udržitelnost bude pro firmy stále důležitější také z finančního hlediska. Čím dál tím víc bank totiž při poskytování úvěrů stále více hledí právě na ESG standardy. Pokud se tedy firmy nebudou chovat zodpovědně, můžou mít v budoucnu problém půjčovat si peníze a investovat např. do náboru. „Z hlediska globálních ratingových dat se ukázalo, že firmy, které začaly realizovat plány udržitelnosti dříve a postupně přešly na obnovitelné zdroje, dnes mají jasnou konkurenční výhodu,“ říká Hana Fořtová. Více se dozvíte také v rozhovoru pro Jobs-cast:

Společenská odpovědnost firem (CSR – anglicky Corporate Social Responsibility) znamená dobrovolnou integraci ekologických a sociálních hledisek do každodenních firemních procesů.

Kde se formují odborníci na udržitelnost

Státní i soukromé vysoké školy dnes již nabízejí studijní programy orientované na udržitelnost. Na trhu práce se začíná objevovat označení zelené límečky, což symbolizuje činnosti podporující udržitelný rozvoj životního prostředí či obnovitelné energie. ESG týmy mají na starosti celé spektrum aktivit od interních auditů přes dodržování právních předpisů po nefinanční reporting a samozřejmě HR. Nejčastěji se zaměřují na identifikaci rizik a implementaci nových postupů a pravidel, které umožní dosažení vytyčených cílů.

Členové ESG týmů by měli mít tyto osobnostní přednosti:

 • Důležitý je především dynamický profil kandidáta, protože neustále vznikají nové přístupy a metodologie a některé postupy se mohou měnit i velmi rychle.
 • Výhodou jsou perfektní vyjednávací dovednosti, a to především s vedením firmy a vrcholovým managementem.
 • V neposlední řadě je důležitý cit pro byznys a podobné aktivity, protože udržitelnost má své slovo v risk managementu, obchodních strategiích i produktových liniích.

Jak podpořit udržitelnost ve firmě

HRisté mají skvělou výchozí pozici pro zavádění udržitelnosti ve firmách, protože bývají v kontaktu s pracovníky napříč celou společností. Mohou prezentovat jednotlivá témata managementu a pomáhat vytvořit jasnou vizi udržitelné kultury. To znamená vytvoření vzorových rolí v managementu a nastavení způsobů, kterými mohou jednotliví zaměstnanci pracovat na změnách. Management udržitelnosti je zajímavou výzvou a vy můžete být u toho:

 • Vytvořte definici udržitelné kultury vaší firmy.
 • Prozkoumejte udržitelnost v jednotlivých týmech.
 • Sbírejte dobrovolné aktivity a nápady zaměstnanců.
 • Investujte do obnovitelných produktů.
 • Spolupracujte s vedením na vytvoření udržitelné vize a její komunikace napříč společností směrem k zaměstnancům.

HR má velkou míru zodpovědnosti především za sociální pilíř udržitelnosti – počínaje zaměstnáváním (začleňováním) a podporou firemního vzdělávání lidí i ze znevýhodněných skupin (osob s postižením, ve vyšším produktivním věku atp.), potažmo za férové odměňování, otevřenou komunikaci a podobně.

Od šetření papírem po nastavení firemní strategie

Možností, jak podporovat udržitelnost, je nepřeberně. Od základních opatření typu bezpapírové kanceláře a šetření energiemi je potřeba pokračovat dále, jít více do hloubky a zaměřit se na řešení zasahující do strategie a fungování firem. Třídění odpadu a omezení plastů na pracovišti je jistě dobrý začátek, po kterém by ale měly následovat další kroky:

 • příprava na nefinanční reporting,
 • vzdělávání zaměstnanců v oblasti managementu udržitelnosti,
 • sběr dat ze všech 3 ESG pilířů udržitelnosti (environmentálního, sociálního a řízení),
 • plánování strategie a stanovení závazků.

Na zavádění procesů do firem se zaměřují i specializované agentury, informace o udržitelném rozvoji lze také čerpat například z vládního webu Česká republika 2030 a facebookového profilu Udržitelný rozvoj. S dobře propracovanou strategií udržitelnosti získá firma konkurenční výhodu, a ještě dokáže ušetřit hodně peněz.

Chcete ve firmě zavádět udržitelné strategie? Zjistěte, nakolik kolegové tématu rozumí. K průzkumu můžete využít chatbota Arnolda a hned uvidíte, jaký je jejich postoj.

 
Sdílejte