Co dělat, když soukromé trable zaměstnanců zasahují i do pracovních výkonů?

Některé osobní problémy jsou tak intenzivní, že se od nich lidé nezvládnou odpoutat ani v zaměstnání. Soukromé krize mohou narušit pracovní výkon a ovlivnit i fungování celého kolektivu. Jak tuto situaci řešit z pozice personalisty nebo manažera?

Mezilidské vztahy na pracovišti

Rozvod, rozchod, nemoc, úmrtí, stěhování, problémy s dětmi, rodiči nebo sousedovic psem... Stresové situace se často projeví i na chování a výkonu v práci. První výzvou je včas poznat varovné signály toho, že zaměstnanec prochází těžkým obdobím. Druhou pak co nejhladší vyřešení tohoto problému. Personalista či liniový manažer by tu neměl být za psychologa amatéra ani linku důvěry, současně je na něm, aby situaci řešil. Jak se ale s tímhle úkolem vypořádat?

Celých 47 % zaměstnanců přiznává, že problémy v osobním životě někdy ovlivňují jejich pracovní výkon. Vyplývá to z průzkumu americké společnosti Bensinger, DuPont & Associates, která vyzpovídala 24 000 pracovníků. Více než 16 % uvedlo, že jim soukromé potíže způsobily absenci v práci, a téměř polovina měla problémy se soustředěním.

Necitelný zásah dopadne na celý tým

Situace vyžaduje vysokou míru diplomacie. Kolega, který zažívá soukromé trable, může být v případě nevhodného zásahu ze strany zaměstnavatele pro firmu ztracený. Pokud se rozhodne odejít, tato zkušenost může navíc negativně ovlivnit také jinak dobře fungující tým. Ostatní si totiž všímají, jak řešíte osobní problémy ovlivňující výkon v práci, a budou si to pamatovat, když se podobná situace vyskytne u nich. Pro firmu je tedy výhodné zacházet se svými pracovníky jako s lidmi, a ne jako s ozubenými koly ve stroji. Pomoc zaměstnanci při řešení jeho soukromých problémů ukazuje, jak se firma zajímá o ně samotné. Vhodná podpora může zlepšit výkon konkrétního jedince i jeho loajalitu, jakmile je krize vyřešena, a také prohloubit důvěru u ostatních kolegů.

Jak začít? Buďte empatičtí, ale nestaňte se důvěrníkem

V zásadě mohou nastat dvě situace. Zaměstnanec se na vás může obrátit sám, anebo se náhle chová jinak než obvykle, aniž by zmínil jakýkoliv problém.

  • Kolega vás sám osloví s tím, že má potíže – v tom případě ho neodmítejte a udělejte si na něj čas. Klidně si vyslechněte, s čím za vámi přichází a co má na srdci, aniž byste zasahovali do jeho řeči. Buďte empatičtí, ale zůstaňte profesionální, abyste se drželi faktů a vyhnuli se smazání hranice mezi pracovním vztahem a důvěrníkem.
  • Poznáte, že se něco děje, i když zaměstnanec nic neřekl – pokud za vámi kolega nepřijde, ale zaznamenáte, že jeho výkon se snížil a kvalita práce není taková, na jakou jste byli zvyklí, pozvěte ho na osobní schůzku. Na ní si vyjasníte, co stojí za touto nevítanou změnou. Řekněte mu, co vás upozornilo, že zřejmě není něco v pořádku, aby si uvědomil, jak je ovlivněn jeho pracovní výkon. Sám si toho nemusí být vědom a vaše upozornění pro něj bude novinkou, což může podnítit jeho spolupráci při hledání řešení.

Osobní problémy nevyřešíte. Pomozte jinak

Jak postupovat? Existuje několik bodů, které se vyplatí dodržovat. Tady je nápověda v podobě 5 bodů pro podporu v krizi:

1. Ujistěte se, že práce není součástí problému

Zjistěte vhodně volenými dotazy, zda samotná společnost nebo atmosféra na pracovišti nepřispívají k tomu, že se pracovník cítí stresovaný. Nevzniká jiný problém, který vám unikl, například zvýšení objemu zadaných úkolů nebo zhoršené mezilidské vztahy? Pokud je problémem samotná práce nebo zhoršuje již existující soukromý problém, zvažte, co může společnost udělat pro zmírnění stresu na pracovišti.

Chcete vědět, jak se cítí lidé ve vaší firmě? Pro chatbota Arnolda není nic snazšího. Ví, jak se zeptat, a ještě vám výsledky přehledně uspořádá. Reporty jednoduše nasdílíte i manažerům a ukážete jim výsledky v jejich týmech.

2. Neptejte se přímo na soukromé problémy

Pokud zjistíte, že je na pracovišti vše v pořádku a potíže jsou s největší pravděpodobností v zaměstnancově osobním životě, nesnažte se za každou cenu zjistit, oč přesně se jedná, pokud vám to kolega spontánně nesdělí. Každý člověk je jiný, takže on sám se musí rozhodnout, kolik o své soukromé situaci hodlá sdělit svému okolí.

3. Řešení přizpůsobte charakteru obtíží

Záleží na tom, co se dozvíte. Pokud problém není závažný, obvykle postačí několik dní volna, aby si kolega dal své soukromé věci do pořádku. Jestliže však zjistíte, že čelí těžké situaci, například vážné zdravotní diagnóze člena rodiny, manželské krizi nebo jinému podobnému problému, nabídněte plán, který by mu osobní krizi pomohl vyřešit. Spolupracujte na jeho tvorbě spolu s dotyčným pracovníkem, abyste mu dali jistotu, že ho firma podpoří, protože poslední věcí, kterou v takové situaci potřebuje, je strach ze ztráty zaměstnání. Může jít o úpravu pracovní doby, změnu náplně práce, možnost home office, finanční či právní podporu a podobně. Neslibujte nic, co byste nemohli splnit nebo co by ohrozilo práci týmu či fungování firmy jako takové. A pamatujte na to, že ostatní budou očekávat podobný přístup, pokud se dostanou do obdobných problémů. Na závěr určete termín, kdy se znovu sejdete a prodiskutujete, co bude dál.

4. Zachovejte diskrétnost, ale informujte tým

Je důležité neprozrazovat podrobnosti o tom, co daný pracovník právě řeší. Tyto údaje mohou být řešeny a sdíleny s manažerem nebo personalistou, ale zbytek týmu to vědět nemusí. Pokud však zaměstnanec potřebuje volno nebo upravenou pracovní dobu či pracovní náplň, budou muset ostatní členové týmu pokrýt jeho směny nebo vykonat určitý díl jeho práce za něj. Je proto důležité seznámit všechny zúčastněné pracovníky s tím, jaký bude další postup a jaký jste připravili plán. Budou totiž potřebovat vědět, jak dlouho může být jejich kolega pryč anebo zda jsou změny v rozpisu směn či pracovních povinnostech dlouhodobé, nebo dokonce trvalé.

5. Mějte v záloze krizový plán

Je třeba počítat s tím, že některé osobní problémy se nemusí zlepšit v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu. A to bez ohledu na to, jaké kroky společnost podnikne, aby kolegu podpořila. Vždy hrozí riziko, že se rozhodne svůj pracovní poměr ukončit. Je proto důležité plánovat dopředu i tuto eventualitu a být dobře připraveni na to, abyste v takovém případě pružně reagovali a byli schopni co nejrychleji přivést na jeho místo adekvátní náhradu.

Personalisté nemají suplovat práci psychologů, ale sami dobře víte, že se snadno dostanete do situací, kdy se základy psychologie více než hodí. Proto jsme pro vás připravili přehled Psychologie pro HR. Najdete tu praktické rady, které usnadní práci s lidmi.

 
Sdílejte