Firma ZF: Do kurzů Seduo.cz jsme zapojili manažery i lidi z výroby

Online vzdělávání se ujalo i ve výrobních firmách. Osvědčuje se jako plnohodnotná náhrada prezenčního studia. Při nákupu hromadných licencí navíc zaměstnavatelé ušetří, a tak mohou vzdělávat i pracovníky, kteří by se jinak do rozpočtu nevešli. To nám potvrdili i ve Frýdlantském výběžku v pobočce jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů automobilového průmyslu, firmy ZF. O Seduo.cz jsme si povídali s ředitelem firmy Oto Pavlíkem, vedoucím HR Tomášem Habasem a specialistkou vzdělávání Petrou Kopalovou.

Online vzdělávání se Seduo.cz
Foto:  Archiv

Jak jste se u vás vzdělávali před Seduo.cz?

Oto Pavlík: Vzdělávání jsme zajišťovali prostřednictvím jednorázových kurzů, které jsme objednávali na podnět manažerů. Probíhaly buď prezenčně u nás v závodě, nebo jsme pracovníky vysílali na školení do externích firem. Vše v rámci ročního rozpočtu, který byl na účely vzdělávání vyčleněn. 

Jak jste se o Seduo.cz dozvěděli?

Tomáš Habas: Bylo to v době, kdy jsme plánovali překlopit náš prezenční vzdělávací program do online prostředí. Chtěli jsme především umožnit našim lidem věnovat se vzdělávání individuálně. A samozřejmě také ušetřit finanční prostředky. 

Petra Kopalová: Šlo víceméně o šťastnou náhodu. Právě když jsme tuhle strategii řešili, viděla jsem v televizi spot, který Seduo.cz představoval. Po poradě s Tomášem jsme oslovili společnost LMC, abychom program vyzkoušeli.

Co vás nejvíce zaujalo? 

Petra Kopalová: Především to, že program na jednom místě nabízí řadu kurzů od špičkových lektorů ve škále od soft skills až po konkrétní dovednosti, jako je práce s Excelem. Dá se z nich sestavit program na míru v podstatě každému. 

Oto Pavlík: Online prostředí nám navíc poskytuje zásadní výhodu. Vzdělávání se může věnovat každý zaměstnanec tehdy, kdy mu to nejlépe vyhovuje. My mu pouze určíme, jaké kurzy má absolvovat, a časový horizont, do kterého se musí vejít. Sami potom v systému vidíme, kdy kdo jaké kurzy dokončil. Pro nás i pro kolegy, kteří kurzy absolvují, je to ideální. 

Využívají je všichni? 

Oto Pavlík: Licence jsme zakoupili THP pracovníkům. Z nich studuje asi 95 % všech našich kolegů. Ve výrobě jsou do vzdělávání v Seduo.cz zapojeni zaměstnanci, kteří pracují na podpůrných pozicích. Mistři, technologové, produktoví technici, plánovači. 

Kurzy pro jednotlivé zaměstnance vybíráte sami? 

Oto Pavlík: Naši manažeři vedou týmy zhruba osmi pracovníků a zodpovídají i za jejich trénink. Všichni vybrali každému pracovníkovi pět kurzů, které měl za úkol v období od září do konce dubna absolvovat. K povinným pěti kurzům si samozřejmě každý může vybrat jakékoliv další, které sám pokládá za užitečné.

Baví to studenty? Jak je motivujete?

Oto Pavlík: Mohou se vzdělávání věnovat během pracovní doby a považujeme ho tedy za součást práce a zároveň i za určitou formu benefitu

Petra Kopalová: A také chceme odměňovat ty, kteří strávili na Seduo.cz nejvíce času. Například peněžním poukazem. 

Tomáš Habas: Vzhledem k tomu, že máme i pár kolegů, kteří Seduo.cz zatím neotevřeli, uvažujeme ovšem i o tom, že absolvování předepsaných kurzů navážeme na referentské zkoušky. Kdo plán vzdělávání nedodrží, nebude jezdit služebním autem. 

Kde vaši zaměstnanci studují? Dáváte jim k dispozici třeba zasedačku? 

Petra Kopalová: Původně jsme jim chtěli ke studiu vyhradit počítačovou školicí místnost. Ale než k tomu došlo, už se většina kolegů do Seduo.cz zapojila. 

Co studenti na program říkají?

Tomáš Habas: Nejvíc si cení právě možnosti věnovat se vzdělávání, kdykoliv jim to vyhovuje. To je oproti kurzům a workshopům, na které museli docházet všichni v určitou hodinu, obrovská výhoda.

Který kurz měl největší ohlas?

Oto Pavlík: Podle reakcí kolegů je velmi oblíbená angličtina s Broňou. Asi díky jeho velmi svéráznému vystupování i přístupu k výuce. Já jsem si na jeho popud dokonce předplatil přístup na webové stránky, kde sleduji anglické filmy s anglickými titulky. Taky velmi oceňuji, že systém nabízí možnost kurz si stáhnout. Díky tomu se mohu věnovat kurzům na služebních cestách

Petra Kopalová: Velmi oblíbený je také Petr Ludwig s kurzem Konec prokrastinace, dobré ohlasy máme i na kurz Excelu. 

A JAKÝ KURZ POVAŽUJETE VY ZA PŘÍNOSNÝ Z POHLEDU FIRMY?

Tomáš Habas: Naše firma obecně v historii příliš nevyužívala trénink soft skills. Mimo jiné i proto, že bylo složité jejich výuku spolufinancovat s podporou strukturálních programů. Jsme proto rádi, že díky Seduo.cz teď máme přístup k řadě velmi kvalitních soft skills kurzů. Lidé díky nim lépe zvládají mezilidské vztahy a fungování na pracovišti, a tak mohou k fungování firmy výrazně přispět. 

Když jsme narazili na finance, jak si stojí Seduo.cz v porovnání s klasickým „offline“ vzděláváním?

Petra Kopalová: Využívání Seduo.cz je samozřejmě daleko výhodnější, ale je těžké to přesně vyčíslit. Ve statistikách například vidíme, že kurz Petra Ludwiga Konec prokrastinace byl spuštěný jednadvacetkrát, a můžeme si zkusit vyčíslit, kolik by nás stálo uspořádání workshopů, na které by se mohlo dostavit stejné množství zaměstnanců. To je však jen orientační údaj. Hlavně proto, že bychom takovéto kurzy pro naše zaměstnance těžko financovali. 

Tomáš Habas: To je pravda. Seduo.cz má největší výhodu v tom, že na jednom místě soustředí velkou škálu kurzů, které máme všechny neustále k dispozici. 

Seduo.cz skvěle funguje i ve výrobních firmách.

Projevil se vzdělávací program už nějak konkrétně na fungování vaší firmy? Na jejích výsledcích, výkonech zaměstnanců? 

Oto Pavlík: Nepoužíváme ho ještě dost dlouho na to, abychom výsledky jasně viděli, a hodně kurzů, které využíváme, spadá do soft skills, které se těžko dají kvantifikovat. Osobně mě nejvíce těší, že si za tak krátkou dobu vzali kolegové Seduo.cz za vlastní. Baví se o něm, těší se, jaké nové kurzy v něm budou zařazené. 

Je něco, co vám v současné nabídce Seduo.cz chybí?

Oto Pavlík: Konkrétně nám by vyhovoval například kurz technického kreslení, ovládání specializovaných programů, jako je autoCAD a podobně. 

Petra Kopalová: Ocenili bychom také, kdyby nabídka kurzů zahrnovala i povinné periodické kurzy, jako je bezpečnost práce, HSE, školení pro řidiče a další. Chápeme, že každá firma má školení trochu odlišná, ale možná by to bylo možné vyřešit možností přidávat do nabídky naše vlastní videokurzy. Pokud vím, tak na tom v Seduo.cz pracují. 

Doporučili byste Seduo.cz ostatním firmám? 

Oto Pavlík: Stoprocentně.

Doporučili byste Seduo.cz ostatním firmám? 

Oto Pavlík: Stoprocentně.

V ZF mají Seduo.cz tak rádi, že o něm dokonce mezi zaměstnanci uspořádali průzkum. Jeho výsledky jsou tady:

 
Sdílejte