Sejde se Rumun, Němec a Vietnamec aneb Jak na zaměstnávání cizinců podle práva

Řešíte nedostatek pracovní síly? Zajeďte do ciziny. Ne na dovču, ale pro nové lidi. A nebo je prostě přiveďte přes inzerát, případně s pomocí specializované agentury. Zaměstnat posily ze zahraničí může být zajímavé a výhodné. Musíte ale dodržet pár základních právních postupů.

Zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců může znít jako okrajová záležitost pracovního práva, ale v době, kdy má Česko nejnižší nezaměstnanost v EU a vydávání zaměstnaneckých karet v zahraničí zažívá boom, jde o populární způsob, jak vyřešit nedostatek domácích pracantů.

Základním pravidlem je nahlásit nástup i ukončení pracovního poměru s cizincem příslušnému úřadu práce. Další povinnosti zaměstnavatele, potažmo personalisty, se pak liší podle toho, odkud kandidát pochází. Pojďme si to rychle a přehledně shrnout:

1. Cizinci s trvalým pobytem v Česku

Při zaměstnávání cizinců s trvalým pobytem v ČR je situace nejjednodušší, nepotřebují totiž žádná speciální povolení. Z hlediska zaměstnávání mají cizinci s trvalým pobytem stejné právní postavení jako čeští občané a při výběru zaměstnání nejsou nijak omezováni.

2. Zaměstnávání cizinců z EU

Občané Evropské unie (případně Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) svůj pobyt zde musí pouze nahlásit na cizinecké policii, případně si mohou (ale nemusí) vyřídit přechodný pobyt. Zajímavé je, že to se vztahuje i na jejich rodinné příslušníky. Povinnost zaměstnavatele je, aby nového zaměstnance písemně přihlásil na krajskou pobočku úřadu práce. Následně už jen kopíruje nástupní rutinu jako u všech českých nováčků. Zajistí vstupní lékařskou prohlídku, přihlásí zaměstnance na správu sociálního zabezpečení a na jeho zdravotní pojišťovnu. Při ukončení pracovněprávního poměru ho pak zase odhlásí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

Dáváte přednost uchazečům, kteří jsou vám poblíž, i když jsou to třeba cizinci? Využijte aplikaci, která vám pomůže ulovit vhodné kandidáty ze sousedství.

3. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Mezi zaměstnance třetích zemí se řadí všichni občané žijící mimo EU. Důležité je vědět, že nemají volný přístup na trh práce ČR a mohou tu pracovat, jen pokud mají povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Získat tyto papíry a nezbytnosti ale zahraniční uchazeč o práci může pouze pro konkrétní pracovní místo a u konkrétního zaměstnavatele. Více informací o zaměstnanecké a modré kartě si můžete přečíst v našem slovníku na konci článku.

V případě zaměstnávání cizinců ze třetích zemí panují na trhu pracovních nabídek zajímavá pravidla, která byste rozhodně neměli opomenout. „U zaměstnání cizinců je třeba nejprve testovat trh, tedy oznámit volné pracovní místo, a pokud toto nebude přednostně obsazeno občanem ČR nebo občanem EU, teprve poté je možné je nabídnout cizinci,“ uvádí advokátka Lucie Koupilová. Dále pro zaměstnavatele platí stejná pravidla jako v případě zaměstnávání cizinců z EU.

Pozor na dobu od vystavení karty

Poslední upozornění patří českým zaměstnavatelům, kteří chtějí přijmout cizince s již vystavenou zaměstnaneckou kartou. Měli by si vždy ohlídat, jak dlouho cizinec zaměstnaneckou kartu má. Pokud jde o dobu kratší 6 měsíců, je třeba pídit se po tom, proč a jakým způsobem předchozí pracovní poměr skončil. Je to důležité proto, že zaměstnanec s vydanou zaměstnaneckou kartou může změnit zaměstnavatele nejdříve po 6 měsících od vydání karty, a pokud ke změně dojde, musí zažádat o písemné potvrzení Ministerstva vnitra, že byly splněny zákonné podmínky pro nové zaměstnání.

S cílem zjednodušit celý proces přijetí cizinců do zaměstnání a minimalizovat administrativu jednotlivá ministerstva přijala speciální programy.

Zajímá vás, o které programy jde? Využili byste i slovníček pojmů s detaily k jednotlivým náležitostem zaměstnávání cizinců v Česku? Stáhněte si ho a budete mít všechno přehledně na jednom místě.

Ačkoliv tento dokument viděly oči několika právníků, LMC s. r. o. není advokátní kancelář. Tento dokument proto, prosím, chápejte jako informativní, s obecným charakterem, který nereflektuje vaše konkrétní požadavky nebo poměry. Nezamýšleli jsme ho jako právní poradenství, komplexní vyjádření zákona nebo návrh na řešení vašich individuálních požadavků, a proto neodpovídáme za soulad tohoto dokumentu s právními předpisy, ani za použití tohoto dokumentu jinak než v souladu s námi zamýšleným účelem. Pokud ve vaší společnosti řešíte ochranu osobních údajů, doporučujeme vám obrátit se na nezávislou právní kancelář a probrat s ní veškeré postupy tak, aby vyhovovaly přesně vašim účelům.

 
Sdílejte